บทความ

ACZON/ALPINE /ARC AUDIO/ATLAS/AUDISON/AUDIOBAHN/AUTOTEK /BASE ACOUSTICS/B 52/CUTTING EDGE/ECLIPSE/FOCAL/HERTZ /HERITAGE/JBL/JVC /KENWOOD/LUXMAN


POWER AMPLIFIER
ACZON

ACZON รุ่น Z 5000 เพาเวอร์แอมพ์ 5 แชนแนล ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลอุปกรณ์ภายในคัดวัสดุเกรดเยี่ยม เพื่อความใสสะอาดของรายละเอียดเสียงดนตรี กำลังขับ 40 วัตต์x4+140 วัตต์x1 RMS ที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 70 วัตต์x4+200 วัตต์x1 RMS ที่โหลด 2 โอห์ม พร้อมซับเลเวล สำหรับควบคุมเสียงเบสส์สามารถติดตั้งที่บริเวณใกล้กับผู้ใช้อย่างลงตัวในเวลาที่ต้องการปรับแต่งเสียงเบสส์

 

FRONTEND
ALPINE

ALPINE รุ่น CDA 9813 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์ 1 แผ่น สามารถเล่นแผ่น MP3/WMA/CD-R/CD-RW ภาคขยายกำลังขับสูง (V-DRIVE) 60 วัตต์x4 แชนแนล (สามารถตัดภาคขยายได้) ระบบปรับแต่งเสียง BASS ENGINE PRO พร้อมด้วยดิจิทอล พาราเมทริค EQ 5 แบนด์ และครอสส์โอเวอร์ 2/3 ทาง พรีเอาท์ 3 ชุด (4 VOLTS HIGH VOLTAGE) ปุ่มวอลูมแบบ F#1 ปุ่ม QUICK SEARCH, PLAYLIST SEARCH ภาครับวิทยุ MAXTUNE SQ ที่ให้ความชัดเจน และลดสัญญาณรบกวน

 

POWER AMPLIFIER
ARC AUDIO

ARC AUDIO แนะนำ XXK SERIES รุ่น ARC 4150 XXK เพาเวอร์แอมพ์ 4 แชนแนลเน้นความหลากหลายในการใช้งาน กำลังขับ 80 วัตต์x4 RMS และบริดจ์โมโน 320 วัตต์x2 ที่ 4 โอห์ม และ 160 วัตต์x4 ที่โหลด 2 โอห์ม ตามลำดับ มีวงจรรีโมทปรับเสียงเบสส์แบบดิจิทอล +15 ดีบี ที่ 45 HZ พร้อมด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์ระบบผิวสัมผัส (SURFACE MOUNTED TECHNOLOGY) ทำให้วงจรมีขนาดเล็ก และกำหนดคุณภาพได้อย่างชัดเจน พร้อมแผงวงจร แบบหลายชั้น (MULTI LAYER PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแบบเดียวกับบอร์ดของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 

POWER AMPLIFIER
ATLAS

ATLAS รุ่น AX 350.1 เพาเวอร์แอมพ์ CLASS BD กำลังขับ 350 วัตต์x1 แชนแนล ที่ 4 โอห์ม หรือ 550 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม และ 700 วัตต์ ที่ 1 โอห์ม พร้อมครอสส์โอเวอร์ 24 ดีบี มีรีโมทปรับ GAIN ด้านหน้าสามารถขับเล่นบริดจ์ข้ามตัวได้ 1,100 วัตต์x1 แชนแนลที่ 4 โอห์ม และ 1,400 วัตต์x1 แชนแนล ที่ 2 โอห์ม อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO กว่า 105 ดีบี การตอบสนองความถี่ 10-40,000 HZ ที่ 1 ดีบี ครอสส์โอเวอร์ FULL/LOW PASS และตัดความถี่ต่ำที่ 24 ดีบี/ออคเทฟ ปรับได้ตั้งแต่ 40-250 HZ สวิทช์เลือกซับโซนิค ฟิลเตอร์ที่ 18 ดีบี/ออคเทฟ ตั้งแต่ 25-70 HZ มีวงจรเพิ่มเสียงเบสส์ที่ 45 HZ ขนาด 18 ดีบี ปรับความไวอินพุท 0.15-5.00 โวลท์แบบบาลานศ์

 

