บทความ

THAIYOUNG AUTOMOTIVE DESIGNER AWARD ครั้งที่ 2


THAIYOUNG AUTOMOTIVE DESIGNER AWARD ครั้งที่ 2 เป็นการประกวดออกแบบยานยนต์

ที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทะลายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17 นับเป้นก้าวใหม่ที่สำคัญอย่างย่งสำหรับวงการ
นักออกแบบยานยนต์ของไทย

มาในครั้งนี้ โครงการประกวดนี้ ยังคงสืบสานอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18
ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงบกว่าครึ่งล้าน พร้อมใช้
โครงสร้างหลักของฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นแม่แบบ ไม่จำกัดแนวความคิด ลักษณะการใช้งาน รูปทรง จำนวนที่นั่ง และเทคนิคในการ
สร้างห่นจำลอง ส่วนหัวข้อที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้คือ “พลวัตแห่งศาสตร์และศิลป์ เพื่อชีวิตร่วมสมัย” ผู้ชนะการประกวดจะได้
รับถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาสเกียรติคุณ รางวัลที่ 1-3 จะได้รับรางวัลพิเศษ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ด
ในประเทศออสเตรเลีย พร้อมค่าเดินทางและที่พัก รางวัลละ 1 ท่าน

 

ส่วนผลการตัดสิน ปรากฏดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ
วัชรศักดิ์ วงศ์ดี
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– รางวัลรองชนะเลิศ
มล . ตรีจักร จิตรพงศ์
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรุต สุขศรี
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวิตร พงศ์รัตนเดชาชัย
ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รางวัลชมเชย
อานนท์ ไพโรจน์
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : เกรียงศักิด์ ปันสม ชูสิทธิ์ สิทธิวรรณ ธีรวิทย์ โตจันทร์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2cStj
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th