บทความ

ALPHASONIK


ALPHASONIK ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 1976 ภายใต้แนวความคิด การนำศาสตร์และศิลป์มาสู่เครื่องเสียงรถยนต์ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ผู้ผลิตยังได้ริเริ่มเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ GROUND-BREAKING และ AMPLIFIER FAN COOLING อีกทั้งวงจรสัญญาณแรงดันสูง HIGH VOLTAGE SIGNAL TRANSFER เพื่อลดปัญหาเสียงกวน และมีพลังขับอย่างต่อเนื่อง ที่ยังคงเกณฑ์มาตรฐานในด้านคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์

วันนี้ ALPHASONIK รุ่นใหม่ๆ ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยี คุณภาพเสียง และรูปลักษณ์มารวมกัน ด้วยฟังค์ชันต่างๆ จากวงจรอีเลคทรอนิคส์ ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเป็นดนตรีเต็มรูปแบบ ตลอดจนเสียงที่เปี่ยมพลัง และชัดเจน มีรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ลำโพงใช้วัสดุที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ใหม่ล่าสุด นำมาทดลอง และผลิต อาทิ CARBON REINFORCED WOVEN GLASS หรือ TITATIUM ขึ้นรูป เพื่อตอบสนองทุกเสียงดนตรี กับแรงอัดเต็มที่เปี่ยมพลัง และ RESOLUTION

ผู้ผลิตจะยืนหยัดอยู่กับมาตรฐานคุณภาพ พร้อมการรับประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในกลุ่มลูกค้าอีเลคทรอนิคส์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาด จะเห็นได้ว่า ALPHASONIK มีความโดดเด่น ที่ชัดเจนในทุกๆ ด้าน และต่อไปนี้คือกลุ่มสินค้า ที่นำมาตอบสนองเสียงดนตรี

AMPLIFIER กลุ่มสินค้าประเภทแอมพ์ มีความโดดเด่น 4 จุดด้วยกัน คือ รีโมทโวลท์มิเตอร์รุ่น PMA100 V รีโมทเบสส์บูสต์ รุ่น PMA10B และ HOUR METER ที่บอกชั่วโมงการทำงานของแอมพ์ PMA SERIES เป็นแอมพ์ มีทั้ง CLASS D รุ่น PMA800DA
800-1,640 วัตต์/4 โอห์ม 1,200 วัตต์/2 โอห์ม รุ่น PMA1000DA 1,500 วัตต์/2 โอห์ม 2,060 วัตต์/1 โอห์ม รุ่น PMA1200DA 2,000 วัตต์/2 โอห์ม 2,470 วัตต์/1 โอห์ม ไฮเคอร์เรนท์ มีรุ่น PMA150HCA 75 วัตต์x2 รุ่น PMA300HCA 150 วัตต์x2 รุ่น PMA600HCA 300 วัตต์x2 รุ่น PMA640HCA 160 วัตต์x4 รุ่น PMA800HCA 800 วัตต์ รุ่น PMA1000HCA 500 วัตต์x2 ทุกรุ่นโหลดได้ที่ 2/1 โอห์ม บริดจ์ได้ที่ 1 โอห์ม

CLASS AB BI-POLAR มีรุ่น PMA2075A 75 วัตต์x2 รุ่น PMA2150A 150 วัตต์x2 รุ่น PMA2300A 300 วัตต์x2 รุ่น PMA1800A 800 วัตต์ รุ่น PMA2500A 500 วัตต์x2 รุ่น PMA4075A 75 วัตต์x4 รุ่น PMA4150A 150 วัตต์x4 ทุกรุ่นบริดจ์โมโนได้ และโหลด
เล่นได้ที่ 2 โอห์ม PMZ SERIES แอมพ์ CLASS A/B BI-POLAR มีรุ่น PMZ1502 50 วัตต์x2 รุ่น PMZ3002 150 วัตต์x2 รุ่น PMZ6002 100 วัตต์x2 รุ่น PMZ6004 75 วัตต์x4 รุ่น PMZ 12005A 75 วัตต์x4+200 ทุกรุ่นบริดจ์โมโนได้ และโหลดเล่นได้ที่ 2 โอห์ม

PROCESSOR อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงมี อีคิว 20 แบนด์ รุ่น PEQ20LX ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง รุ่น PEX2B 3 ทาง รุ่น PEX3B LINE DRIVER รุ่น PLD100 พรีแอมพ์ 4 แบนด์รุ่น PEQ80/PEQ90 5 แบนด์ PEQ70 BALANCED LINE TRANSMITER
รุ่น REMEDY PRO I/PRO II

SUBWOOFER แบ่งเป็น ALPHA 800 SERIES มีรุ่น PSW810 ขนาด 10″ 800 วัตต์ รุ่น PSW812 ขนาด 12″ 900 วัตต์ รุ่น PSW815 ขนาด 15″ 1,000 วัตต์ ALPHA 600 SERIES มีรุ่น PSW608 ขนาด 8″ 300 วัตต์ รุ่น PSW610 ขนาด 10″ 600 วัตต์ รุ่น PSW612 ขนาด 12″ 700 วัตต์ รุ่น PSW615 ขนาด 15″ 800 วัตต์ ALPHA 400 SERIES มีรุ่น PSW410 ขนาด 10″ 400 วัตต์ รุ่น PSW412 ขนาด 12″ 500 วัตต์ รุ่น PSW415 ขนาด 15″ 600 วัตต์ ALPHA 200 SERIES มีรุ่น PSW208 ขนาด 8″ 200 วัตต์ รุ่น PSW210 ขนาด 10″ 300 วัตต์ รุ่น PSW212 ขนาด 12″ 400 วัตต์ รุ่น PSW215 ขนาด 15″ 500 วัตต์ ALPHA 100 SERIES รุ่น PSW110 ขนาด 10″ 200 วัตต์ รุ่น PSW112 ขนาด 12″ 230 วัตต์