POWER AMPLIFIER
AUDISON

AUDISON รุ่น SRX 2 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 45 วัตต์x2 แชนแนล (NOM/12 V/4 OHMS/THD 0.3 %) หรือ 65 วัตต์x2 แชนแนล (13.8 V/4 OHMS) พร้อมครอสส์โอเวอร์ (HI-PASS/LO-PASS) ปรับได้ตั้งแต่ 50-220 HZ ขนาด 12 ดีบี/ออคเทฟ ความเพี้ยน THD 0.05 % (1 KHZ/4 OHMS) อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 95 ดีบี ความไว อินพุท 0.2-5 โวลท์ ความกว้างคลื่น 4-50,000 HZ แหล่งจ่ายไฟ 11-15 โวลท์ DC กระแสไหลสูญเปล่าในวงจร 0.6 แอมพ์ สิ้นเปลืองกระแสสูงสุด 15 แอมพ์

 

POWER AMPLIFIER
AUDIOBAHN

AUDIOBAHN รุ่น A 2401 T เพาเวอร์แอมพ์ CLASS AB กำลังขับ 100 วัตต์x2 แชนแนล และบริดจ์โมโน 280 วัตต์x1 แชนแนล ที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 140 วัตต์x2 แชนแนล เมื่อขับที่โหลด 2 โอห์ม ภาคจ่ายไฟแบบ PWM MOSFET แผงวงจร 2 ด้านแบบ GLASS EPOXY ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.02 % อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO กว่า 100 ดีบี การตอบสนองความถี่ 10-40,000 HZ ชุดครอสส์โอเวอร์ไฮพาสส์ ปรับได้ 50-750 HZ และโลว์พาสส์ 30-120 HZ ความลาดชัน 18 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ +/-18 ดีบี ที่ความถี่ 45 HZ มีวงจรซับโซนิค ฟิลเตอร์ ปรับได้ 20-50 HZ และวงจรป้องกัน 3 ทางมีพัดลมระบายความร้อน พร้อมโวลมิเตอร์บอกระดับโวลเทจ

 

POWER AMPLIFIER
AUTOTEK

AUTOTEK รุ่น XS 1500.1 เพาเวอร์แอมพ์ CLASS D แบบ MONO BLOCK กำลังขับ 450 วัตต์x1 ที่ 4 โอห์ม หรือ 900 วัตต์x1 ที่ 2 โอห์ม และ 1,500 วัตต์x1 ที่ 1 โอห์ม มีสายเชื่อมต่อแบบ BUS BARS ในภาคจ่ายไฟที่นำกระแสได้สูง แผงวงจร 2 ชิ้นแบบ PCB (เพื่อแยกภาคจ่าย และลดเสียงรบกวนในภาคพรีแอมพ์) แผงวงจร 2 หน้าแบบ GLASS
EPOXY PCB เพื่อลดเสียงรบกวน พร้อมครอสส์โอเวอร์ 24 ดีบี/ออคเทฟและรีโมทควบคุมเสียงเบสส์

 

SPEAKER
BASE ACOUSTICS

BASE ACOUSTICS รุ่น STUDIO 162 ลำโพงแยกชิ้น 6 1/2″ แบบ 2 ทาง ขอบเซอร์ราวน์ดยาง แม่เหล็กสตรอนเทียมหนัก 12 ออนซ์ วอยศ์คอยล์ 2 ชั้น ขนาด 1″ ความต้านทาน 4 โอห์ม กำลังขับ 150 วัตต์ RMS การตอบสนองความถี่ 30-22,000 HZ ความไว 94 ดีบี

 

SPEAKER
B 52

B 52 รุ่น PL-IS 210 ลำโพงซับวูเฟอร์สำเร็จรูปแบบ ISOBARIK PLEXIGLASS ภายในบรรจุซับวูเฟอร์ขนาด 10″ (1 คู่) รับกำลังขับ 800 วัตต์ ความไว 99 ดีบี การตอบสนองความถี่ 30-170 HZ ภายนอกหุ้มพรมประณีต และเทคโนโลยี ACOUSTICALLY FILTERED AIR PORTS เพื่อเสียงเบสส์ที่ลึก และหนักแน่นเป็นพิเศษ

 

POWER AMPLIFIER
CUTTING EDGE

CUTTING EDGE แนะนำ POWER SERIES เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 100 วัตต์x4 แชนแนล MAX หรือบริดจ์โมโนได้ 400 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม หรือ 160 วัตต์x4 แชนแนล
MAX ที่ 2 โอห์ม และ 250 วัตต์x4 แชนแนล MAX ที่ 1 โอห์ม พร้อมครอสส์โอเวอร์ปรับความถี่ด้านโลว์พาสส์ที่ 50-500 HZ ความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟการตอบสนองความถี่ 5-30,000 HZ ค่าความเพี้ยนรวม THD 0.2 % อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 105 ดีบี และความไวอินพุท 0.15-6.00 โวลท์

