บทความ

กู๊ดเยียร์ ฯรับประกันเปลี่ยนฟรี/บริดจสโตนเซลส์ ฯเปิดสายด่วนรับแจ้งปัญหา/เฟอร์มา มอเตอร์ สปอร์ต ฯจับมือ เอ็มเว็บ ฯ


กู๊ดเยียร์ ฯ
รับประกันเปลี่ยนฟรี

ไพศาล สินธุวลี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (ประเทศไทย/กลุ่มอินโดจีน/พม่า) บริษัท กู๊ดเยียร์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการรับประกันความเสีย
หายจากสภาพถนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน ได้มีการเพิ่มการรับประกัน
ความเสียหายจากสภาพถนน (ROAD HAZARD WARRANTY) ครอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อยางรถเก๋ง 3
รุ่น ประกอบด้วย อีเกิล เอฟ 1/อีเกิล เวนทูรา และอีเกิล เอนทีซี 5 ซึ่งทั้งหมดเป็นยางระดับสูงถ้า
ยางเสียหายระหว่างการใช้งานเพราะสิ่งแปลกปลอมบนท้องถนน เช่น ตะปู เศษแก้ว ของมีคม หลุมบ่อ
จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทจะเปลี่ยนเส้นใหม่ให้แก่ลูกค้าทันที

เงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มเติมของผู้ซื้อยางทั้ง 3 รุ่นนี้ จากบริษัท กู๊ดเยียร์ ฯ จะได้รับคู่มือแนะนำการรับประกัน
ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการ และรถนำเข้าที่ใช้ยางทั้งสามรุ่น สามารถขอรับคู่มือดังกล่าว
ได้ที่ คอลเซนเตอร์ ของบริษัท

ไพศาล กล่าวต่อว่าสำหรับตลาดยางในปีนี้เกิดการชะลอตัวเล็กน้อย และที่ผ่านมาการทำกิจกรรมการ
ตลาดเชิงรุกของ กู๊ดเยียร์ ฯ ตามนโยบายใหม่ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้น 1 % สำหรับแนวทางการ
ตลาดในปีนี้ บริษัทจะเน้นตลาดเชิงรุกโดยจะมีการแนะนำยางรุ่นใหม่ออกจำนวนหลายรุ่น รวมถึงยาง
ที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยการจัดทำ
โครงการสหกรณ์ อีเกิลสโตร์ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบของร้านยางแบบเดิมให้เป็น กูดเยียร์อีเกิล
สโตร์ ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

บริดจสโตนเซลส์ ฯ
เปิดสายด่วนรับแจ้งปัญหา

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้เปิดสายด่วน
ให้ลูกค้าได้แจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาที่เกี่ยวกับยางและความรู้ เพื่อผู้บริโภคที่มีความ
สนใจและสงสัยเกี่ยวกับยางที่ใช้อยู่ หรือเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการใช้ยางที่ใช้อยู่ หรือสำหรับยางชุดต่อไป
ที่จะนำมาใช้กับรถ โดยสายด่วนนี้จะใช้ โทร. 0-2636-1555 สำหรับกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และ
โทร. 088-2-95537 สำหรับต่างจังหวัด ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08-30-17.00 น.

เฟอร์มา มอเตอร์ สปอร์ต ฯ
จับมือ เอ็มเว็บ ฯ

พงษ์นรินทร์ เมธีวัชรานนท์ ประธาน บริษัท เฟอร์มา มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ
สร้างสีสันในวงการออนไลน์และยานยนต์ไทย บริษัทจึงได้นำ 2 สุดยอดรถหรู มาเซราตี 3200 จีที และ
แฟร์รารี 512 ทีอาร์ ออกประมูลออนไลน์เป็นครั้งแรก ทาง https://auction.mweb.co.th/super
car เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเริ่มทำการประมูล มาเซราตี 3200 จีที ปี 2000
ก่อน หลังจากนั้นก็จะเริ่มทำการประมูล แฟร์รารี 512 ทีอาร์ ปี 1994 สีแดง

สำหรับการประมูลทางอินเตอร์เนท นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจำหน่ายรถ ซึ่งนอก
จากจะให้ความสะดวกแก่ทุกฝ่ายแล้ว ยังทำให้สามารถเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิกับผู้ซื้อกลุ่ม
เป้าหมายที่สนใจได้ตรงจุดที่สุด