ENCLOSURE เป็นซับพร้อมตู้สูตรมีให้เลือก 12 รุ่น คือ รุ่น PB2310 ติดซับ 10″ 3 ข้าง รุ่น PB2312 ติดซับ 12″ 3 ข้าง รุ่น PB2210 ติดซับ 10″ 2 ข้าง รุ่น PB2212 ติดซับ 12″ 2 ข้าง รุ่น PB2110 ติดซับ 10″ 1 ข้าง รุ่น PB2112 ติดซับ 12″ 1 ข้าง ทั้งหมดเป็นตู้แบบแบนด์พาสส์ รุ่น PBB103 ตู้ปิดติดซับ 10″ 3 ข้าง รุ่น PBB123 ตู้ปิดติดซับ 12″ 3 ข้าง รุ่น PBB102 ตู้ปิดติดซับ 10″ 2 ข้าง รุ่น PBB122 ตู้ปิดติดซับ 10″ 2 ข้าง รุ่น PBB101 ตู้ปิดติดซับ 10″ 1 ข้าง รุ่น PBB121 ตู้ปิดติดซับ 12″ 1 ข้าง

SPEAKER แบ่งเป็น ALPHA 800 SERIES มีรุ่น PCT4001 แยกชิ้น 2 ทาง 4″ 130 วัตต์ รุ่น PCT5026 แยกชิ้น 2 ทาง 5 1/4″ 170 วัตต์ รุ่น PCT6501 แยกชิ้น 2 ทาง 6 1/2″ 200 วัตต์ รุ่น PCT6551 แยกชิ้น 3 ทาง 6 1/2″ 350 วัตต์ รุ่น PF69 3 ทาง 6″x9″ 280 วัตต์ รุ่น PF69C 2 ทาง 6″x9″ 220 วัตต์ รุ่น PF41C 2 ทาง 4″x10″ 140 วัตต์ รุ่น PF68C 2 ทาง 6″x8″/5″x7″ 200 วัตต์ รุ่น PF65C 2 ทาง 6 1/2″ 180 วัตต์ รุ่น PF52C 2 ทาง 5 1/4″ 140 วัตต์ รุ่น PF46C 2 ทาง 4″x6″ 120 วัตต์ รุ่น PF40C 2 ทาง 4″ 120 วัตต์ รุ่น PF35C 2 ทาง 3 1/4″ 100 วัตต์

Z SERIES มีรุ่น PCZ50 2 ทางแยกชิ้น 5 1/4″ 100 วัตต์ รุ่น PCZ65 2 ทางแยกชิ้น 6 1/2″ 120 วัตต์ รุ่น PFZ693 3 ทาง 6″x9″ 240 วัตต์ รุ่น PFZ692 2 ทาง 6″x9″ 200 วัตต์ รุ่น PFZ410 2 ทาง 4″x10″ 120 วัตต์ รุ่น PFZ680 2 ทาง 6″x8″/5″x7″ 180 วัตต์ รุ่น PFZ652 2 ทาง 6 1/2″ 160 วัตต์ รุ่น PFZ525 2 ทาง 5 1/4″ 120 วัตต์ รุ่น PFZ460 2 ทาง 4″x6″ 100 วัตต์ รุ่น PFZ400 2 ทาง 4″ 100 วัตต์ รุ่น PFZ352 2 ทาง 3 1/4″ 80 วัตต์

พร้อมกันนี้มีทวีเตอร์เป็นยูนิท 6 รุ่น คือ รุ่น PTT28 ขนาด 28 มม. รุ่น PTT25 ขนาด 25 มม. รุ่น PTT19 ขนาด 19 มม. TITANIUM DOME รุ่น PTS28 ขนาด 28 มม. รุ่น PTS25 ขนาด 25 มม. รุ่น PTS19 ขนาด 19 มม. SILK DOME พร้อมพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์
และอุปกรณ์ติดตั้งครบเซท

ACCESSORIES ประกอบด้วยคาพาซิเตอร์ รุ่น PCP50LED 5.0 ฟารัด มีโวลท์มิเตอร์ รุ่น PCP50 5.0 ฟารัด รุ่น PCP12LED 1.2 ฟารัด มีโวลท์มิเตอร์ รุ่น PCP12 1.2 ฟารัด ชุดฟิวส์มี 9 รุ่น ทั้งแบบมีโวลท์มิเตอร์ และไม่มี นอกจากนั้นยังมี AMP KITS 4 รุ่น และสายพรี RCA 14 รุ่น ปิดท้ายด้วยชุดแต่งหน้ากากซับ และลำโพงอีก 16 รุ่น ที่มีให้เลือกทั้งขนาด 6 1/2″/8″/10″/12″/15″

 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AUDIO EXPERT CO., LTD. เลขที่ 1-3 จุฬา ฯ ซอย 14 ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 โทร. 0-2214-2733, 0-2216-8251 แฟกซ์ 0-2215-2444 e-mail: audioexp@ji-net.com------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อิมพอร์เตอร์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2547
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Risn4
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th