 

FRONTEND
ECLIPSE

ECLIPSE รุ่น CD 3413 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์แบบ 1 แผ่น พร้อมพรีเอาท์ 3 ชุด ระบบดิจิทอลสุ่มทด 8 เท่า และคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1 บิท ดิจิทอล/แอนาลอก 1 คู่ สามารถควบคุมซีดีเชนเจอร์ หัวอ่านแบบลำแสง (OPTICS PICKUP) ที่มีความไวสูง เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะใช้กับออพทิคอล ดิสค์ชนิดใด ตั้งแต่แผ่นดิสค์ชนิดเดิม คือ CD, CD-R หรือ CD-RW ที่มีการบันทึกเสียงตลอดจน MP3 ไฟล์ ระบบเซอร์โวแบบดิจิทอล พร้อมด้วยเซอร์โว 5 ตัว ทำหน้าที่เล็งเป้า ติดตาม และปรับแสงเลเซอร์อัตโนมัติให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดปรับความเร็วในลักษณะเส้นตรงในการติดตามร่องข้อมูล (DATA PIT) รวมทั้งปรับตำแหน่งของเลเซอร์เลนส์

 

SPEAKER
FOCAL

FOCAL รุ่น KIT 165 V SLIM ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ 6 1/2″ แบบโพลีกลาสส์กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์ และสูงสุด 120 วัตต์ ความต้านทาน 4 โอห์ม วอยศ์คอยล์ขนาด
1 1/4″ แบบทนความร้อน แม่เหล็กชนิดนีโอไดเมียมขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลำโพงทวีเตอร์แบบ TIOXID 5 TN 47 โดมเว้าเข้า ชุดพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง ความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ค่าการตอบสนองความถี่ 70-20,000 HZ ความไว 93 ดีบี

 

SPEAKER
HERTZ

HERTZ รุ่น ECX 690 ลำโพงโคแอกเซียล 3 ทาง ขนาด 6″x9″ กำลังขับ 100 วัตต์ CONT. หรือสูงสุด 200 วัตต์ PEAK ความไว 95 ดีบี SPL การตอบสนองความถี่ 45-22,000 HZ ความต้านทาน 4 โอห์ม จุดตัดความถี่ 4,000 HZ/6 ดีบี/ออคเทฟ และ 7,000 HZ/6 ดีบี/ออคเทฟ กรวยวูเฟอร์แบบ WATER-REPELLENT TREATED PAPER โครงเหล็กปั๊มขอบเซอร์ราวน์ดยางชนิดพิเศษ เป็นลำโพงประสิทธิภาพสูง สามารถเทียบชั้นกับลำโพงแยกชิ้นทั่วไปได้แบบไม่น้อยหน้าใคร

 

SPEAKER
HERITAGE

HERITAGE รุ่น CLASSIC 5 S ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์ RMS และสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความต้านทาน 4 โอห์ม การตอบสนองความถี่
70-20,000 HZ ค่าความไว 89 ดีบี กรวยวูเฟอร์แบบฉีด ขอบเซอร์ราวน์ดยาง และโดมไททาเนียมขนาด 1″ สามารถปรับทิศทางได้ พร้อมชุดพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

 

SPEAKER
JBL

JBL รุ่น BTX 250 ลำโพงแอคทีฟ ซับวูเฟอร์แบบ ACTIVE TUBE ลำโพงขนาด 10″ มีเพาเวอร์แอมพ์ในตัว กำลังขับปกติ 100 วัตต์ หรือสูงสุด 300 วัตต์ การตอบสนองความถี่ 20-160 HZ ความต้านทาน 4 โอห์ม ปรับเฟสได้ระหว่าง 0-180 องศา พร้อมครอสส์โอเวอร์โลว์พาสส์ขนาด 12 ดีบี/ออคเทฟ ปรับเลือกจุดตัดความถี่ที่ 40-120 HZ ปรับเพิ่มเบสส์ได้ 6 ดีบี ที่ความถี่ 50 HZ มีขั้วต่อสัญญาณอินพุท วงจรป้องกันความเสียหาย

 

