บทความ

“ลึก” แต่ไม่ “ลับ” จากงาน


ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของเราได้ประมวลผลข้อมูลผู้ชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ หรือ THE 22 nd THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2005 ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,188 ระเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูล “ลึก” แต่ไม่ “ลับ” จึงขอนำมาขยายต่อให้ท่านผู้อื่นทราบด้วยดังนี้

คำถามแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าสัดส่วน ชาย : หญิง ต่อร้อยของผู้ตอบคือ 66 : 34

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 25-34 ปี คือมีถึง 36.3 % รองลงไปได้แก่กลุ่มอายุช่วง 15-24 ปี 25.7 % 35-44 ปี 19.3 % จาก 45 ปีขึ้นไป 13.3 % ส่วนผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มี 0.8 %

กว่าครึ่งของผู้เข้าชมงาน หรือ 59.9 % จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 9.2 % ปริญญาโท และ 1.4 % ปริญญาเอก ในขณะที่ 9.5 % เรียนต่ำกว่าปริญญาตรี และ 0.8 % ตอบว่าอื่นๆ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 44.4 % เป็นลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 14.4 % เป็นเจ้าของบริษัท/กิจการ/นักธุรกิจ ที่เหลือเป็นผู้ทำงานวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์/วิศวกร 4.8 % นักบริหารระดับกลาง 4.3 % ระดับต้น 3.5 % และระดับสูง 2.0 %

โดยเฉลี่ย ผู้ชมของเราจัดเป็นคนมีฐานะดีพอใช้ แม้ว่า 27.9 % จะมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทก็ตาม แต่ 20.4 % ก็มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และ 9.5 % อยู่ในเกณฑ์ 30,001-40,000 บาท ส่วนอีก 6.4 % และ 3.8 % อยู่ในเกณฑ์ 40,001-50,000 บาท และ 50,001-60,000 บาท ตามลำดับ ขณะที่พวกรายได้มากกว่า 100,000 บาท มี 3.3 %

ต่อคำถามที่ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเห็นว่าบริษัทไหนสามารถนำคำขวัญ “ยานยนต์ ท้าทาย…โลกหลายลีลา” ของงาน มาแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด ท่านเหล่านั้นเทคะแนนให้บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนรถรุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีลักษณะเข้ากันกับความหมาย “ยานยนต์ ท้าทาย…โลกหลายลีลา” ที่สุดคือ มาซดา เอมเอกซ์ ครอสสปอร์ท ที่บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่งเปิดตัวให้ประชาชนได้ชมกันเต็มๆ ในงานเรา

สุดท้าย คือ บูธที่ตกแต่งงดงามที่สุด ได้แก่ เลกซัส

ต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้อยู่ และแผนการซื้อรถในอนาคต

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 94.5 มีพาหนะเป็นของตัวเอง 48.6 % บอกว่าเป็นเจ้าของรถ 1 คัน โดยตัวเลขเฉลี่ยของการเป็นเจ้าของรถนั้นอยู่ที่ 1 คัน ในจำนวนรถที่เป็นเจ้าของนั้น 79.4 % เป็นรถญี่ปุ่น 16.1 % รถยุโรป 1.6 % รถเกาหลี 2.9 % รถอเมริกัน และกว่าครึ่ง หรือ 51.1 % ของพาหนะที่พวกเขาใช้เป็นรถเกียร์อัตโนมัติ

44.9 % ของรถที่เป็นเจ้าของมีราคาอยู่ระหว่าง 500,000-750,000 บาท 22.6 % ระหว่าง 750,001-1,000,000 บาท 15.9 % ต่ำกว่า 500,000 บาท 9.5 % ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท 3.4 % ระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท 2.1 % ระหว่าง 2,000,001-3,000,000 บาท และ 1.6 % ของที่เหลือราคาสูงกว่า 3,000,000 บาท

81.4 % ยืนยันว่า ถ้าซื้อใหม่ ก็ยังขอซื่อสัตย์อยู่กับรถยี่ห้อเดิม และ 63.2 % ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า ต้องการซื้อรถใหม่ภายในอีก 6 เดือนข้างหน้า

54.2 % บอกอยากได้รถคันใหม่เป็นเก๋ง 4 ประตู 8.3 % อยากได้กระบะ 4 ประตูขับ 4 ล้อ 7.1 % เอมพีวี 5.9 % กระบะ 4 ประตูขับ 2 ล้อ 5.1 % กระบะ 2 ประตูขับ 2 ล้อ 3.8 % กระบะ 2 ประตูขับ 4 ล้อ 3.5 % รถคูเป และรถสปอร์ท 3.3 % รถตรวจการณ์ 2.3 % รถ เอสยูวี 1.5 % รถท้ายลาด 3 ประตู 1.4 % รถตู้ และ 0.1 % อื่นๆ

45.3 % ต้องการใช้รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 38.0 % บอกใช้เครื่องดีเซลก็ดี ส่วนอีก 15.3 % บอกใช้เครื่องอะไรก็ได้ ขอให้เป็นรถยนต์ก็แล้วกัน

พวกเขา 15.5 % นิยมเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็ก 1,800 ซีซี 23.9 % ชอบเครื่องขนาด 2,501-3,000 ซีซี 17.2 % ขนาด 2,000-2,200 ซีซี 8.4 % ขนาด 2,201-2,500 ซีซี และ 4.1 % รับได้ถ้าขนาดเครื่องจะใหญ่กว่า 3 ลิตร

ทั้งหมดนี้คือข้อมูล “ลึก” แต่ไม่ “ลับ ที่ประมวลได้จากผู้เข้าชมงานของเรา

ส่วนที่ ทั้งไม่ “ลึก” และไม่ “ลับ” แต่ฮือฮาไปทั่วเมือง ก็คือ ยอดผู้ชมงาน 1.6 ล้านคน ยอดขายรถ 17,138 คัน กับเม็ดเงินที่แพร่สะพัดในงานกว่า 20,000 ล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2549
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/B8abJ
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th