บทความ

4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป


ชมรม 4×4 ดอนเมือง กรุ๊ป เริ่มต้นจากกลุ่มของคนที่รักการเดินทางท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วหันมาชื่นชอบประทับใจในรถขับเคลื่อนสี่ล้อ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้น เมื่อราวปี 2543 มีสมาชิกประมาณ 30 คัน และมีกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันท่องเที่ยว ในแบบผจญภัยถึงไหนถึงกัน หรือแบบแคมพิง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของหมู่คณะได้รู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ความรักและหวงแหนธรรมชาติเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังได้มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม โดยเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อนำสิ่งของไปบริจาค ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ลำบากยากไร้ ในชนบท ป่าเขาลำเนาไพรห่างไกลรวมไปถึงการนัดพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของรถขับเคลื่อนสี่ล้อ และฝึกอบรมทักษะการใช้รถให้แก่สมาชิกของชมรมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมหรือเข้าเป็นสมาชิกของชมรม 4×4 ดอนเมืองกรุ๊ปชมรมยินดีต้อนรับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่ท่านใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อและชอบการเดินทาง เท่านี้ก็สามารถมาเป็นสมาชิกได้แล้ว

 

ติดต่อได้ที่ พรเทพ จินดาอินทร์ ประธานชมรม ฯ 7/24 ปากซอยวิภาวดี 15 ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 0-2537-8253, 0-1866-7750 เวบไซท์ www.4x4donmuanggroup.com------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2548
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6SGRk

Follow autoinfo.co.th