จตุภูมิ สุทธสาร รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การ
เปิดประมูลรถชั้นนำทางอินเตอร์เนทจะสร้างสีสันให้แก่วงการนักเล่นเนทไทยได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียว
กันก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าอินเตอร์เนทเป็นช่องทางใหม่ในการซื้อขายสินค้าทุกประเภท และให้ความสะดวก
ทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย และผู้สนใจทั่วไป ในการเปิดประมูลครั้งนี้คาดว่าจะมีลูกค้าที่เข้ามาประมูลไม่ต่ำกว่า
20,000 ราย

 

โตโยตา
เปิดบริการ ธันเดอร์เซอร์วิศ

เรียวอิจิ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า
ขณะนี้ โตโยตา ได้เสนอการบริการรูปแบบใหม่ THUNDER SERVICE (ธันเดอร์ เซอร์วิศ) มีจุด
ประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้รถเก่า หรือรถที่หมดระยะ
รับประกันหันมาใช้บริการในศูนย์บริการของ โตโยตา

ที่ผ่านมาลูกค้าที่ใช้รถเกิน 3 ปี หรือหมดระยะรับประกัน จะไม่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการถึงร้อยละ
40 ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการรูปแบบใหม่โดยลูกค้าจะสามารถรู้ราคาการซ่อมล่วงหน้าได้ เพื่อให้ง่าย
ต่อการตัดสินใจกลับมาใช้ศูนย์บริการอีกครั้ง ซึ่งราคาที่ลูกค้าทราบจะเป็นระบบราคาเดียวที่รวมราคา
อะไหล่และค่าบริการไว้ด้วยกัน โดยบริการใหม่นี้บริษัทเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการยังศูนย์
บริการเพิ่มเป็นร้อยละ 50

นอกจากนี้ โตโยตา ยังมีอะไหล่ ADVANTEX ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ผลิตจากผู้ผลิตอะไหล่ โตโยตา แต่จะมี
ราคาถูกกว่าร้อยละ 5-35 และมีการรับประกัน 3 เดือน หรือ 5,000 กม. ซึ่ง แอดวานเทกซ์ ในช่วง
นี้มีบริการทั้งสิ้น 8 รายการ ประกอบด้วย ผ้าเบรค สายพานเครื่อง สายพานแอร์ สายพานพวงมาลัย
เพาเวอร์ ใบปัดน้ำฝน ยางใบปัดน้ำฝน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองอากาศ โดยบริการ ธันเดอร์
เซอร์วิศ จะเปิดให้บริการช่วงแรก 12 แห่งในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ในปีหน้าจะมีการขยายไป
ต่างจังหวัด

 

ฮอนดา
ปรับบริการทั้งระบบ

โอริสสา ไอราวัณวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์การขาย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนปรับปรุงการพัฒนาดีเลอร์ เรียกว่า SERVICE OPERATION
IMPROVEMENT ซึ่งเป็นการพัฒนางานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การพัฒนาระบบงานและการ
จัดโครงสร้างของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบ

ทั้งนี้ ฮอนดา ได้เริ่มด้วยการแนะนำบริการเร่งด่วน “ฟาสต์เทค” ประกอบด้วย การบริการรวดเร็วภาย
ใน 30 นาที การประหยัด บริษัทได้นำอะไหล่ แฮมพ์ ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นราคา
ในแบบแพคเกจ รับประกันงานซ่อมนาน 6 เดือน หรือ 10,000 กม. พร้อมมอบความคุ้มค่าให้ด้วยการ
ตรวจเชคสภาพ 8 รายการ และล้างทำความสะอาดรถที่เข้ารับบริการฟรีทุกคัน

อย่างไรก็ตามการเปิดบริการเร่งด่วน ฟาสต์เทค นี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเขตกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑลรวม 27 แห่ง ประมาณปี 2545 จะขยายไปยังศูนย์บริการ ฮอนดา ในต่างจังหวัด

 

ฟอร์ด
มอบทุน 3.6 ล้านบาท

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (สหรัฐอเมริกา) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคม “โครง
การร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย” เป็นเงินทั้งสิ้น 3.6 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับทุนทั้งสิ้น 8 โครงการ จากโครงการที่ส่งเข้าประกวดกว่า 100 โครงการ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศ หรือระดับ
ภูมิภาค แต่กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก

สำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ได้แก่ โครงการ ไฮแลนด์ ฟาร์ม และศูนย์อนุรักษ์ชะนี โครง
การขรรค์ชัยรักษ์ต้นน้ำคลองอู่ตะเภา โครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือก เทือกเขาบูโด โครงการเพื่อสิ่ง
แวดล้อมไทย โครงการเยาวชนแห่งอนาคต โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทย (ศิลปะการไหว้ครู)
โครงการโรงเรียนศิลปะและนิทาน โครงการอนุรักษ์พัฒนาท้องถิ่นไทย

การตัดสินของคณะกรรมการจะอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ การนำไปใช้ได้จริง ความร่วมมือ ร่วมใจ
ความมุ่งมั่นของผู้สมัคร ความจำเป็นในการนำเงินทุนไปใช้ในโครงการ รูปแบบโครงการที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

 

โตโยตา อัลทิส และ ฟอร์ด เรนเจอร์
คว้ารับรางวัลการปรับปรุงคุณภาพรถจาก เจดี เพาเวอร์

รายงานข่าวผลการสำรวจเรื่อง คุณภาพของรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2001 หรือ IQS (2001 THAI
LAND INITIAL QUALITY STUDY) โดย เจดี เพาเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค เปิดเผยว่า จากการ
สำรวจผู้ซื้อรถใหม่ทั้งรถเก๋งและรถบรรทุกในช่วงเดือน กพ.-มิย. 2001 จำนวน 2,182 คัน ถึงปัญหา
ในการใช้รถยนต์ช่วง 3-5 เดือนแรก พบว่าคุณภาพรถยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 35 % จากในปี
2000 สำรวจปัญหาต่อปริมาณรถ 100 คัน พบว่ารถมีปัญหาถึง 240 หน่วย ลดลงเหลือเพียง 156 หน่วย
ในปี 2001 รถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงในอัตราที่สูงมีอยู่ 5 รุ่น เป็นพิคอัพ 4 รุ่น

ทั้งนี้รถยนต์ โตโยตา โคโรลลา อัลทิส ได้คะแนนสูงสุดในประเภทรถเก๋งขนาดกลาง ปรับปรุงขึ้นจากปี
2000 ถึง 46 % โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์ นิสสัน ซันนี นีโอ ได้อันดับสอง ตามมาด้วย
ฮอนดา ซีวิค

ส่วนประเภทรถพิคอัพ ฟอร์ด เรนเจอร์ ได้คะแนนสูงสุด มีการปรับปรุงถึง 55 % เมื่อเทียบกับปี 2000
และนิสสัน บิก เอม ได้อันดับสอง ตามมาด้วย อีซูซุ สเปศแคบ และ 22 % ของปัญหาทั้งหมดของรถใหม่
เป็นเรื่องเสียงรบกวน โดยเฉพาะเสียงลมเข้ามาภายในห้องโดยสาร

อีซูซุ
ดีไอ สนามสุดท้าย

โกโร ชินตานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขัน อีซูซุ ดีไอ
แชมเพียนชิพ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของบริษัทร่วมกับผู้จำหน่าย อีซูซุ ทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่
จะส่งเสริมการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 15 ปีของการแนะนำเครื่องยนต์ดีเซล
ไดเรคท์อินเจคชัน สำหรับรถพิคอัพในประเทศไทย

สำหรับการจัดแข่งขันครั้งนี้จัดรอบคัดเลือกในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 6 สนาม โดยคัดเลือกผู้ชนะ
อันดับ 1-5 จากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชนะเลิศที่จังหวัด ชลบุรี โดยผลของการแข่งขันในรอบ
ชนะเลิศครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้แก่ พรประสิทธิ์ จุลหุ่น รองอันดับ 1 ศิริศักดิ์ เวชสวัสดิ์ รองอันดับ 2 อัฏฐา
วุธ รอดเกิด รองอันดับ 3 ประสงค์ จันทร์พรามหณ์ และรองอันดับ 4 จิรพันธ์ แจ่มจ่ายOPT 1.50------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2545
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6FiLP
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th