FRONTEND
JVC

JVC รุ่น KD-DV 5000 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์ เล่นแผ่น CD/CD-R/CD-RW/VCD/DVD (ALL ZONE) และ MP3/WMA (แสดงชื่ออัลบัมเพลง, ID3 TAG) กำลังขับ 50 วัตต์x4 แชนแนล ระบบภาพ 10 บิท/27 KHZ DAC ระบบเสียง 24 บิท/96 KHZ DAC ปรับ EQ 7 ช่วงความถี่ปรับเลือกสำเร็จ 9 แบบจากโรงงาน ปรับเก็บไว้ได้ 3 แบบ ระบบ DOLBY DIGITAL/DTS จอภาพ 3 มิติ เลือกได้ 1,725 สี ปรับความสว่าง ตั้งชื่อแผ่น รับสถานี (TEXT) ซูมขยายภาพ ภาครับวิทยุ AM/FM (ตั้งได้ 24 สถานี) ควบคุมตู้ CD/MP3 จากภายนอก ระบบ DUAL ZONE แยกชม/เล่นต่างรายการเก็บ/เปิดหน้ากาก พรีเอาท์ชุบทอง 2 ชุด พร้อมรีโมทไร้สาย

 

FRONTEND
KENWOOD

KENWOOD รุ่น KDC-MP 4023 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์ เล่นแผ่น CD-R/CD-RW พร้อมวงจรถอดรหัส MP3 กับ ID3 TAG) ควบคุม CD/MD เชนเจอร์ กำลังขับ 50 วัตต์x4 แชนแนล (MOSFET POWER IC) จอแสดงผลแบบ DOT MATRIX WIDE LCD หลายสี พรีเอาท์ 1 ชุด และระบบ SYSTEM Q ปุ่มปรับเสียงทุ้ม/กลาง/แหลม แยกอิสระ ภาครับวิทยุตั้งได้ 18 FM/6 AM ต่อควบคุมซีดีได้ 2 ตู้ ตั้งชื่อแผ่น และรีโมทคอนโทรล

 

POWER AMPLIFIER
LUXMAN

LUXMAN รุ่น CM 4000 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 50 วัตต์x4 และบริดจ์โมโนได้ 200 วัตต์x2 ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีพรีแอมพ์แยกแชนแนลที่ 1/2 และ 3/4 แบบอิสระ 2 ชุด 4 แชนแนล อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 107 ดีบี ค่าความเพี้ยนรวม THD 0.005 % (ความต้านทาน 4 โอห์ม/1,000 HZ) การตอบสนองความถี่ 20-20,000 HZ (+0, -0.2 ดีบี DIRTECT) หรือ 5-100,000 HZ (+0, -2 ดีบี DIRECT) กระแสไฟในวงจร 19.2 วัตต์ (16 แอมพ์) และ 360 วัตต์ (30.0 แอมพ์/ความต้านทาน 4 โอห์ม)

 

POWER AMPLIFIER
LIGHTNING AUDIO

LIGHTNING AUDIO รุ่น X 1.1000.1 D เพาเวอร์แอมพ์ CLASS D กำลังขับ 400 วัตต์x1 ที่ 4 โอห์ม หรือ 700 วัตต์x1 ที่ 2 โอห์ม และ 1,000 วัตต์x1 ที่ 1 โอห์ม พร้อมโลว์พาสส์ปรับได้ 24 ดีบี ตั้งแต่ 50-250 HZ ปรับซับโซนิคฟิลเตอร์ได้ 18 ดีบี ตั้งแต่ 15-40 HZ และปรับ PHASE SHIFT ได้ 0-180 องศา ปุ่มผ่านสัญญาณขาออก ปุ่ม EQ ปรับเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี พร้อมปรับความถี่ และรีโมทควบคุมเสียงเบสส์

 

SPEAKER
MAGNAT

MAGNAT รุ่น XCENTRIC 213 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ไดอแฟรมแบบ METALLIC กำลังขับ 100 วัตต์ RMS และสูงสุด 150 วัตต์ PEAK ความไวเสียง 92
ดีบี/วัตต์/เมตร การตอบสนองความถี่ 32-32,000 HZ ความต้านทาน 4 โอห์ม จุดตัดความถี่ 4,000 HZ

 

FRONTEND
NECVOX

NECVOX รุ่น DA 6800 II มอนิเตอร์สีขนาด 6.8″ แบบ IN-DASH เลือกระบบ NTSC/PAL อัตโนมัติความละเอียดของภาพ 269,568 พิเซล อัตราส่วน 4:3 ปรับมุมมองภาพในแนวนอนซ้าย/ขวา 130 องศา ปรับมุมในแนวตั้ง ก้ม/เงย 27 องศา แรงดันปฎิบัติการ 12-13.5 โวลท์ มิติขนาด 178x50x187 มม.

