บทความ

งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 30


งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2549 ณ คอนเวนชัน ฮอลล์ เธอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตระการตากับรถโบราณ และรถคลาสสิคที่หาได้ยากกว่า 100 คัน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้จักอนุรักษ์รถยนต์โบราณไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณะรถยนต์ของผู้ครอบครองรถโบราณรุ่นต่างๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากรถโบราณแต่ละรุ่นที่นับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง

สำหรับรถที่เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่ รถโบราณ/รถรุ่นหลังสงคราม/รถคลาสสิค/รถ โฟล์คสวาเกน/รถจำลอง และรถประดิษฐ์พิเศษ สำหรับรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด จะไดัรับถ้วยเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

รถเด่นที่เข้าร่วมประกวด และแสดงในงานปีนี้ ได้แก่ กลุ่ม บับเบิลคาร์ (บีเอมดับเบิลยู อีเซตตา 300/อีเซตตา 600 และ บอนด์ บัก) ซึ่งนำมาโชว์เป็นครั้งแรกเริ่มจาก แจกวาร์ อี-ไทพ์ ซีรีส์ 1-3/ออสติน เซเวนรถสมัยก่อนสงครามโลก/มีนี/เฟียต 500/ 600 และ เมร์เซเดส-เบนซ์ 300 เอสแอล สุดยอดปรารถนาของนักเลงรถโบราณในอันดับต้นๆ บีเอมดับเบิลยู 501/โฟล์คสวาเกน บีเทิล/เชฟโรเลต์ ทรัค และรุ่นหลังสงคราม ฟอร์ด มัสแตง ฯลฯ

ยิ่งกว่านั้นสมาคม ฯ ยังจัดแสดงรถโบราณซีรีส์เดียวกัน แต่ต่างปีในการผลิต ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ ไปจนถึงรุ่นหลาน รวมทั้งรถญี่ปุ่นในตำนาน พร้อมจักรยานยนต์ มังคี มาร่วมย้อนยุคภายในงานอีกด้วย

สีสันบรรยากาศภายในงาน สมาคม ฯ ได้เนรมิตให้เหมือนกับยุคสมัยในอดีตจริงๆ มีการประกวดเครื่องแต่งกายงามสมสมัย และการประกวดราชินีแห่งความสง่างาม ตลอดจนการออกร้านของบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ สร้างความประทับใจทั้งผู้เข้าร่วมประกวด และผู้เข้าชมงานเป็นอย่างยิ่ง

 

ผลการประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 30
ประเภทรถโบราณ (ก่อนปี 1940)
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ เอมจี แมกนา แอล 1 1933 ประสงค์ พานิชภักดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ออสติน ทัวเรอร์ 1930 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ออสติน เซเวน รูบี 1937 โอ จริยา
ประเภทรถหลังสงคราม (ระหว่างปี 1940-1955)
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ บีเอมดับเบิลยู 501 1955 ฉลาด พนาวงศ์ชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรลล์ส-รอยศ์ ซิลเวอร์เรธ 1949 นพ. สมหวัง
รองชนะเลิศอันดับ 2 เฟียต 1949 จิรภัทร์ ตุ้ยคำภีร์
ประเภทรถคลาสสิค
กลุ่ม ก. รถเก๋ง 4 ประตู
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ เมร์เซเดส-เบนซ์ 280 เอส 1972 ธีรวุฒิ อัศวโสภณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เมร์เซเดส-เบนซ์ 250 เอส 1967 AUTO VINTAGE
รองชนะเลิศอันดับ 2 เดมเลอร์ ซีรีส์ 2 1970 AUTO VINTAGE
กลุ่ม ข. รถสปอร์ท 2 ประตู
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ แจกวาร์ อี-ไทพ์ ซีรีส์ 2 1965 ประสงค์ พานิชภักดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เอมจี เอ 1960 ประสงค์ พานิชภักดี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ดัทสัน สกายไลน์ 1973 ฮัท
กลุ่ม ค. รถอเมริกัน
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ ฟอร์ด มัสแตง คูเป 1965 จิราเสกข์ สันติวิบูลสุข
รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟอร์ด มัสแตง คูเป 1966 E.U. MOTORSPORT
รองชนะเลิศอันดับ 2 เชฟโรเลต์ อปาเช แวน 1960 สุเทพ วชิรโภคา
ประเภทรถจำลองและรถประดิษฐ์พิเศษ
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ โฟล์ค สวาเกน เฮบมุลเลร์ 1949 นภาพร บัวงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟอร์ด 1914 พต. นพ. ประณีต สงวนตระกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2 พีอาร์ 396-9 1924 พ.ต.นพ. ประณีต สงวนตระกูล
ประเภทรถ โฟล์คสวาเกน
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ โฟล์คสวาเกน แรกทอพ 1953 บุญฤทธิ์ นาคบรรพต
รองชนะเลิศอันดับ 1 โฟล์คสวาเกน ดับเบิลแคบ 1967 สุวิชา เปรมใจชื่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 โฟล์คสวาเกน ทรานสปอร์เตอร์ เดอลุกซ์ 1963 ปิยะพันธุ์ โชติเทวัญ
ประเภทรถแจกวาร์
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ แจกวาร์ เอกซ์เจซี 1975 นิกรเดช พลางกูร
ทดสอบการขับขี่
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ เฟียต 500 1975 สุพจ สังข์สวน
รองชนะเลิศอันดับ 1 เฟียต 500 1958 วัชระ เอี่ยมประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โวลโว 122 เอส 1960 ศานิต ภูมี
รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ ออสติน ทัวเรอร์ 1930 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์
รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ เรอโนลต์ โดฟีน 1956 กิตติชัย อรชร
รถงานสียอดเยี่ยม
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ เดมเลอร์ ซีรีส์ 2 1970 AUTO VINTAGE
รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด
รางวัล ยี่ห้อ ปี เจ้าของรถ
รางวัลชนะเลิศ ออสติน เซเวน 1930 จริยา รัษฐปานะ
ประกวดเครื่องแต่งกายงามสมสมัย
รางวัลชนะเลิศ ณัฐฐิรา/พีรดา สงวนตระกูล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จริยา รัษฐปานะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พีรดิส สงวนตระกูล/อาภรณ์ กันหา
รางวัลชมเชย ปิติมา ชูนิตย์
ราชินีแห่งความสง่างาม
ผู้ชนะเลิศ พรพรรณ สุขสมบูรณ์วงศ์


------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต
ภาพโดย : ภาพ เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์/ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2549
คอลัมน์ : สังคมรถโบราณ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aSLoR
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th