บทความ

MP 3 ในรถยนต์


เมื่อฉบับที่แล้วผมได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องเล่น MP 3 ไปบ้างแล้วพอสมควร มีการพูดถึง MPEG LAYER 3 หรือ MP 3 ในส่วนของเทคนิคการอัดแน่นข้อมูล ที่จะช่วยลดขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลของเสียงเพลงรวมถึงบางอย่างที่ต้องเสียไป อาทิ ข้อมูลที่ถูกแยกไว้ในส่วนของพื้นที่ว่างในไฟล์ ในฉบับนี้ ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของเสียง ที่ได้ยินจากเครื่องเล่น MP 3 กับเสียงที่อัดจากต้นฉบับซีดีในรถ

ทดสอบ

ก่อนที่จะทำการเปรียบเทียบการรับฟังเสียง ทีมงานในต่างประเทศได้กำหนดคำถามขึ้นมา 2 หัวข้อด้วยกัน คำถามแรกถามว่า ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ในระดับปานกลางนั้น เลือกใช้สื่อเพลงประเภทไหน
มาเปรียบเทียบ กับการรับฟังเสียงจากเครื่องเล่น MP 3 คำถามที่สองถามว่า แล้วจะสังเกตความแตกต่างได้อย่างไร จากระบบเครื่องเสียงในรถธรรมดา ในที่นี้ได้เลือกเอาเครื่องเล่น MP 3 เป็นระบบเครื่องเสียงติดรถ

สำหรับการเปรียบเทียบในการรับฟังนั้น การเลือกสื่อเพลงเป็นเรื่องสำคัญ วัสดุที่ดีสามารถบันทึกแล้วให้ความไว้วางใจได้ ว่าเหมือนต้นฉบับมากที่สุด แต่เรเฟอเรนศ์ แทรคก็ยังมีผลต่อการถอดรหัสของเครื่องเล่น MP 3 อยู่ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ฟังส่วนใหญ่ และยังมีคำถามตามมาอีกว่า การบันทึกเสียงอย่างไม่มีคุณภาพ จะมีโอกาสสังเกตเรเฟอเรนศ์ แทรค นี้ได้ เมื่อเข้าเครื่องเล่น MP 3

13 เพลงที่นำมาใช้เพื่อการเปรียบเทียบ มี 4 เพลงที่มีเรเฟอเรนศ์ แทรค ที่เหลืออีกหกเพลงเป็นPOP และ 3 เพลงเป็น RAP แทรค เพลง POP 6 เพลงสุ่มเลือกมาจาก 20 เพลงในระดับต้นๆ จากเพลงยอดนิยม 100 เพลงของบิลล์บอร์ด แมกาซีน สำหรับสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปี 2000 เช่นเดียวกับเพลง RAP 3 เพลง ก็เลือกมาในแบบเดียวกัน การเลือกเพลงจะเป็นการรวบรวมเอาเพลงในทุกรูปแบบทุกแนว แล้วนำมาโหวทรวบรวมเอาเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาจัดอันดับลงในสื่อเพลง

ซอฟท์แวร์แพคเกจหลายๆ แหล่งนำมาใช้เพื่อการเปรียบเทียบซีดี EXACT AUDIO COPY V O.9 B นำมาใช้เพื่อดึงเอา 90 วินาที ของแต่ละเพลงจากซีดีเพลงต้นฉบับมาเก็บไว้ในไฟล์ WINDOWS.WAV ซอฟท์แวร์นี้รับประกันได้ว่า การแยกเอาแต่ละเพลงออกมาไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอน ให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลดิจิทอล เหมือนต้นฉบับทุกประการ MUSICMATCH’S JUKEBOX V 5.0 ทำการถอดรหัสแทรคเข้าไปในเครื่องเล่น MP 3 ใน 4 เวอร์ชันของแต่ละเพลง จะถูกถอดรหัสด้วยชุดไบเทรทคงที่คือ 128, 192,256 และ 320 KPBS คุณภาพเสียงจะดีขึ้นเมื่อเพิ่มไบเทรทขึ้น การลดขนาดไฟล์ลง 90 % ที่ไบเทรทต่ำที่สุด กับการลดขนาดไฟล์ลง 78 % ที่ไบเทรทสูงสุด มีค่าเท่ากัน และสุดท้าย AHEAD’S NERO BUR NING ROM V 5.0 ใช้เพื่อถอดรหัสเครื่องเล่น MP 3 และเขียนข้อมูลเครื่องเสียงที่ถอดรหัสแล้ว เช่นเดียวกับการดึง WAV FILE มาจากซีดีเพื่อมาเล่นในรถทดสอบ

