บทความ

มารู้จัก “ท่อไอเสีย”


แกสที่เผาไหม้แล้ว จะถูกปล่อยออกจากเครื่องยนต์ด้วยแรงดันที่สูงและร้อนมาก ในช่วงที่ไอเสียถูกปล่อย
ออกจากเครื่องยนต์ทางช่องพอร์ทไอเสียนั้น จะมีเสียงระเบิดดังมาก พร้อมกับเป่าแกสที่ร้อนออกสู่บรรยา
กาศ นอกจากนั้นแกสที่ปล่อยออกมายังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น แกสคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์
บอน และไนตรัสออกไซด์

ท่อไอเสียที่ต่อไปพร้อมกับแคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์ จะเป็นตัวช่วยลดปริมาณแกสพิษเหล่านี้ และนำเอา
พลังงานสูญเปล่าจากที่แกสร้อนปล่อยออกมา กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ท่อไอเสียที่ร้านท่อไอเสียคิดสูตร
ออกแบบทำขึ้นมา สามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องยนต์ได้ รวมทั้งเสริมสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น

ส่วนสำคัญของท่อไอเสีย

– ท่อตรง (STRAIGHT PIPE)
เป็นส่วนที่ร้านท่อไอเสียแข่งกันทำออกมาขายในหลากหลายรูปแบบ เป็นส่วนที่ร้านจะออกแบบมาให้เจ้า
ของรถเลือกใส่แทนที่แคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์ ซึ่งตัวแคทาไลทิค นี่เองที่เป็นตัวต้านการไหลของ
ไอเสีย

– ท่อส่วนหน้า (FRONT PIPE)
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากช่องพอร์ทไอเสียจากเครื่องยนต์ กับส่วนของแคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์ ในรถที่
ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ

– เฮเดอร์ (HEADER)
เป็นท่อร่วมไอเสียที่รวมเอาจากหลายๆ ช่องพอร์ทไอเสียของเครื่องยนต์มารวมเป็นท่อเดียว โดยออก
แบบให้แต่ละช่องพอร์ทไม่เกิดการสอดแทรกกันเองของไอเสีย ช่วยให้การระบายออกของไอเสียเป็นไป
อย่างรวดเร็ว

ภายในระบบไอเสีย

ท่อร่วมไอเสียเป็นส่วนที่รวบรวมเอาแกสไอเสียจากแต่ละสูบของเครื่องยนต์มารวมเป็นท่อเดียว ใน
เครื่องยนต์แบบ 4 สูบแถวเรียง จะเป็นท่อแบบ 4-2-1, ในเครื่องยนต์แบบ 6 สูบแถวเรียง และแบบ
วี 6 สูบ จะเป็นท่อแบบ 6-2-1 ถ้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบจะมีท่อส่วนหน้าต่อจากช่องพอร์ทไอเสียจาก
เครื่องยนต์กับส่วนของแคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์ เพื่อลดปริมาณของแกสพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์
ไนตรัสออกไซด์ แล้วถึงส่วนของเมน ไซเลนเซอร์ที่จะทำหน้าที่ลดความร้อน และแรงดันของไอเสีย
ให้เสียงของไอเสียเบาลง ส่งไอเสียที่แรงดันเบาลงไปตามท่อไอเสียไปถึงส่วนซับ-ไซเลนเซอร์ทำหน้าที่
เสริมไซเลนเซอร์อีกครั้งเพื่อลดความร้อนและเสียงให้เบาลงอีก และไปสิ้นสุดที่ปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่
บรรยากาศ

ความสัมพันธ์
ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ กับสมรรถนะ

จุดหนึ่งที่คุณจะต้องระวังในการเลือกซื้อมัฟเฟลอร์ก็คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ถ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางของท่อใหญ่มากเกินไป ไอเสียจะไหลออกอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงบิดไม่เพียง
พอในช่วงรอบเครื่องยนต์ปานกลาง ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน้อยเกินไป จะเกิดแรงต้านการไหลของ
ไอเสียในช่วงรอบเครื่องต่ำๆ เป็นผลให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง พูดอีกอย่างหนึ่งคือ การเลือกขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางของท่อมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางที่ดีควรเลือกในแบบที่ตรงกับการใช้งานของคุณ

ใช้ท่อไอเสีย ให้ได้นานๆ

ท่อไอเสียที่ทำจากสเตนเลสส์ จะไม่มีปัญหาเรื่องสนิม แต่ถ้าภายนอกมีคราบโคลนเกาะ แล้วมีเศษโลหะ
ไปแทรกตัวอยู่ในโคลน เศษโลหะนี่แหละที่จะเป็นตัวเริ่มต้นของสนิมแล้วลามไปที่ตัวสเตนเลสส์ ดังนั้น
เพื่อให้ใช้ท่อไอเสียได้นานๆ แนะนำให้รักษาความสะอาดไว้ตลอดเวลา

โครงสร้างภายในไซเลนเซอร์

การออกแบบให้ท่อทางเดินของไอเสียแคบลงกว่าเดิม จะเป็นการลดแรงดันของไอเสีย ทำให้เสียงไอ
เสียเบาลง และเมื่อเพิ่มขนาดทางเดินของท่อให้กว้างขึ้น แกสจะขยายตัวอีกครั้ง แต่จะถูกใยแก้ว หรือ
ใยเหล็กที่บุอยู่ภายในตัวไซเลนเซอร์ดูดซับคลื่นเสียงไว้ การที่แบ่งเป็นช่องๆ ภายในไซเลนเซอร์จะเป็น
การเพิ่มขั้นตอนของการลดเสียงดัง

ไซเลนเซอร์แบบท่อตรง เป็นท่อที่เปลี่ยนใส่เพื่อให้การระบายไอเสียรวดเร็วขึ้น ในขณะที่เสียงดังของ
ไอเสียเบาลงกว่าเดิม

ไซเลนเซอร์แบบโครงสร้างท่อสลับซับซ้อน จะมีใยแก้วคอยช่วยดูดซับคลื่นเสียง และยังมีไซเลนเซอร์แบบ
ใช้วัสดุดูดซับเสียงแทนใยแก้ว ไซเลนเซอร์แบบนี้จะมีเสียงที่เงียบกว่า

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิโชค ควรรักษ์เจริญ
ภาพโดย : 4x4 MAGAZINE INTERNATIONAL
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : เทคนิคตีนโต
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FXmWg
อัพเดทล่าสุด
26 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
970,000
2.
22,500,000
3.
5,499,000
4.
2,490,000
5.
1,500,000
6.
5,099,000
8.
2,379,000
9.
3,999,000
10.
16,900,000
11.
689,000
13.
655,000
14.
1,350,000
15.
21,500,000
16.
5,350,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th