 

SPEAKER
PERFORMANCE

PERFORMANCE รุ่น PS 6933 ลำโพง 3 ทาง ขนาด 6″x9″ กรวยวูเฟอร์ทำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีนฉีด ขอบเซอร์ราวน์ดยาง วอยศ์คอยล์แบบ ASV ขนาด 1 1/2″ ทนอุณหภูมิสูงแม่เหล็กหนัก 24 ออนซ์ ลำโพงมิดเรนจ์แบบ SILK DOME ขนาด 1 1/2″ วอยศ์คอยล์แบบ ASV แม่เหล็กนีโอไดเมียม และลำโพง SILK DOME ทวีเตอร์ขนาด 1″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม อัตรากำลังขับ 300 วัตต์ การตอบสนองความถี่ 40-20,000 HZ ความไว 90 ดีบี SPL ความต้านทาน 4 โอห์ม

 

SPEAKER
PEERLESS

PEERLESS รุ่น HDS ลำโพงกลาง/ทุ้มขนาด 6.5″ ตรงกลางกรวยมี PHASE PLUG ทำด้วยอลูมิเนียม ช่วยลดความกดดันของอากาศใต้แผ่นดัสต์แคพ และช่วยระบายความร้อนให้วอยศ์คอยล์ ความต้านทาน 4 โอห์ม ทนกำลังขับต่อเนื่อง 150 วัตต์ RMS วอยศ์คอยล์พัน 4 ชั้น ประสิทธิภาพความไว 89.9 ดีบี การตอบสนองความถี่ 20-5,000 HZ และลำโพงโดมทวีเตอร์ขนาด 1″ ทำด้วยผ้าชุบน้ำยา ทนกำลังขับต่อเนื่อง 130 วัตต์ ความไว 103 ดีบี การตอบสนองความถี่ 1,000-22,000 HZ ความต้านทาน 4 โอห์ม

 

POWER AMPLIFIER
PLANET AUDIO

PLANET AUDIO รุ่น AP 800.5 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 125 วัตต์x4+300 วัตต์x1 แชนแนล RMS ที่โหลด 4 โอห์ม หรือบริดจ์โมโน 250 วัตต์x2 แชนแนล (4 โอห์ม) สามารถเลือกความไว อินพุทได้ 2 แบบ คือ 0.1-2 โวลท์ หรือ 2-8 โวลท์ การตอบสนองความถี่ 20-20,000 HZ อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 102 ดีบี ชุดครอสส์โอเวอร์แยกอิสระสำหรับแชนแนลที่ 1 ถึง 4 และแชนแนลที่ 5 มีวงจรโลว์พาสส์ขนาด 18 ดีบี ปุ่มปรับเพิ่มเสียงเบสส์ ชุดรีโมทควบคุมสำหรับซับวูเฟอร์ ปุ่มปรับควบคุมเฟส 0-180 องศา ขั้วต่อสายชุบโครเมียม และต่อเล่นระบบ TRI-MODE ได้

 

FRONTEND
POLARIS

POLARIS รุ่น PL 150 V มอนิเตอร์สีติดเพดานแบบ TFT LCD ขนาด 299x 358 มม. (กว้างxยาว) และหนา 83 มม. สามารถปรับมุมภาพได้ 0-90 องศา สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้ และใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่น ระบบ PAL/NTSC สีสันเป็นธรรมชาติ ระบบ OSD แยกสี ความละเอียดของภาพ 786,432 พิเซล

 

POWER AMPLIFIER
POWER ACOUSTIK

POWER ACOUSTIK แนะนำ LT SERIES เพาเวอร์แอมพ์แบบ 2 และ 4 แชนแนลสามารถต่อขับเล่นที่โหลด 2 หรือ 4 โอห์ม หรือต่อระบบโมโน และระบบ TRI-MODE ภาคจ่ายไฟ MOSFET ระบบ PWM นอกจากนี้ยังเลือกจุดตัดครอสส์โอเวอร์ได้ทั้ง HI/FULL/LOW ระบบป้องกัน 3 ทาง ปรับความถี่ต่ำได้ตั้งแต่ 30-500 HZ ปรับความถี่สูง 50-500 HZ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 24 ดีบี ปรับซับโซนิค ฟิลเตอร์ 60-200 HZ การตอบสนองความถี่ 10-30,000 HZ อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 98 ดีบี ค่าความเพี้ยนรวม THD 0.02 % มีไฟส่องที่ปุ่มปรับต่างๆ แผงระบายความร้อนสะดุดตาด้วย DIAMOND CUT ขั้วต่อ RCA ชุบทอง และมีขั้วต่อไลน์เอาท์

