บทความ

ฝันกลางฝน


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์
เดือน พฤษภาคม ปี '46 กับ '45
ตลาดโดยรวม เพิ่ม 42.2 %
รถยนต์นั่ง เพิ่ม 27.7 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ เพิ่ม 75.9 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) ลด 27.3 %

 

พ้นเดือนที่คนใต้ไม่ซื้อรถ เพราะความเชื่อมาแต่โบราณ พอมาถึงเดือนห้า พฤษภาคมยอดการขายก็พุ่งฉิว เจริญเติบโตกันถึง 42.2 % ขายกันทั้งตลาด 42,777 คันทำตัวเลขห้าเดือนพุ่งเกินสองแสนคันไปเรียบร้อยโรงเรียนทักษิณ

ถึงแม้ภาคราชการจะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติด หรือผู้มีอิทธิพลก็ไม่ทำให้ตัวเลขลดลงแต่ประการใด

แต่มีเรื่องตลกแถวภาคเหนือ ลูกค้าบางรายมาซื้อรถเป็นเงินสด แต่ไม่เอารถไปบอกว่าฝากจอดไว้ก่อน เดี๋ยวพลั้งพลาดมีปัญหากับทางราชการ ถูกจับขึ้นมาคนที่บ้านจะได้มีรถใช้งาน คอยให้ซาเรื่องพวกนี้แล้วจะมาเอารถไปยี่ห้อไหนคงไม่ต้องเอามาเล่าหรอกนะฮะ

มาถึงเรื่องของเราดีกว่า

อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มกลายเป็นดาวค้างฟ้า ใครต่อใครก็พากันสัมนา วาระต่าง ๆ หลากหลาย แต่ไปฟังกันมาก็พูดคล้าย ๆ กัน ฝันกลางวันว่าจะเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียให้ได้

รายล่าสุด อานิสงค์จากพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดอภิปรายรายล่าสุดใครต่อใครก็เชื่อว่าจะเป็นไปได้ แต่ที่นี่ ประทับใจท่านนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย มากที่สุดเพราะท่านเป็นคนเดียวที่รับออกมาตรง ๆ ว่า

การที่ไทยจะเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ ทั้งด้านบุคลากรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำ อย่างเหล็ก หรือพลาสติครวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากร

ท่านนายก ฯ ท่านนี้ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดรถยนต์ประจำปี ตอนเดือนเมษายนด้วยล่ะ

ขออีกเรื่องนะฮะ เรื่องนี้เป็นรายการฝันกลางวันของ พณหัวเจ้าท่าน อีกเรื่องหนึ่ง

ก็เรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GOVERNMENT ที่มีโต้โผกระทรวงใหม่สัมนาเชิงปฏิบัติการไปเรียบร้อย ร่างยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปี 2545-2549 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มภาคภูมิ โดยมีอีก 4 ยุทธศาสตร์ คือ

e-EDUCATION การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา, e-SOCIETY การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม, e-COMMERCE การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาด้านพาณิชย์ และ e-INDUSTRY การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

ก็คงต้องดูไปก่อนนะฮะ ว่าจะสร้างฝันที่เป็นจริงได้หรือเปล่า โบราณว่า ติเรือทั้งโกลนมันไม่ดีหรอกนะฮะ

กลับมาที่ตัวเลขของคอลัมน์มาตรวัดหนนี้ ยอดรวมเพียงเดือนเดียว พุ่งกระฉูด เจริญเติบโตถึง 42.2% ได้ตัวเลข 42,777 คัน โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า

ซื้อรถทุกยี่ห้อเดี๋ยวนี้ต้องต่อรองกันเกือบจะเหมือนซื้อของในตลาดสดเสียแล้ว ว่าจะลดเท่าไรแถมอะไรบ้าง ไม่เว้นแม้แต่เจ้าที่เคยหยิ่งสมัยแรก ๆ

ตำแหน่งแชมพ์ประจำเดือน ห้าอันดับแรกยังเหมือนเดิม โตโยตา ขายรวม 15,133 คัน เพิ่มขึ้น 36.4 % ส่วนแบ่งตลาด 35.4% ที่สอง อีซูซุ ขายเพิ่มกระฉูด 10,051 คัน เพิ่ม 147.2 % ส่วนแบ่ง 23.5 % ที่สาม ฮอนดา ขาย 5,737 คัน เพิ่ม 23.8 % ที่สี่ นิสสัน ขาย 3,561 น้อยกว่าปีก่อน 15.5 % และที่ห้า มิตซูบิชิ ขาย 3,076 คัน เพิ่มขึ้น 56.5 % ส่วนแบ่ง 7.2 %

