บทความ

PIONEER พร้อมเป็นผู้นำ CAR A/V


บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำบรรดาดีเลอร์ร้านติดตั้งชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมสัมมนาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม CAR A/V พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ “THE STAR OF PIONEER CAR A/V NETWORK” โดยมีตัวแทนร้านติดตั้ง และสื่อมวลชนให้ความสนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้มากมายเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 ที่ผ่านมา

เซยา ทานากะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมในการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจ และพร้อมจะก้าวสู่ผู้นำแห่งเทคโนโลยีทางด้านเครื่องเสียงใน
ประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในบ้านเรา ซึ่งมีทิศทางชัดเจนมุ่งสู่ความบันเทิงด้านภาพ และเสียงที่สมบูรณ์แบบ ประกอบกับ PIONEER มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองได้ตรงใจอย่างหลากหลาย ซึ่งต้องมอบหมายให้บรรดาดีเลอร์ร้านติดตั้งเป็นผู้เชื่อมโยงเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากบริษัทรถยนต์มียอดจำหน่ายสูง รวมถึงผู้บริโภคหันมาฟังเพลงจากแผ่น CD ทำให้ทางบริษัทเล็งเห็นจุดแข็งของสินค้าที่ได้เปรียบคู่แข่ง ทั้งด้านแบรนด์อิเมจที่แข็งแกร่ง และราคา
จำหน่าย จากต้นทุนการผลิตในประเทศ ส่งผลให้ PIONEER สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ในอันดับหนึ่ง

ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CAR A/V ทั้ง DVD และ TV ซึ่งประสบความสำเร็จมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 20 % และสำหรับกิจกรรมที่สนับสนุน ทางบริษัทได้จัดชุดติดตั้งจริงในรถ โดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชื่อ “THE STAR PROJECT” เพื่อให้นักเล่นเครื่องเสียงได้สัมผัสถึงคุณภาพเสียงจริงได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังได้จัดสัมมนา เพื่ออบรมการติดตั้งเครื่องเสียงภายในรถยนต์ ให้กับดีเลอร์ร้านติดตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก 10 บริษัท การสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ เน้นไปที่เทคนิคการติดตั้งในรูปแบบ CAR A/V ระบบเสียง 5.1 CH DOLBY, DTS ซึ่งทาง
บริษัทได้เชิญ วิลสัน แอดคอค จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้ฝึกอบรม ซึ่งผู้ฝึกอบรมท่านนี้ เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก โดยเฉพาะด้านเทคนิคการติดตั้งและคว้ารางวัลใหญ่จากรายการ USAC และ IASCA มาแล้วตั้งแต่ปี 1990-2002
ปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในทั้ง 2 รายการ และยังได้รับรองคุณสมบัติเป็นผู้ฝึกสอนให้กับบรรดาผู้ตัดสิน IASCA (IASCA JUDGE & INTERNATIONAL TRAINING)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อผนวกเข้ากับเทคนิคเฉพาะ ก็จะสามารถสร้างความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะให้สัมผัสกับประสบการณ์จริงจากระบบ DVD 5.1 CH ซึ่งในภาคปฏิบัติยังมี DEMO CAR จากตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วม 10 คัน รวมถึง DEMO CAR จากทางบริษัท ที่ติดตั้งโดยวิลสัน แอดคอค อีก 1 คัน เพื่อให้ได้ทดลองฟังเสียงจริง เปรียบเทียบกันว่า ได้อรรถรสเหมือนกับโฮมเธียเตอร์บ้านชั้นดี หรือให้ความรู้สึกเหมือนโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมหรือไม่เนื่องจากการเซทระบบเสียงนั้นให้ทิศทาง และบรรยากาศโอบล้อมในแบบ 5.1 จริง

สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ที่เน้นเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม ISO 9002 และ 14001 ว่าด้วยขั้นตอนการผลิต และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความละเอียดทุกขั้นตอนสามารถกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ PIONEER ทุกรุ่น มีมาตรฐานเดียวกับที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกา ซึ่งเครื่องเสียงภายในบ้านมีทั้ง DVD HOME THEATER และเครื่องเล่น DVD สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์จะเน้นที่ HEAD UNIT เป็นหลัก โดย 75 % ของยอดจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

ในส่วนของโรงงาน ฮิซาโอะ โออิกาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงในส่วนของโรงงาน ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งโรงงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 1994 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรปราการ และในเดือนพฤษภาคม ปี 1996 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่นิคมอุตสาหรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดดำเนินการมาถึงปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทยอดจำหน่ายถึงเดือนมีนาคม ปี 2004 มูลค่า 15,000 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 2,600 คน

โดยกำลังการผลิตเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ถึง 2,300,000 เครื่อง/ปี เครื่องเสียงบ้าน 400,000 เครื่อง/ปี และชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์อีก 12,000,000 ยูนิท/ปี ซึ่งมีสัดส่วนการส่งมอบในอเมริกา 47 % ยุโรป 20 % ไทย 11 % ญี่ปุ่น 4 % และอื่นๆ อีก 18 % โดยสถานะของโรงงาน เป็นหนึ่งในสองฐานการผลิตใหญ่ของบริษัทแม่ (MEC: MOBILE ENTERTAINMENT COMPANY) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงเป็นฐานการผลิตรองรับกับตลาด OEM ซึ่งเป้าหมายในอนาคตในอีก
2-3 ปี จะเพิ่มการผลิตอีก 50 % ขยายตัวรองรับตลาด OEM ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ในช่วงท้าย เซยา ทานากะ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และประกาศนียบัตร “THE STAR OF PIONEER CAR A/V NETWORK” ให้กับบรรดาดีเลอร์ ร้านติดตั้งชั้นนำระดับประเทศที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนจากกรุงเทพ ฯ ได้แก่ MIRAGE AUDIO,GOLDENKEY SOUND, ROAD THUNDER, คาร์จูน ออดิโอ และวีพี ประดับยนต์ ตัวแทนจากต่างจังหวัด ได้แก่ อำนวยมอเตอร์ แอร์ จ. เชียงใหม่, ข่วงสิงห์ เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่, ธเนตรซาวด์ จ. ชลบุรี, แสงเจริญประดับยนต์ จ. อุบลราชธานี, มาวิน คาร์ออดิโอ จ. ขอนแก่น

กิจกรรมนี้ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทั้งในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเทคนิคการติดตั้งที่ส่งผลให้ได้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการเครื่องเสียงรถยนต์บ้านเราต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ PIONEER สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 91/1 อาคารไชโย ชั้น 1, 7 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทร. 0-2643-9511 แฟกซ์ 0-2643-9531------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2547
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zyL2N
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th