 

SPEAKER
POWER BUILT

POWER BUILT รุ่น BT 528 ลำโพงโคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ กำลังขับ 100 วัตต์ ค่าความต้านทาน 4 โอห์ม กรวยแบบ CARBON INJECTION ขอบเซอร์ราวน์ดยางซึ่งติดตั้งร่วมแกนกับลำโพงโดมทวีเตอร์ไททาเนียม 1″ สามารถปรับทิศทางของเสียงได้ 30 และ 70 องศา การตอบสนองความถี่ 80-22,000 HZ ค่าความไว 88 ดีบี ที่ 2.83 โวลท์/1 เมตร

 

POWER AMPLIFIER
PRISM

PRISM รุ่น EX 100.4 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์x4 แชนแนล RMS ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม ชุดครอสส์โอเวอร์ในตัว และมีชุดปรับแต่งเสียง 2 ชุด สำหรับแชนแนลที่ 1/2 และ 3/4 ประกอบด้วยปุ่มปรับความไว ปุ่มปรับเพิ่มเสียงเบสส์ได้ 0-18 ดีบี ปุ่มเลือกตัดความถี่ตั้งแต่ 50-550 HZ พร้อมสวิทช์เลือก FULL/HIGH/LOWPASS
ระดับความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ การตอบสนองความถี่ 20-20,000 HZ ค่าความเพี้ยนรวม THD 0.003 % แผงระบายความร้อนทำด้วยอลูมินัม

 

FRONTEND
ROADSOUND

ROADSOUND รุ่น RS 906 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์แบบ 1 แผ่น มีไลน์เอาท์พิเศษสำหรับต่อเข้ากับ MPEG CARD เพื่อแปลงเล่น VCD ได้ทันที ปรับแต่งเสียงด้วยระบบ PRE-SET EQ เล่นได้ทั้ง POP/ROCK/FLAT/CLASSIC หน้าจอเป็นระบบ MULTI-COLOR LCD มีรีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริม

 

POWER AMPLIFIER
ROCKFORD FOSGATE

ROCKFORD FOSGATE รุ่น XC 2 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 125 วัตต์x2 แชนแนล และบริดจ์โมโน 400 วัตต์ ที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 200 วัตต์x2 แชนแนล ที่โหลด 2 โอห์มมีระบบ DSP ในตัว ปรับครอสส์โอเวอร์ได้ 48 ดีบี HP/AP/LP ได้ที่ความถี่ 50-350 HZ ปรับ LINEAR PHASE CROSSOVER/SIGNAL DELAY ได้ พร้อมซับโซนิคฟิลเตอร์
10-50 HZ ขนาดความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ มีรีโมทเบสส์ ขั้วต่ออินพุทแบบ RCA มีพัดลมระบายความร้อน ตัวฮีทซิงค์ชุบโครเมียม พร้อมอุปกรณ์เสริม

 

POWER AMPLIFIER
SOUNDSTREAM

SOUNDSTREAM แนะนำ VAN GOGH รุ่น VGA 320.4 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 80 วัตต์x4 แชนแนล RMS ที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 160 วัตต์x4 แชนแนล RMS ที่ 2 โอห์ม และบริดจ์โมโน 320 วัตต์x2 แชนแนล RMS ที่โหลด 4 โอห์ม ค่าความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.02 % อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO กว่า 115 ดีบี ค่าแดมพิง แฟคเตอร์ กว่า 500 การตอบสนองความถี่ 10-50,000 HZ ความไว อินพุท 0.15-12.0 โวลท์ ความลาดชันครอสส์โอเวอร์ 12 ดีบี ปรับจุดตัดความถี่ได้ตั้งแต่ 30-4,000 HZ

 

ACCESSORY
SOUND SQUARE

SOUND SQUARE แนะนำสายนำสัญญาณคุณภาพสูง เพื่อนักเล่นเครื่องเสียงทุกระดับที่พิถีพิถันในรายละเอียด ความชัดเจน และการแยกมิติสเตริโอให้กับดนตรีอย่างสมบูรณ์ สำหรับท่านที่เห็นความสำคัญของสายสัญญาณว่ามีผลต่อคุณภาพเสียงอย่างไรนั้น สามารถทดสอบฟังด้วยตัวท่านเองได้ที่ ร้านติดตั้งเครื่องเสียงมาตรฐานทั่วประเทศ

