บทความ

TOYOTA OFF ROADERS CLUB


นับเป็นปีที่ 5 สำหรับ ชมรม TOYOTA OFF ROADERS CLUB ที่ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้กลุ่มลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ของ โตโยตา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อให้สมาชิกได้รู้จักวิธีการใช้รถอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานจริงได้ ฯลฯ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแบบคารวาน เพื่อให้สมาชิกได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเหลือน้อยลงไปทุกที โดยจัดปีละ 2 ครั้งนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มสมาชิกด้วยการเดินทางในรูปแบบคาราวานไปสัมผัสวิถีชีวิต อารยธรรม ประเพณี หรือกลิ่นอายธรรมชาติ ของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกิจกรรมพิเศษนี้จะจัดปีละครั้ง

และบ่อยครั้งที่สมาชิกมักจะรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม โดยการเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปบริจาคให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นที่ยังห่างไกลความเจริญปัจจุบันมีสมาชิกชมรม TOYOTA OFF ROADERS CLUB ประมาณ 1,600 คนทั่วประเทศ โดยมีบริวัตร เมฆวิชัย เป็นประธานชมรม

สำหรับผู้ที่ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อของ โตโยตา สนใจกิจกรรมของชมรมหรือต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 87/2 ถ. วิทยุ แขวงลุมพีนีเขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2305-2206------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
ภาพโดย : -
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2547
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bsc0Q

Follow autoinfo.co.th