กลับมาที่รถทดสอบ ฮอนดา แอคคอร์ด คูเป ปี 1999 เดิมๆ ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดจุดประสงค์ของเราเพื่อหาปฏิสัมพันธ์ของเครื่องเล่น MP 3 ในรถยนต์เท่านั้น โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับรถคันอื่น เครื่องเสียงในรถคันนี้ ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นซีดีที่ติดตั้งไปทีหลัง ลำโพง 3 ทิศทางประกอบด้วย ทวีเตอร์ 1″ มิดเรนจ์ 4″ และมิดเบสส์ 6 1/2″ และพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ แบบ 3 ทาง สำหรับตัวรถช่วงหน้า และซับวูเฟอร์ 15″ 1 ข้าง ในตู้ปิดมิดชิดทางด้านที่เก็บของท้ายรถ เสริมกำลังด้วยแอมพลิฟายเออร์ 100 วัตต์x4 แชนแนล โดยแบ่งเป็น 2 แชนแนล สำหรับตอนหน้า และ 2แชนแนล สำหรับซับวูเฟอร์ และแอคทีฟ ครอสส์โอเวอร์ ในแอมพลิฟายเออร์ เพื่อหล่อเลี้ยงการส่งสัญญาณทั้งหมดของระบบ

การฟังเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นในสภาพการใช้งานปกติตลอด 1 สัปดาห์ นั่นหมายความว่าคนขับจะฟังในทุกสภาวะการจราจร ไม่ว่าในขณะขับ หยุด รถแล่นอยู่ หรือแม้แต่ค่อยๆ ขยับในขณะรถติด โดยเปิดระดับ
เสียงจากปานกลางไปถึงดังสุด การสังเกตจะทำโดยคนเพียงคนเดียวในรถ เพื่อหาความแตกต่างของโทนเสียงระหว่างเสียงต้นฉบับ กับเสียงจากเครื่องเล่น MP 3 สำหรับสื่อเพลงทุกรูปแบบ

ผลทดสอบเป็นไปตามที่คาดไว้ มีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างเครื่องเสียงต้นฉบับ กับแทรคเพลงจาก
MP 3 ก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดที่แตกต่าง สังเกตพบว่าเรเฟอเรนศ์ แทรค เครื่องไม่ตอบรับ โดยเพลง
POP ลดลงถึง 128 KBPS การขับไปด้วยสังเกตเสียงที่แตกต่างไปด้วย เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะ
ต้องใช้สมาธิสูง

สำหรับทุกๆ เพลง และทุกๆ ไบเทรทที่แตกต่าง มีข้อบกพร่องของ MP 3 อยู่หลักๆ 2 อย่างคือเสียงที่ฟังได้ไม่ค่อยราบเรียบโดยเฉพาะในช่วงมิดเรนจ์ กับช่วงมิดเบสส์ โดยจะเสียเนื้อหาบางส่วนและความเข้มของเสียงไป ทำให้การรัวของเสียงกลองแต๊กในบางช่วงของเพลงเสียอรรถรสไป

การเก็บข้อมูลของแผ่น MP 3 ใช้งานไม่ค่อยดีในช่วงความถี่ที่ต่ำมากๆ ปกติซับ 15″ ที่ฟูลล์วอลูม จะต้องให้เสียงเบสส์ที่หนัก และอัดแน่นในรถสำหรับแทรคเพลง RAP แต่ด้วยเวอร์ชันของ MP 3 แทรคเหล่านี้
กลับให้เสียงไม่เป็นไปตามที่คาด

สรุปแล้วเครื่องเล่น MP 3 กับส่วนหนึ่งของเครื่องเสียงในรถยนต์ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ยังต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงระบบจากโรงงานอีกหลายส่วน กับสภาวะการใช้งานในปัจจุบันยังถือว่าไม่น่าพอใจ แต่ด้วย
เทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่น MP 3 ที่คิดค้นนำออกมาใช้ หวังว่าในอีกไม่ช้านี้เครื่องเล่น MP 3คงจะเข้ามาแทนที่เครื่องเล่นซีดีไปเลย

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิโชค
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มกราคม ปี 2545
คอลัมน์ : ลับเฉพาะ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/O6X8C

Follow autoinfo.co.th