 

POWER AMPLIFIER
U DIMENSION

U DIMENSION รุ่น U-PRO X1K.1D เพาเวอร์แอมพ์ CLASS D ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งภายในรถที่มีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะปัญหาของตัวเครื่องขนาดใหญ่และเรื่องของความร้อน ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าแอมพ์ทั่วไปถึง 50 % และช่วยประหยัดพลังงาน กำลังขับมากกว่า 1,000 วัตต์ มีวงจรโลว์พาสส์ในตัว (ต่ำกว่า 250 HZ) วงจรซับโซนิค ฟิลเตอร์ สามารถเลือกปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 15-40 HZ ขนาด 18 ดีบี/ออคเทฟ (ลดการสั่นค้างของลำโพงซับวูเฟอร์) พร้อมมาตรฐาน EMC (มาตรฐานข้อบังคับของสินค้าอีเลคทรอนิคภายในรถของประเทศญี่ปุ่น) ป้องกันสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และ ECU ของเครื่องยนต์ และชุด FACE PLATE KITสามารถติดตั้งแอมพ์ได้ทั้งแนวตั้ง/นอน

 

FRONTEND
VDO DAYTON

VDO DAYTON รุ่น CD 4802 เครื่องเล่นซีดี รีซีเวอร์ขนาด 1 แผ่น เล่นแผ่น CD, MP3 ภาครับระบบดิจิทอล RDS และ DAB ตั้งชื่อสถานีวิทยุ และบันทึกล่วงหน้าได้ 60 สถานีระบบ AST ตั้งโพรแกรมอัตโนมัติในการเลือกสถานีที่ชัดที่สุด 10 สถานี จอแสดงผลแบบ ANIMATION 3 มิติ ชั้นแรกปรับได้ 6 รูปแบบ และชั้นที่สองปรับได้ 5 รูปแบบ พร้อม SCREEN SAVER ปรับได้ 5 รูปแบบ และกำลังขับในตัว 55 วัตต์x4 แชนแนล (MOSFET) มีพรีเอาท์ 4 แชนแนล และพรีเอาท์สำหรับซับ 4 โวลท์ 1 ชุด ขั้วต่อ AUX 1 แชนแนล ปรับเลาด์เนสส์ได้ 3 ระดับ ปรับ DSP ได้ 5 แบบ (ROCK CAFE, BODEGA, TECHNO CLUB, ARENA, JAZZ CLUB) ปรับเสียงเบสส์/ทรีเบิล 18 ดีบี (-9 ถึง +9 ดีบี) พร้อม CUSTOM FILE ปรับความถี่ได้ 5 ย่าน (80/200/500/2,000/8,000 HZ) ในแต่ละความถี่ปรับเสียงได้กว้างถึง 24 ดีบี

 

FRONTEND
VIOLENCE

VIOLENCE รุ่น VIO 955 DVD เครื่องเล่น DVD/VCD/S-VCD/CD/CD-R/CD-RW และ MP3 แบบ 1 แผ่น รายละเอียดที่สำคัญมีดังนี้ ระบบสี PAL/NTSC มีสวิทช์วีดีโอ
ภายใน/ภายนอก เลือกโพรแกรม/แทรคภาพยนตร์โดยตรง แผ่น DISC เข้า/ออกอัตโนมัติเล่นภาพไปข้างหน้า/ย้อนกลับได้หลายระดับ ระบบ ELECTRONIC ANTI-SHOCK ป้องกันการสั่นสะเทือน ปุ่มปรับเสียงอีเลคทรอนิค วอลูม บาลานศ์ เบสส์ ทรีเบิล เฟเดอร์เงียบเสียง สามารถแสดงผลบนจอทีวี เช่น เริ่มต้นเรื่อง ค้นหาฉาก เวลา คำบรรยายประกอบภาพยนตร์ เลือกมุมกล้อง สามารถเลือกเล่นภาพเคลื่อนไหวช้า หรือเฟรมต่อเฟรมซูมภาพ ขั้วต่อ RCA อินพุทชุดหลังสำหรับเกมวีดีโอ ขั้วต่อออกแบบ VIDEO/S-VIDEO DOLBY DIGITAL COAXIAL และระบบเสียงเซอร์ราวน์ด DOLBY PROLOGIC มีรีโมทคอนโทรล

 

