บทความ

AUDIO CONTROL


AUDIO CONTROL
บรรดานักเล่นเครื่องเสียงไว้วางใจเนื่องจากค่ายนี้มีชื่อเสียงทางด้านอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์สำหรับปรับแต่งเสียง โดยเฉพาะ SPECTRUM ANALIZERที่ได้รับความนิยมแก่บรรดาร้านติดตั้งทั่วโลก รายการแข่งขันเครื่องเสียง และนิตยสารเครื่องเสียงชั้นนำ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ร่วมทดสอบ และวัดค่าต่างๆ

ล่าสุด ค่ายนี้ได้ผลิตอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง ที่นำระบบดิจิทอลเข้ามาใช้ เรียกว่าทันสมัยใช้งานง่ายและมีขนาดเล็กกะทัดรัด ยกตัวอย่างง่ายๆ กับภาพลักษณ์ของอีควอไลเซอร์ 30 แบนด์ ในอดีตที่มีขนาดใหญ่เทอะทะ ต้องนำไปติดตั้งบริเวณด้านหลังรถคู่กับแอมพ์ แต่ค่ายนี้ มีขนาดเล็กนำมาติดตั้งทางด้านหน้าได้ และต่อไปนี้ คือ อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงที่ทุกคนใฝ่หา

DIGITAL FUSION

ไฮไลท์มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ DXS เป็นอีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ และ DQT อีควอไลเซอร์ที่มีลูกเล่นพิเศษในตัว จัดอยู่ใน DIGITAL FUSION SERIES ลักษณะเด่นอยู่ที่ การนำระบบดิจิทอลเข้ามาใช้ในการควบคุม ปรับแต่งเสียง แสดงผลเป็นตัวเลข/ตัวอักษร ที่หน้าปัดด้านข้างซึ่งแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

DXS

อีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 3 ทาง ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทอลหน้าจอสีฟ้า มีความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ แบบ LINKWITZ-RILEY มีวงจร PFMสำหรับควบคุมเสียงเบสส์ด้านหลัง ที่กรองสัญญาณเสียงต่ำ มีความลาดชัน 18 ดีบี/ออคเทฟเพื่อเน้นรายละเอียดเบสส์โดยเฉพาะ รายละเอียดทางเทคนิค รุ่นนี้มีค่า THD 0.007 % S/N RATIO110 ดีบี พรีเอาท์สูง 7.5 โวลท์ (RMS) INPUT GAIN ปรับได้ +/-18 ดีบี PFM FILTER15-6,500 HZ มิติ (ก/ส/ล) 229x32x178 มม. ฟิวส์ขนาด 2 แอมพ์ มีให้เลือก 2 สี คือ เหลืองและบรอนซ์

DQT

24 BIT ดิจิทอล ซิกแนลโพรเซสเซอร์ 30 แบนด์ 1/3 ออคเทฟ ปรับแต่งเสียงแบบสเตริโอพร้อมพาราเมทริค 2 แบนด์ สามารถตั้งหน่วยความจำ การปรับแต่งแต่ละแบบได้ถึง 8 หน่วยตามต้องการ รายละเอียดทางเทคนิค รุ่นนี้มีค่า THD 0.01 % S/N RATIO 105 ดีบี QEเลือกปรับได้อิสระ 30 แบนด์ ซ้าย/ขวา ที่ช่วงความถี่ระหว่าง 25-20,000 HZ ISO 1/3 ออคเทฟ พาราเมทริค 2 แบนด์ ในช่วงความถี่ 25-20,000 HZ BANDWIDTH 0.05-3.00ออคเทฟ ความไวอินพุท 7.5 โวลท์ (RMS) พรีเอาท์พุท 7.5 โวลท์ OUTPUT GAIN +/-18 ดีบี DIGITALSIGNAL PATH 24 BIT มิติ (ก/ส/ล) 252x32x178 มม. ฟิวส์ขนาด 2 แอมพ์ มีให้เลือก 2 สี คือ เหลืองและบรอนซ์

PREAMP/CROSS
& EQ PROCESSOR

นอกจาก DIGITAL FUSION แล้ว ค่ายนี้ยังมีไลน์ของอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงอีก 3 ไลน์ คือELECTRONIC CROSSOVER/IN-DASH EQUALIZER PROCESSOR/TRUNK MOUNT EQUALIZER รวมกว่า13 รุ่น และในฉบับนี้นำมาแนะนำกัน 9 รุ่น

6 XS

อีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 3 ทาง ที่มีชุดรีโมทเบสส์ และวงจร PFM : PROGRAMMABLEFREQUENCY MATCH สำหรับเสียงเบสส์ มีความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ แบบ LINKWITZ-RILEYมีอินพุท 2/4/6 แชนแนล และเอาท์พุท 8 แชนแนล แบบ RCA ชุบทอง วงจร PFMเซทค่าซับโซนิคด้านไฮพาสส์สำหรับซับให้กระจ่างชัดมากขึ้น มีอินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์(RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) THD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบี มิติ (ก/ส/ล) 196x32x185 มม.

EQS

พรีแอมพ์/อีคิว 6 แชนแนล พร้อม LINE DRIVER ในตัว สำหรับสัญญาณชุดหน้า/หลัง และซับวูเฟอร์ มี7 ปุ่มปรับเสียงแบบ 1 และ 1/2 ออคเทฟ สำหรับชุดหน้า/หลัง และ 6 ปุ่ม ปรับเสียงแบบ 1/3 ออคเทฟสำหรับควบคุมเสียงเบสส์ ทำงานร่วมกับวงจร PFM ความลาดชัน 18 ดีบี/ออคเทฟเพื่อช่วยให้สัญญาณสะอาดขึ้นเมื่อเจอกับสัญญาณโลว์เอาท์พุทหมดปัญหาเมื่อต่อเล่นกันฟรอนท์จากโรงงาน เพิ่ม SPEAKER LEVEL INPUT หน้า/หลัง 1 ชุดอินพุท/เอาท์พุท 6 แชนแนล แบบ RCA ชุบทอง LINE DRIVER 18 EQ 20 แบนด์ ดีบี รุ่นนี้มี THD0.005 % S/N RATIO >110 ดีบี อินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มิติ(ก/ส/ล) 367x32x196 มม.

