บทความ

BOSTWICK


BOSTWICK ค่ายที่ประสบความสำเร็จในบ้านเรา จากเดิมทั้งไลน์สินค้าประเภทเพาเวอร์แอมพ์ และลำโพง ล่าสุดยังได้รับความนิยมในด้านของจอมอนิเตอร์ที่ออกมาตอบรับกับกระแสคาร์เธียเตอร์อย่างรวดเร็ว จริงๆ แล้ว ค่ายนี้มีสินค้าออกมาครบสูตรทั้งระบบแล้ว ตั้งแต่รอนท์เอนด์ อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง เพาเวอร์แอมพ์และลำโพง เรียกว่าสามารถติดตั้งได้ทั้งคัน สำหรับฉบับนี้ เรามีเพาเวอร์แอมพ์ 8 รุ่น กับลำโพง 5 รุ่น ใน GOLD SPIRITS SERIES มาแนะนำกัน

 

BOS-GP 602

แอมพ์ 2 แชนแนล กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์x2 หรือ 120 วัตต์x1 บริดจ์โมโนได้ 240 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF มีความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 25 แอมพ์ 1 ตัว

 

BOS-GP 604

แอมพ์ 4 แชนแนล กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์x4 หรือ 120 วัตต์x2 บริดจ์โมโนได้ 480 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 40 แอมพ์ 1 ตัว

 

BOS-GP 804

แอมพ์ 4 แชนแนล กำลังขับต่อเนื่อง 80 วัตต์x4 หรือ 160 วัตต์x2 บริดจ์โมโนได้ 640 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 30 แอมพ์ 2 ตัว

 

BOS-GP 1002

แอมพ์ 2 แชนแนล ไฮเคอเรนท์ กำลังขับต่อเนื่อง 100 วัตต์x2 หรือ 200 วัตต์x1 บริดจ์โมโนได้ 400 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 40 แอมพ์ 1 ตัว

 

BOS-GP 1252

แอมพ์ 2 แชนแนล ไฮเคอเรนท์ กำลังขับต่อเนื่อง 125 วัตต์x2 หรือ 250 วัตต์x1 บริดจ์โมโนได้ 500 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 25 แอมพ์ 2 ตัว

 

BOS-GP 4405

แอมพ์ 4 แชนแนล กำลังขับต่อเนื่อง 50 วัตต์x4 หรือ 150 วัตต์x1 บริดจ์โมโนได้ 700 วัตต์ (1 KHZ/THD 1 %) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม มีโลว์พาสส์ฟิลเตอร์ที่ความถี่ 40-150 HZ ไฮพาสส์ฟิลเตอร์ 60-1,200 HZ ปรับเบสส์/ทรีเบิลได้ 0-18 ดีบี พร้อมสวิทช์ ON/OFF ความถี่ตอบสนอง 10-40,000 HZ (-1 ดีบี) เพาเวอร์ซัพพลาย 12 โวลท์ DC ฟิวส์ขนาด 25 แอมพ์ 3 ตัว

 

BOS-GP 1200 D

แอมพ์ CLASS D DIGITAL ที่ออกแบบมาเน้นพลังวัตต์ สำหรับขับซับวูเฟอร์โดยเฉพาะมีกำลังขับสูงสุด 1,200 วัตต์ (MAX) ภาคเพาเวอร์ซัพพลายแบบ PWM มีระบบป้องกันวงจรโหลดและชอท วงจรบาลานศ์อินพุท พร้อมโลว์พาสส์ฟิลล์เตอร์ และซับโซนิค ฟิลเตอร์ ความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ มีรีโมทควบคุมซับวูเฟอร์

 

BOS-GP 2400 D

แอมพ์ CLASS D DIGITAL รุ่นทอพ ที่มีขุมพลังมากขึ้นไปอีก เหมือนกับนำรุ่น BOS-GP 1200 D 2 ตัวมารวมกัน ด้วยกำลังขับสูงสุด 2,400 วัตต์ (MAX) ภาคเพาเวอร์ซัพพลายแบบ PWM มีระบบป้องกันวงจรโหลด และชอท วงจรบาลานศ์อินพุท มีโลส์พาสส์ฟิลเตอร์ และซับโซนิคฟิลเตอร์ความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ พร้อมรีโมทปรับแต่งซับวูเฟอร์

 

SY 50 C 1

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ 5 1/4″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 80 วัตต์/ข้าง (RMS) สูงสุด 160 วัตต์/ข้าง (PEAK) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม กรวยแบบ MICA วอยศ์คอยล์แบบ KAPTON/BLACK ALUMINIUM ทนความร้อนสูง มีความถี่ตอบสนอง 35-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 93 ดีบี

 

SY 65 C 1

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ 6 1/2″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 125 วัตต์/ข้าง (RMS) สูงสุด 250 วัตต์/ข้าง (PEAK) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม กรวยแบบ MICA วอยศ์คอยล์แบบ KAPTON/BLACK ALUMINIUM ทนความร้อนสูง ทำงานร่วมกับทวีเตอร์ 1″ และพาสสีฟครอสส์โอเวอร์ 2 ทางมีความถี่ตอบสนอง 35-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 94 ดีบี

 

SY 80 C 1

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง วูเฟอร์ 8″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 150 วัตต์/ข้าง (RMS) สูงสุด 300 วัตต์/ข้าง (PEAK) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม กรวยแบบ MICA วอยศ์คอยล์แบบ KAPTON/BLACK ALUMINIUM ทนความร้อนสูง ทำงานร่วมกับทวีเตอร์ 1″ และพาสสีฟครอสส์โอเวอร์ 2 ทางมีความถี่ตอบสนอง 25-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 96 ดีบี

 

SY 90 C 1

ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง 6″x9″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 140 วัตต์/ข้าง (RMS) สูงสุด 280 วัตต์/ข้าง (PEAK) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม กรวยแบบ MICA วอยศ์คอยล์แบบ KAPTON/BLACK ALUMINIUM ทนความร้อนสูง ทำงานร่วมกับทวีเตอร์ 1″ และพาสสีฟครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง มีความถี่ตอบสนอง 30-25,000 HZ ความไวตอบสนอง 95 ดีบี

 

BSW-GP 12 D

ซับวูเฟอร์ขนาด 12″ ทนกำลังขับต่อเนื่อง 400 วัตต์ (RMS) สูงสุด 800 วัตต์/ข้าง (PEAK) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม กรวย WOVEN CABON GLASS FIBER เซอร์ราวน์ดโดนัท วอยศ์คอยล์ KAPTON/BLACK ALUMINIUM ทนความร้อนสูง มีความถี่ตอบสนอง 28-800 HZ ความถี่ตอบสนอง 90 ดีบี

สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไฮไฟอินเตอร์นชั่นแนล จำกัด เลขที่ 87/123-5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 0-2954-4710-4 แฟกซ์ 0-2591-6154------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yUELu
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th