SPEAKER
VISION

VISION แนะนำลำโพงแยกชิ้น 6″ แบบ 2 ทาง กรวยวูเฟอร์ทำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีนฉีดขึ้นรูป ขอบยางสังเคราะห์ ความต้านทาน 4 โอห์ม กระบอกวอยศ์คอยล์ทำด้วยอลูมินัมประสิทธิภาพสูง โครงลำโพงชุบโครเมียม แผ่นปิดด้านหลังของแม่เหล็กชุบโครเมียมเช่นกันมีช่องระบายความร้อนจากวอยศ์คอยล์สู่ภายนอก ขั้วต่อสายแบบเกลียวหมุน และลำโพงโดมทวีเตอร์ 2″ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ชุดครอสส์โอเวอร์ขนาด 12 ดีบี/ออคเทฟ พร้อมด้วย TRANSPARENT CASE

 

SPEAKER
Z-FOUR

Z-FOUR รุ่น ZS 600 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ กรวยวูเฟอร์ทำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีนฉีดขึ้นรูป แม่เหล็กแบบ INVERTED MOTOR ชนิดนีโอไดเมียม ที่มีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงมาไว้ตรงกลางกรวย ทำให้ใช้เนื้อที่การติดตั้งน้อย ทวีเตอร์แบบโดมไททาเนียมขนาด 1 1/2″ กำลังขับสูงสุด 250 วัตต์ ความไว 88 ดีบี/1 วัตต์/1 เมตร ค่าการตอบสนองความถี่ 60-22,000 HZ

 

POWER AMPLIFIER
Z-FOUR

Z-FOUR รุ่น ZBC 1004 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 100 วัตต์x4 ที่โหลด 4 โอห์ม หรือ 150 วัตต์x4 ที่โหลด 2 โอห์ม และบริดจ์โมโน 200 วัตต์x2 ที่โหลด 2 โอห์ม การตอบสนองความถี่ 20-36,000 HZ (-1 ดีบี) ความไวอินพุท 0.2-2 โวลท์ แหล่งจ่ายไฟขนาด 11-15 โวลท์ DC อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO 90 ดีบี ความเพี้ยนรวม THD ต่ำกว่า 0.05 % มีปุ่มปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-18 ดีบี ปุ่มปรับโทนเสียงทุ้ม/แหลม 0-12 ดีบี (2 ชุด) สวิทช์เลือกไฮพาสส์/แฟลทชุดหน้า กับโลว์พาสส์/แฟลท/ชุดหลัง ไฟ LED (เขียว/แดง) บอกสภาวะการทำงาน/ระบบป้องกัน ฟิวส์ขนาด 25 แอมพ์x2 และมิติเครื่อง 250×51.5×320 มม. (ก/ส/ล)

 

POWER AMPLIFIER
YES

YES รุ่น ESA 754 เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับ 75 วัตต์x4 แชนแนล หรือบริดจ์โมโน 150 วัตต์x2 แชนแนล ที่โหลด 4 โอห์ม และบริดจ์โมโน 900 วัตต์x1 แชนแนล ที่ 4 โอห์ม (1,000 HZ/THD 1 %) การตอบสนองความถี่ 10-40,000 HZ ค่าความเพี้ยน THD 0.5 % อัตราส่วนระหว่าง S/N RATIO กว่า100 ดีบี ความไวอินพุท 0.2-2.0 โวลท์
ความต้านทานอินพุท 10 กิโลโอห์ม ขั้วแจค RCA แบบชุบทอง พร้อมชุดครอสส์โอเวอร์ 2 ชุด สำหรับแชนแนลที่ 1/2 และ 3/4 สามารถเลือกตัดความถี่ไฮพาสส์ได้ที่ 80-1,200 HZ และโลว์พาสส์ที่ 40-150 HZ พร้อมสวิทช์ปรับเลือก LOW PASS/OFF/HIGH PASS แยกอิสระ นอกจากนั้นยังเพิ่มสวิทช์ซูเพอร์เบสส์ เลือกบูสต์ที่ 0/+6/+12 ดีบี แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 25 แอมพ์x3 มีระบบป้องกันวงจรชอท ขับเกินกำลังมิติขนาด 380x57x290 มม. (ก/ส/ล)------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กันยายน ปี 2546
คอลัมน์ : เครื่องเสียงบ้านเรา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EVQ2a
อัพเดทล่าสุด
14 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
5,099,000
3.
2,379,000
4.
3,999,000
5.
16,900,000
7.
655,000
8.
1,350,000
9.
21,800,000
10.
12,959,000
11.
19,800,000
12.
31,900,000
13.
24,700,000
14.
31,900,000
16.
33,900,000
17.
5,350,000
18.
8,999,000
19.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th