ตัวเลขยอดรวมห้าเดือน โตโยตา 68,262 คัน อีซูซุ 51,242 คัน ฮอนดา 29,619 คัน นิสสัน 17,438 คัน และ มิตซูบิชิ 12,453 คัน

มาถึงรถยนต์นั่ง ยอดรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 27.7 % ขายได้ 13,215 คัน ห้าเดือนขายได้เพิ่ม 58.9 % รวม 70,857 คัน

ตำแหน่งแชมพ์รถยนต์นั่ง โตโยตา ขายได้ 5,745 คัน เพิ่มขึ้น 24.2 % ส่วนแบ่ง 43.5 % โดยมีคนมาหายใจรดต้นคอเป็นอันดับสอง ฮอนดา ขาย 4,833 คัน เพิ่ม 87.3 % ส่วนแบ่ง 36.6 % อันดับสาม นิสสัน ขาย 950 คัน ลดลง 24.1% ส่วนแบ่ง 7.2 % อันดับสี่ มิตซูบิชิ ขาย 542 คัน ลดลง 27.2 % ส่วนแบ่ง 4.1 % เฉือน เมร์เซเดส-เบนซ์ ที่ขายแค่ 463 คัน เพิ่ม 59.7 % ส่วนแบ่ง 3.5 % รอบเดือนนี้มีผู้เสียภาษีแก่รัฐมากที่สุด โพร์เช ขาย 3 คัน และ แจกวาร์ ขาย 3 คัน เหมือนกันรถกระบะหนึ่งตัน ตำแหน่งแชมพ์ได้แก่ ขายได้ คัน เพิ่มขึ้น % ส่วนแบ่ง % อันดับสองขาย คัน เพิ่ม % ส่วนแบ่ง % อันดับสาม ขาย คัน ลดลง % ส่วนแบ่ง % อันดับสี่ ขาย คัน เพิ่ม % ส่วนแบ่ง % อันดับห้า ขาย คัน % ส่วนแบ่ง %

รถเพื่อการพาณิชย์ หนนี้ตัวเลขเพิ่มสวยหรู 125.9% ขายได้ทั้งตลาด 1,590 คัน รวมเพิ่ม 57.1% 5,974 คัน โดยมีตำแหน่งแชมพ์คือ ฮีโน่ ขาย 45 คัน เพิ่ม 106.7% ส่วนแบ่ง 40.6%, อีซูซุ ขาย 611 คัน เพิ่ม 90.3% ส่วนแบ่ง 38.4%, และที่สาม มิตซูบิชิ ที่ขาย 178 คัน เพิ่มขึ้น 474.2% ส่วนแบ่ง 11.2%

รถขับเคลื่อนสี่ล้อทุกชนิด ตำแหน่งแชมพ์ได้แก่ ขายได้ คัน เพิ่มขึ้น % ส่วนแบ่ง % อันดับสอง ขาย คัน เพิ่ม % ส่วนแบ่ง % อันดับสาม ขาย คัน ลดลง % ส่วนแบ่ง % อันดับสี่ ขายคัน เพิ่ม % ส่วนแบ่ง % อันดับห้า ขาย คัน % ส่วนแบ่ง %

รถเอนกประสงค์อื่น ๆ ขายได้ลดลง 7.9% ขายเพียง 619 คัน รวมยังเพิ่ม 6.3% ขาย 3,414 คัน โดย โตโยตา ขายมากสุด 425 คัน

นั่นคือภาวะความเป็นไป ที่กระเตื้องตามภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ไตรมาสแรกขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีภาวะสงครามระหว่างสหรัฐ กับ อิรัค รวมทั้งข่าวการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส ก็กระทบแค่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้น ไม่แพร่ไปถึงอุตสาหกรรมอย่างอื่น

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ำ เอื้อต่อการซื้อสินค้าด้วยการชำระเป็นงวด ๆหรือ บัตรเครดิต นั่นแหละ คนมีสตางค์เขาไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไร แต่พวกเบี้ยน้อย หอยน้อยแต่ทำตัวเป็นท่านมหาเศรษฐีนี่ซี น่าเป็นห่วง

อ้อ คนที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเหมือนกัน เพราะเห็นขับรถเก๋งกันทุกคนใช่ไหมเอ่ย------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2546
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UapJH
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th