บทความ

ค่าโง่


เดือนธันวาคมอันเป็นเดือนส่งท้ายของปีในปีนี้ ดูเหมือนว่าจะมีเหตุชี้ชัดให้ได้รับรู้กันว่า ในแวดวงของผู้
บริหารบ้านเมืองในระดับสูงๆ ของเรานั้นมักจะต้องวนเวียนอยู่กับ “ความโง่” จนต้องเสีย “ค่าโง่””กัน
ไม่รู้จักจบจักสิ้น

ล่าสุดก็คือ รัฐจะต้องเอาเงินประชนชนมาจ่ายเป็น “ค่าโง่” ให้กับเอกชนผู้รับเหมาสัมปทานสร้างทางยก
ระดับบางนา-บางปะกงเป็นจำนวนเงินถึง 6,200 ล้านบาท และเมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับยอดวง
เงินนี้เข้าไปอีกก็จะตกถึงเกือบๆ 7,000 ล้านบาท

ที่ต้องจ่าย “ค่าโง่””ก็เพราะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่สามารถที่จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทางยก
ระดับในระหว่างการก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับสัมปทานได้ภายในกำหนดเวลา จนเป็นเหตุให้การก่อสร้าง
เสร็จล่าช้ากว่ากำหนดจนเกิดความเสียหายผู้รับสัมปทาน “ขาดรายได้””เป็นจำนวนเงินสูงถึงระดับที่เขา
จำเป็นต้องเรียกร้องให้มีการชดใช้

คณะอนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัทผู้รับสัมปทานก่อสร้าง
กำหนดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาข้อปัญหาข้อพิพาท อันระบุไว้เรียบร้อยในสัญญาต่อกันว่าจะต้องยอมรับการ
พิจารณาเป็นข้อยุติเด็ดขาดก็พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า การทางพิเศษเป็นฝ่ายผิดจริง และจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทผู้รับสัมปทานก่อสร้างในจำนวนนี้

และนี่เองที่คำว่า “ค่าโง่””ปรากฏออกมากรอกรูหูประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะต้องตกเป็นผู้รับภาระ
เป็นผู้จ่าย

จากนั้นก็เป็นเรื่องของการไล่เบี้ยหา “คนโง่””กันอุตลุด

เริ่มตั้งแต่กรมทางหลวงแผ่นดินผู้ทำหน้าที่ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา และรวมทั้งอัยการแผ่นดินที่ดูแลเนื้อหาสาระ
เงื่อนไขและความถูกต้องของสัญญา

และที่จะเว้นเสียมิได้ก็คือความรับผิดชอบทางฝ่ายการเมืองอันได้แก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลในเรื่องนี้

เฉพาะด้านความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ ตอนนี้ก็ปัดสวะโยนกลองกันให้วุ่นไปหมดแล้วว่า
ใครกันแน่ที่มีเอี่ยวใน “ความโง่””ครั้งนี้ ย้อนรอยขุดประวัติศาสตร์กันเพื่อหาตัวจริงให้ปรากฏ ซึ่งเชื่อกัน
โดยสุจริตว่าน่าจะมีฉากเงาของความไม่โปร่งใสบนพื้นฐานของการน่าจะมีส่วนแสวงหาผลประโยชน์เข้า
พกเข้าห่อตัวเองอันเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ไหนแต่ไรด้วย

พูดถึง “ค่าโง่””ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมแล้ว กรณีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กรณีแรก เคย
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้

โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 ก็เคยเกิดมาแล้ว แต่ก็สามารถกลบเกลื่อนจนเรื่องเงียบเชียบเพราะตกลง
ประนีประนอมหาทางออกกันได้

“ค่าโง่””ที่เกิดขึ้นหมาดๆ ไม่นานมานี้ ก็เรื่องการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนจาก 40 บาท เป็น 43 บาท
แล้วก็ลดลงมาเหลือ 40 บาทตามเดิม กรณียังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าต้องจ่าย “ค่าโง่””ให้กับ
เอกชนผู้รับสัมปทานไปอีกเท่าไร

“ค่าโง่””ที่ประจาน “ความโง่””ที่ชัดเจนที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็คือ “โครงการโฮปเวลล์””ในความรับผิดชอบ
ของการทางพิเศษหรือการรถไฟก็ไม่รู้ได้ อนุสรณ์ความโง่ปรากฏเป็นเสาคอนกรีตโด่เด่ทุเรศต่อสายตา
เต็มไปหมด

อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ที่ขยะทางสายตาเหล่านี้จะถูกขจัดให้หมดไป จะด้วยวิธีการจ่าย “ค่าโง่””ให้รู้แล้วรู้
รอดไปหรือจะ “อวดฉลาด””ที่ไม่ค่อยจะมีให้ปรากฏ

“ค่าโง่””กำลังจะปรากฏให้ประชาชนต้องรับภาระยังมีคาราคาซังอยู่อีก

กรณีธนาคารชาติเอาเงินในท้องประคลังมาปกป้องค่าเงินบาทในยุคที่เศรษฐกิจของชาติกำลังจะถล่มทลาย
จนเกิดความเสียหายในกิจกรรมนี้เป็นเงินถึง 180,000 ล้านบาท

ตอนนี้อดีตผู้ว่าการธนาคารชาติซึ่งทำหน้าที่ในขณะนั้นกำลังจะตกเป็นผู้รับผิดชอบต้องจ่าย “ค่าโง่””จำนวน
นี้อยู่

ไม่มีการไล่เบี้ยไปถึงคนอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องรับรู้สั่ง
การ เพราะถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นการลูบหน้าปะจมูกไป

ลงท้ายถ้าอดีตผู้ว่าการธนาคารชาติคนนี้ไม่มีปัญญาชดใช้คืนหรือเอาผิดกับใครไม่ได้ ประชาชนก็คงต้องรับ
หน้าที่จ่าย “ค่าโง่” เต็มๆ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่น

กรณีที่ดิน “อัลไพน์””ที่เป็นทั้งสนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรย่านรังสิตเป็นอีกกรณีหนึ่ง

คนเขายกที่ดินให้เป็นสมบัติของวัดแท้ๆ ยังมีนักการเมืองผู้มีอำนาจเฉไฉเบี่ยงเบนกลายเป็นที่ดินเอามาทำ
เป็นสนามกอล์ฟ เอามาทำเป็นที่จัดสรรแสวงหาผลประโยชน์มหาศาลกันเฉย

ตอนนี้ที่ดินผืนนี้ถูกชี้ชัดลงมาแล้วว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ ใครจะเอายึดครองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

ส่วนที่เป็นสนามกอล์ฟน่าจะไม่เป็นปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไรนักเพราะเป็นเหมือนเนื้อปูยำปูอยู่ คนที่ยึด
ครองและเปลี่ยนมือกันอยู่ก็ล้วนแต่เป็นคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองในขณะนี้ และก็ร่ำรวยกันมหาศาลอยู่
แล้ว ทางออกทางหนีทีไล่ทางที่จะรักษาผลประโยชน์เอาไว้มีอยู่เต็มประสิทธิภาพ

แต่ชาวบ้านชาวช่องที่ตกเป็นเหยื่อนักการเมืองหลงกลไปซื้อที่ซื้อบ้านจัดสรร “อัลไพน์””เอาไว้นี่ซีรับไป
เต็มๆ บ้านและที่ดินที่ลงทุนลงแรงซื้อเอาไว้โดยสุจริตไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ไม่รู้ที่มาที่ไปของที่ดิน เห็นมีโฉนด
มีสภาพถูกต้องของจริงก็สนิทใจตกเป็นเหยื่อ

พอรู้ว่าที่แท้เป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งไม่มีใครจะได้สิทธิก็หงายหลังตึง

อยากได้อะไรคืนมาก็ต้องหาทางไปฟ้องร้องเอากับกรมที่ดิน ฐานที่เป็นตัวการออกโฉนดตัวจริงออกมาให้
คนเชื่อถือ

งานนี้ถ้ากรมที่ดินอันเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับประชาชนคนซื้อที่ดินและ
บ้านจัดสรร “อัลไพน์””คงต้องจ่ายกันอ่วม

“ค่าโง่””ในส่วนนี้คงหนีไม่พ้นต้องควักเอาจากกระเป๋าของประชาชนอย่างเคย

อย่าหวังว่าจะไปได้ความรับผิดชอบจากนักการเมืองต้นเหตุตัวการเลย อ้อยเข้าปากช้างเรียบร้อยแล้ว
ฟังแต่เสียงหัวเราะเย้ยหยันความโง่ของประชาชนไปก่อนก็แล้วกัน------------------------------
เรื่องโดย : หลวงเลียบเมือง
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VPmtQ
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th