บทความ

ข่าวรถโบราณ


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นายกสมาคมรถโบราณคนใหม่

คณะกรรมการชุดใหม่ ของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ณห้องประชุมสนามดไรฟกอล์ฟ พาร์ 3 มาสเตอร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นาย ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ขึ้นเป็นนายกสมาคม แทน พตอ. แสวง จิรานุวัฒน์
ซึ่งหมดวาระลงในปีที่ผ่านมา โดยนาย ขวัญชัย ได้เลือกคณะกรรมการเพิ่มอีก 5 ท่าน
เพื่อให้ครบตามจำนวน พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการทุกท่านดังต่อไปนี้

นาย ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคม/พอ. ศิโรตม์ แกล้วทนงค์ อุปนายก/นาย ศิริพงษ์ บูรณะพันธ์ อุปนายก/ นพ. อรุณ โรจนสกุล อุปนายก/นาย วรกุล บุณยัษฐิติ อุปนายก/นาย จิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ เลขาธิการ/นางสาว พวงพรรณ รัตนปริคณน์ เหรัญญิก/นาย กิตติชัย อรชร นายทะเบียน/นาย วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ ปฏิคม/นาย สายยศ สุวรรณหงษ์ ประชาสัมพันธ์/นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กฎหมายและสิทธิประโยชน์/นาย วิชาญ รัษฐปานะ กิจกรรม /MR. CHIC CHICARELLI ต่างประเทศ/นาย ธงชัย วงษ์สวรรค์ เทคนิคกฎกติกา/MR. ROBERT HOLNSTEINER เทคนิคยานยนต์

นายกสมาคมคนใหม่ กล่าวถึงนโยบายของสมาคมว่ายังคงใช้นโยบายเดิมคือดำเนินการให้สมาคมเป็นศูนย์กลางของบรรดา ผู้นิยมรถโบราณ โดยการจัดงานต่างๆ เพื่อให้สมาชิก ได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำกิจกรรมร่วมกัน และนำรถของตัวเองที่ได้รับการบูรณะอย่างดีมาแสดง หรือประกวด

“ในปีนี้เราคงได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดใหม่มากขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ รถโบราณ ที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของชาติ ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นและสัมผัส กันจริง ๆ ไม่ใช่เห็นแต่รูปถ่ายในนิตยสาร ” นาย ขวัญชัย กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : พีรพล วัยโรจนวงศ์
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qOxL8
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th