EQL

พรีแอมพ์/อีคิว 13 แบนด์ สเตริโอ พร้อม LINE DRIVER ในตัว อินพุท 2 แชนแนล RCA ชุบทอง พร้อมSPEAKER LEVEL เอาท์พุท 2 แชนแนล RCA ชุบทอง วงจร LEVEL MATCHINGป้องกันเมื่อเชื่อมต่อกับพรีแอมพ์ตัวอื่น หรือ SPEAKER LEVEL INPUT พร้อมวงจร PFMสำหรับเสียงเบสส์ รุ่นนี้มี LINE DRIVER 18 ดีบี THD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบีอินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มิติ (ก/ส/ล) 229x32x178 มม.

EQX

พรีแอมพ์/อีคิว/ครอสส์โอเวอร์ 13 แบนด์ สเตริโอ พร้อม LINE DRIVER ในตัว อินพุท 2 แชนแนล RCAชบทอง พร้อม SPEAKER LEVEL เอาท์พุท 8 แชนแนล มีวงจร PFM สำหรับเสียงเบสส์ครอสส์โอเวอร์ความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ แบบ LINKWITZ-RILEY รุ่นนี้มี LINE DRIVER 18 ดีบีTHD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบี อินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK)
มิติ (ก/ส/ล) 229x32x178 มม.

3 XS

อีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 4 แชนแนล พร้อมวงจร PFM สำหรับเสียงเบสส์
รุ่นนี้มีความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ 4 แชนแนล แบบวงจร LINKWITZ-RILEY วงจร PFMทำงานร่วมกับ ซับโซนิค ฟิลเตอร์ เพิ่มแรงดันสัญญาณ สนับสนุนภาคเพาเวอร์ซัพพลาย PWMช่วยให้เสียงสดสะอาดขึ้น รุ่นนี้มี PFM 18 ดีบี/ออคเทฟ THD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบีอินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มิติ (ก/สล) 223x30x145 มม.

24 XS

อีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง พร้อมวงจร PFM/SWAT ความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ แบบLINKWITZ-RILEY ทำงานร่วมกับ PFM ซับโซนิคฟิลเตอร์ เพื่อเสียงเบสส์ที่สะอาดมีพลัง พิเศษสุดกับSWAT : SPEAKER WAVE ALIGNMENT TECHNOLOGY หมดปัญหาเรื่อง “จุดดับ” จากคลื่นเสียงรุ่นนี้มี PFM 18 ดีบี/ออคเทฟ THD 0.007 % S/N RATIO >110 ดีบี อินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์
(RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มิติ(ก/สล) 203x32x145 มม.

4 XS

อีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 2 ทาง 4 แชนแนล/3 ทาง 2 แชนแนล พร้อมวงจร PFM เอาท์พุท 10แชนแนล RCA ชุบทอง รุ่นนี้มีไฮเอาท์พุท สำหรับชุดหน้า/หลัง/ซับวูเฟอร์
โลว์เอาท์พุท สำหรับชุดหน้า/กลาง/หลัง ความลาดชันครอสส์โอเวอร์ 18 ดีบี/ออคเทฟ แบบBUTTERWORTH ซับโซนิคฟิลเตอร์ FLM 18 ดีบี/ออคเทฟ THD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบีอินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มิติ (ก/สล) 223x32x146 มม.

FOUR

อีคิว/LINE DRIVER ขนาด 1/2 DIN มีพาราเมทริค 4 แบนด์ พร้อมพาราเบสส์ 1ชุด LINE DRIVER 13โวลท์ (PEAK) รุ่นนี้มี SPEAKER LEVEL INPUT ปุ่มปรับเฟเดอร์ LINE DRIVER 20 ดีบี THD 0.005 %S/N RATIO >110 ดีบี อินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มีสวิทช์ตัดเสียงหน้าปัดเลือกได้ 2 สี เขียว/อำพัน

THREE

อีคิว/LINE DRIVER ขนาด 1/2 DIN มีพาราเมทริค 3 แบนด์ พร้อมพาราเบสส์ 1ชุด อินพุท 2 แชนแนลRCA ชุบทอง พร้อม SPEAKER LEVEL เอาท์พุท 6 แชนแนล สำหรับชุดหน้า/หลัง/ซับพร้อมอีเลคทรอนิคส์ ครอสส์โอเวอร์ 2 ื่ทาง ความลาดชัน 24 ดีบี/ออคเทฟ รุ่นนี้มีปุ่มปรับเฟเดอร์ LINE DRIVER 20 ดีบี THD 0.005 % S/N RATIO >110 ดีบี อินพุท/เอาท์พุท โวลเทจ 9.5 โวลท์ (RMS)/13.5 โวลท์ (PEAK) มีสวิทช์ตัดเสียง หน้าปัดเลือกได้ 2 สี เขียว/อำพัน

สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CAR AUDIO & ACCESSORIES CO., LTD. เลขที่ 573/130 ทาวน์อินทาวน์ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพ ฯ โทร. 0-2559-3795-7 แฟกซ์ 0-2559- 0706 และเวบไซท์ www.caraudio-acc.com

 ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน เมษายน ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UuIvt
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th