บทความ

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”


โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”
มอบเงิน 1.5 ล้านบาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
หนุนกิจกรรมด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

สืบเนื่องจากการจัดงาน “MOTOR EXPO 2006 GRAND CHARITY NIGHT” เมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา โครงการลมหายใจไร้มลทิน จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการรถยนต์ และสินค้าเกี่ยวเนื่อง จำนวน 23 บริษัท โดยการซื้อบัตรเข้าร่วมงาน รวมทั้งบริษัท สื่อสากล จำกัดผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ในวันเดียวกัน มอบเงินสมทบเพิ่มเติม จึงทำให้ โครงการลมหายใจไร้มลทินมีทุนในการเริ่มดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4.2 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สื่อสากล จำกัด พร้อมตัวแทนจากบริษัทรถยนต์ และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จำนวน 1.5 ล้านบาท มอบแก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร. สุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริต่อไป

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงโครงการลมหายใจไร้มลทินว่า “แนวคิดและหลักการของโครงการ ฯ ที่เกี่ยวกับการสร้างจริยธรรมให้แก่คนในสังคม เป็นสิ่งที่ดีมาก ประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไร ถ้าขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ภาครัฐเองไม่สามารถจะทำได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน”

“ขอให้ดำเนินการให้ต่อเนื่องต่อไป เพื่อปลูกฝังให้คนมีจริยธรรม และความสุจริตจนเป็นนิสัย ประเทศชาติจะประสบความสำเร็จ และเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมอบให้มูลนิธิจะกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแน่นอน” ดร. สุเมธ กล่าวในตอนท้าย

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์”ในฐานะตัวแทนโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า “วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา นับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไทย”

“สำหรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2.7 ล้านบาท โครงการ ฯ จะนำไปทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะการทำงานคาดว่าจะสามารถเริ่มกิจกรรมได้ในเร็ววันนี้” ขวัญชัย กล่าวเสริม

กิจกรรมของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นกิจกรรมระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YuJez

Follow autoinfo.co.th