บทความ

ข้อมูลงาน MOTOR EXPO 2001


เราได้ทำการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ จากข้อมูลผู้ชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18″ หรือTHAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2001 ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,003 (2,036)
ระเบียน (ในวงเล็บคือตัวเลขจากการทำสำรวจเมื่อปีก่อนหน้านั้น) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม่อยากหวงเอาไว้ดูคนเดียว จึงขอนำผล ฯ ที่ได้ มาขยายต่อให้ท่านผู้อ่านทราบด้วยดังนี้

คำถามแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ ปรากฏว่า สัดส่วน ชาย:หญิง ต่อร้อยของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 60:40 (71:29) ซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่า ตัวเลขเปอร์เซนต์ของผู้เข้าชมงานที่เป็นสตรี ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าสังเกตุทีเดียว

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 25-34 ปี คือมีถึง 32.0% (38.1) รองลงไปได้แก่กลุ่มอายุช่วง 35-44 ปี 23.8% (30.2) 15-24 ปี 22.3% (14.7) จาก 45 ปีขึ้นไป 20.4% (16.2)ส่วนผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี นั้น มี 1.5% (0.8)

กว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าชมงาน หรือ 52.2% (54.0) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 7.2% (7.8)ปริญญาโท และ 0.8% (0.5) ปริญญาเอก ในขณะที่ 38.5% (36.9) เรียนต่ำกว่าปริญญาตรี และ1.3% (0.8) ตอบว่าอื่น ๆ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 29.6% (31.7) เป็นพ่อค้า-นักธุรกิจ ขณะที่อีก 28.8% (29.1) ทำงานเป็นพนักงานบริษัท นอกนั้นแตกออกเป็นสายอาชีพต่างๆ คือ นักศึกษา 18.6% (12.2) ข้าราชการ ทั้งทหาร-ตำรวจพลเรือน 14.1% (17.3) สถาปนิก-วิศวกร 5.9% (6.8) และแพทย์-พยาบาล 3.0% (2.9)

โดยเฉลี่ย ท่านเหล่านั้นจัดว่าเป็นคนฐานะดีทีเดียว แม้ว่า 72.7% (69.9) จะมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า30,000 บาทก็ตาม แต่ 12.0% (13.2) ก็มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 30,000-50,000 บาท และที่น่าสังเกตก็คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนถึง 15.3% (16.9) มีรายได้สูงกว่าเดือนละ 50,000 บาท

ต่อคำถามที่ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเห็นว่าบริษัทไหนสามารถนำคำขวัญของงาน <พลวัตแห่งศาสตร์ และศิลป์ เพื่อชีวิตร่วมสมัย> มาแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด ท่านเหล่านั้นเทคะแนนให้กับ
บูธของบริษัท บีเอมดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนี้จึงชนะ และได้ตำแหน่งแชมพ์ปีนี้ไปครอง

ส่วนรถรุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีลักษณะเข้ากันกับความหมาย <พลวัตแห่งศาสตร์และศิลป์ เพื่อชีวิต ร่วมสมัย> ที่สุดคือรถ เอมเอกซ์ 5 สปอร์ทรุ่นใหม่ ที่ทางบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดสั่งเข้ามาเปิดตัวในงานนี้โดยเฉพาะ

ท่านผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 79.3% (71.1) กรุณาให้คำชมว่า เราจัดงานได้ดี มีมาตรฐานสูง และยิ่งใหญ่มาก 15.7% (20.7) ไม่ยอม “ฟันธง” และให้คะแนนการจัดงานของเราว่า “พอใช้” มีเพียง5.0% (8.2) เท่านั้น ที่บอกว่า “ยังต้องปรับปรุงอีกหน่อย”

เท่านี้เราก็พอใจแล้วละครับ และนั่นก็หมายถึง “กำลังใจ” ที่ส่งเราเดินไปข้างหน้า เพื่อพัฒนางาน”มหกรรมยานยนต์” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO ให้สมบูรณ์ถูกใจท่านยิ่ง ๆ ขึ้น
ต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2545
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3lPcv

Follow autoinfo.co.th