บทความ

MP 3 ในรถยนต์


เมื่อฉบับที่แล้วผมได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องเล่น MP 3 ไปบ้างแล้วพอสมควร มีการพูดถึง MPEG LAYER 3 หรือ MP 3 ในส่วนของเทคนิคการอัดแน่นข้อมูล ที่จะช่วยลดขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลของเสียงเพลงรวมถึงบางอย่างที่ต้องเสียไป อาทิ ข้อมูลที่ถูกแยกไว้ในส่วนของพื้นที่ว่างในไฟล์ ในฉบับนี้ ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของเสียง ที่ได้ยินจากเครื่องเล่น MP 3 กับเสียงที่อัดจากต้นฉบับซีดีในรถ

ทดสอบ

ก่อนที่จะทำการเปรียบเทียบการรับฟังเสียง ทีมงานในต่างประเทศได้กำหนดคำถามขึ้นมา 2 หัวข้อด้วยกัน คำถามแรกถามว่า ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ในระดับปานกลางนั้น เลือกใช้สื่อเพลงประเภทไหน
มาเปรียบเทียบ กับการรับฟังเสียงจากเครื่องเล่น MP 3 คำถามที่สองถามว่า แล้วจะสังเกตความแตกต่างได้อย่างไร จากระบบเครื่องเสียงในรถธรรมดา ในที่นี้ได้เลือกเอาเครื่องเล่น MP 3 เป็นระบบเครื่องเสียงติดรถ

สำหรับการเปรียบเทียบในการรับฟังนั้น การเลือกสื่อเพลงเป็นเรื่องสำคัญ วัสดุที่ดีสามารถบันทึกแล้วให้ความไว้วางใจได้ ว่าเหมือนต้นฉบับมากที่สุด แต่เรเฟอเรนศ์ แทรคก็ยังมีผลต่อการถอดรหัสของเครื่องเล่น MP 3 อยู่ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ฟังส่วนใหญ่ และยังมีคำถามตามมาอีกว่า การบันทึกเสียงอย่างไม่มีคุณภาพ จะมีโอกาสสังเกตเรเฟอเรนศ์ แทรค นี้ได้ เมื่อเข้าเครื่องเล่น MP 3

13 เพลงที่นำมาใช้เพื่อการเปรียบเทียบ มี 4 เพลงที่มีเรเฟอเรนศ์ แทรค ที่เหลืออีกหกเพลงเป็นPOP และ 3 เพลงเป็น RAP แทรค เพลง POP 6 เพลงสุ่มเลือกมาจาก 20 เพลงในระดับต้นๆ จากเพลงยอดนิยม 100 เพลงของบิลล์บอร์ด แมกาซีน สำหรับสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปี 2000 เช่นเดียวกับเพลง RAP 3 เพลง ก็เลือกมาในแบบเดียวกัน การเลือกเพลงจะเป็นการรวบรวมเอาเพลงในทุกรูปแบบทุกแนว แล้วนำมาโหวทรวบรวมเอาเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาจัดอันดับลงในสื่อเพลง

ซอฟท์แวร์แพคเกจหลายๆ แหล่งนำมาใช้เพื่อการเปรียบเทียบซีดี EXACT AUDIO COPY V O.9 B นำมาใช้เพื่อดึงเอา 90 วินาที ของแต่ละเพลงจากซีดีเพลงต้นฉบับมาเก็บไว้ในไฟล์ WINDOWS.WAV ซอฟท์แวร์นี้รับประกันได้ว่า การแยกเอาแต่ละเพลงออกมาไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอน ให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลดิจิทอล เหมือนต้นฉบับทุกประการ MUSICMATCH’S JUKEBOX V 5.0 ทำการถอดรหัสแทรคเข้าไปในเครื่องเล่น MP 3 ใน 4 เวอร์ชันของแต่ละเพลง จะถูกถอดรหัสด้วยชุดไบเทรทคงที่คือ 128, 192,256 และ 320 KPBS คุณภาพเสียงจะดีขึ้นเมื่อเพิ่มไบเทรทขึ้น การลดขนาดไฟล์ลง 90 % ที่ไบเทรทต่ำที่สุด กับการลดขนาดไฟล์ลง 78 % ที่ไบเทรทสูงสุด มีค่าเท่ากัน และสุดท้าย AHEAD’S NERO BUR NING ROM V 5.0 ใช้เพื่อถอดรหัสเครื่องเล่น MP 3 และเขียนข้อมูลเครื่องเสียงที่ถอดรหัสแล้ว เช่นเดียวกับการดึง WAV FILE มาจากซีดีเพื่อมาเล่นในรถทดสอบ

