บทความ

บริดจสโตน ฯ


“เล่นเป็นทีม” ฉบับนี้ เจาะลึกการทำงานของ ทีมประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

วิชา พึ่งพรสวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม 

“ผมจบการศึกษาจากอัสสัมชัญพาณิชยการ และเริ่มต้นทำงานที่บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2521 ซึ่งแต่เดิมยังเป็นบริษัท มิตซูบิชิ ฯ โดยเริ่มต้นทำงานในฝ่ายขายกรุงเทพ ฯ และมีโอกาสย้ายไปประจำในภาคต่างๆ จนกระทั่งเลื่อนมาเป็นผู้จัดการเขต และผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการทั่วประเทศ กิจกรรมส่งเสริมยางเรเดียล และยางรถบรรทุก รถโดยสาร
หลังจากนั้นมีโอกาสได้มาดูแลในส่วนของฝ่ายการตลาด ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายงานจากญี่ปุ่นโดยตรง แต่เป็นการทำงานในระยะสั้นๆซึ่งถือว่ามีค่าเพราะเป็นส่วนที่จุดประกายฝ่ายการตลาด และผลักดันให้เกิดกิจกรรมการตลาดให้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม

การทำงานที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจทุกที่ เพราะถือว่าได้ประสบการณ์ในหลายด้าน ทั้งขาย ตลาด กิจกรรมรวมถึงได้เดินทางไปทั่วประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน ดูแลลูกค้าทั่วประเทศทุกส่วน ทั้งร้านค้า ดีเลอร์ศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร บางส่วน และป้ายโฆษณา ที่ถือว่าเป็นภาพพจน์เป็นตัวแทนบริษัท ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่สื่อมวลชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จัดโพรแกรมให้แก่บุคลากรในแผนกต่างๆ ตัวแทนจำหน่าย ดีเลอร์ เป็นต้น

สำหรับหน้าที่รับผิดชอบครั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมีความคุ้นเคยกับลูกค้าทั่วประเทศ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารประกอบกับเป็นวาระการทำงานที่จะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนระบบงานรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้มาทำงานนี้
และได้ผู้ร่วมงานที่ให้ความร่วมมือดีมากทั้งในแผนกประชาสัมพันธ์ที่มี รัชดาพร มูลเมือง เป็นผู้จัดการและอาจารย์ในแผนกฝึกอบรมอีก 2 ท่าน คือ ชุมพล นราแย้ม และ จิตราภรณ์ นามจักรเพราะผมทำงานคนเดียวไม่ได้ นอกจากนี้ยังดูแลในเรื่องอื่นๆ อีกเช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกบูธงานแสดงต่างๆ

ในทีมงานมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้นได้มีการแบ่งตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องดูที่ความถนัด บุคลิก ความพึงพอใจ และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะยึดเหนี่ยวการทำงานเป็นทีม คือ การมีน้ำใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ความมีระเบียบ วินัย ที่ไม่ได้เข้มงวดมากแต่จะต้องอยู่ในกรอบ ความสามัคคีจะทำให้การทำงานเหมือนเกียร์

เป้าหมายของการทำงาน คือ ทำให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์และกำไรของชีวิต ตามมา คือ องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ความสำเร็จของทีมไม่มีตัวกำหนดว่าอะไรแต่จะวัดจากทุกวันที่เราสามารถทำทุกสิ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานเป็นทีม คือ สปิริท”

 

รัชดาพร มูลเมือง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เริ่มทำงานกับบริษัท บริดจสโตน ฯ ตั้งแต่ปี 2536 ช่วงแรกทำงานในฝ่ายการตลาด ตอนนั้นฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังรวมอยู่ในแผนกเดียวกันแต่ปัจจุบันแยกออกจากกันแล้ว

“ผลงานของตัวเองจะได้เห็นเด่นชัด เนื่องจากเป็นงานประชาสัมพันธ์ เช่น งานแถลงข่าวแต่รู้สึกภูมิใจที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นแผนกที่บริการข้อมูลให้ทุกแผนกของบริษัท เช่น การขาย การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่องประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรสำหรับภายในองค์กรจะเชื่อมโยงกับโรงงานต่างประเทศ โดยใช้แผนกประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางส่วนภายนอกเป็นการติดต่อผู้สื่อข่าวและผู้ใช้ยาง การทำวารสาร กิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมใบขับขี่แรลลี และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงบริษัทในเครือต่างๆ