กลับมาที่รถทดสอบ ฮอนดา แอคคอร์ด คูเป ปี 1999 เดิมๆ ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดจุดประสงค์ของเราเพื่อหาปฏิสัมพันธ์ของเครื่องเล่น MP 3 ในรถยนต์เท่านั้น โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับรถคันอื่น เครื่องเสียงในรถคันนี้ ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นซีดีที่ติดตั้งไปทีหลัง ลำโพง 3 ทิศทางประกอบด้วย ทวีเตอร์ 1″ มิดเรนจ์ 4″ และมิดเบสส์ 6 1/2″ และพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ แบบ 3 ทาง สำหรับตัวรถช่วงหน้า และซับวูเฟอร์ 15″ 1 ข้าง ในตู้ปิดมิดชิดทางด้านที่เก็บของท้ายรถ เสริมกำลังด้วยแอมพลิฟายเออร์ 100 วัตต์x4 แชนแนล โดยแบ่งเป็น 2 แชนแนล สำหรับตอนหน้า และ 2แชนแนล สำหรับซับวูเฟอร์ และแอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์ ในแอมพลิฟายเออร์ เพื่อหล่อเลี้ยงการส่งสัญญาณทั้งหมดของระบบ

การฟังเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นในสภาพการใช้งานปกติตลอด 1 สัปดาห์ นั่นหมายความว่าคนขับจะฟังในทุกสภาวะการจราจร ไม่ว่าในขณะขับ หยุด รถแล่นอยู่ หรือแม้แต่ค่อยๆ ขยับในขณะรถติด โดยเปิดระดับ
เสียงจากปานกลางไปถึงดังสุด การสังเกตจะทำโดยคนเพียงคนเดียวในรถ เพื่อหาความแตกต่างของโทนเสียงระหว่างเสียงต้นฉบับ กับเสียงจากเครื่องเล่น MP 3 สำหรับสื่อเพลงทุกรูปแบบ

ผลทดสอบเป็นไปตามที่คาดไว้ มีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างเครื่องเสียงต้นฉบับ กับแทรคเพลงจาก
MP 3 ก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดที่แตกต่าง สังเกตพบว่าเรเฟอเรนศ์ แทรค เครื่องไม่ตอบรับ โดยเพลง
POP ลดลงถึง 128 KBPS การขับไปด้วยสังเกตเสียงที่แตกต่างไปด้วย เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะ
ต้องใช้สมาธิสูง

สำหรับทุกๆ เพลง และทุกๆ ไบเทรทที่แตกต่าง มีข้อบกพร่องของ MP 3 อยู่หลักๆ 2 อย่างคือเสียงที่ฟังได้ไม่ค่อยราบเรียบโดยเฉพาะในช่วงมิดเรนจ์ กับช่วงมิดเบสส์ โดยจะเสียเนื้อหาบางส่วนและความเข้มของเสียงไป ทำให้การรัวของเสียงกลองแต๊กในบางช่วงของเพลงเสียอรรถรสไป

การเก็บข้อมูลของแผ่น MP 3 ใช้งานไม่ค่อยดีในช่วงความถี่ที่ต่ำมากๆ ปกติซับ 15″ ที่ฟูลล์วอลูม จะต้องให้เสียงเบสส์ที่หนัก และอัดแน่นในรถสำหรับแทรคเพลง RAP แต่ด้วยเวอร์ชันของ MP 3 แทรคเหล่านี้
กลับให้เสียงไม่เป็นไปตามที่คาด

สรุปแล้วเครื่องเล่น MP 3 กับส่วนหนึ่งของเครื่องเสียงในรถยนต์ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ยังต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงระบบจากโรงงานอีกหลายส่วน กับสภาวะการใช้งานในปัจจุบันยังถือว่าไม่น่าพอใจ แต่ด้วย
เทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่น MP 3 ที่คิดค้นนำออกมาใช้ หวังว่าในอีกไม่ช้านี้เครื่องเล่น MP 3คงจะเข้ามาแทนที่เครื่องเล่นซีดีไปเลย

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิโชค
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มกราคม ปี 2545
คอลัมน์ : ลับเฉพาะ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/O6X8C
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th