กับการทำงานที่ผ่านมา รู้สึกภูมิใจกับทุกอย่างที่ทำ เพราะการทำงานเหมือนการเรียนรู้มีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ถือว่าได้สัมผัสเพื่อให้ได้ประสบการณ์ พนักงานที่ บริดจสโตน ฯ รักองค์กร ทุ่มเทเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นมีการแข่งขันน้อย ส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ การเข้าอกเข้าใจกัน มีความรู้สึกว่าต้องคิดถึงคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หัวหน้า องค์กร พยายามทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดทำให้ทุกคนมีความสุข

การเลือกคนเข้ามาร่วมทีม มองจากหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากดังนั้นผู้ร่วมงานจะต้องมีพื้นฐานความชอบ รับได้กับรายละเอียดของงาน หากรู้สึกไม่ถนัด ไม่ชอบก็จะเหมือนฝืนใจ จึงจำเป็นต้องรู้สึกชอบก่อน

เป้าหมายในการทำงาน ทำให้สมดุลทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัวไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องโตมากขึ้นเท่านั้นเท่านี้ รู้สึกมีความสุขกับการทำงาน”

 

สมชัย ตรีธัญญาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยว บัญชี จากสยามธุรกิจวิทยาลัย หลังจากนั้นเริ่มทำงานครั้งแรกในฝ่ายผลิตที่ โรงงานบริดจสโตน หลังจากนั้นย้ายมาอยู่แผนกประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเรื่องการถ่ายภาพ และการประสานงานในส่วนต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม เช่น การจัดอบรม แรลลี ใบขับขี่ การทำวารสาร

“การทำงานที่ผ่านมา รู้สึกประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ เรื่องการถ่ายภาพ เพราะส่วนตัวชอบถ่ายภาพ จนกระทั่งได้มาดูแลในส่วนนี้ ถือว่าได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

 

เอก นุ่มน้อย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด จาก สถาบันราชภัฏธนบุรีหลังจบการศึกษาเริ่มทำงานบริษัทผลิตอุปกรณ์ท่อประปา เริ่มทำงานกับ บริดจสโตน ฯ เมื่อปี 2538 เริ่มทำงานด้านการตลาด จัดทำ จัดซื้อ ของพรีเมียม ซึ่งเดิมอยู่แผนกการตลาดหลังจากนั้นยัายมาสังกัด แผนกประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ คือ จัดซื้อ จัดทำของพรีเมียม

“การทำงานเป็นทีม ต้องสามัคคี ร่วมมือร่วมแรง ปรึกษากัน”

 

สันทัด มหลาภไพศาล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาคณะสถาปัตย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังเริ่มทำงานด้านการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ หลังจากนั้นมาเริ่มงานที่ บริดจสโตน ฯ เมื่อปี 2544 ในแผนกนี้ตั้งแต่แรก

หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการออกแบบ และดูแล การตกแต่งร้านลูกค้า รวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆ

“ผลงานที่ภูมิใจ คือ การออกแบบร้านลูกค้า รวมถึงการออกแบบบูธงานโชว์ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จสื่อให้ถึงภาพพจน์ และเรื่องราวที่บริษัทต้องการสื่อออกมาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทำงานเป็นทีมสิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคี”

 

ศรีสุรนา โรจนศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กำลังศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท ทำบิลล์บอร์ด หลังจากนั้นก็มาเริ่มงานกับบริษัท บริดจสโตน ฯ

หน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานต่างๆ ภายในแผนกทั้งหมด ช่วยเหลืองานทุกอย่างของพี่ๆ

“สำหรับการทำงานที่นี่รู้สึกสนุก ได้ประสบการณ์หลายด้าน รวมถึงโชคดีที่มีพี่ๆ คอยแนะนำเรื่องการทำงานทุกอย่าง

การทำประชาสัมพันธ์สิ่งสำคัญที่สุด คือ การให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่ถูกต้อง ให้ภาพลักษณ์ของบริษัทออกมาดี ไม่ใช่แค่การให้ข่าวสารเท่านั้น ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างมากเพราะประชาสัมพันธ์ต้องสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม

การทำงานเป็นทีมต้องมีความสามัคคี คือ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผูกพันกันเหมือนพี่น้อง”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ราชวัตร แสงจันทรา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2549
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Y3RBx
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
2,180,000
2.
19,800,000
3.
31,900,000
4.
24,700,000
5.
1,990,000
6.
12,959,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th