บทความ

อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบันมาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์


“ฟอร์มูลา” สนทนาธุรกิจกับ อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการ สถาบันมาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ บริษัทในเครือ บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ที่มุ่งมั่นผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ฟอร์มูลา : สถาบันมาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

 

อนุสรณ์ : อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ ที่สำคัญบุคลากรด้านนี้มีไม่เพียงพอกับความต้องการ

 

ธุรกิจของ บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม เรื่องบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงได้จัดตั้ง มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ (MASTER AUTOMOTIVE TRAINING CENTER) หรือ MAT สถาบันและศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน ที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ ที่สามารถสร้างความมั่นใจได้กับหลากหลายหลักสูตร ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า 20 ปี และมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการค้าปลีกเกี่ยวกับยานยนต์ให้แก่ผู้ที่สนใจ และนำไปต่อ ยอดการทำงานในบริษัทรถยนต์ชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของบุคลากร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ถึงแม้ว่าบริษัทแม่ของแต่ละธุรกิจ จะมีการอบรมให้แก่พนักงาน แต่ มาสเตอร์ฯ มองว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้พนักงานตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่น่าพึงพอใจ อีกทั้ง ปัจจุบัน มาสเตอร์ฯ ขยายธุรกิจจากดีเลอร์ เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ระดับไฮลักชัวรี และเรือ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานมากขึ้นกว่าเดิม จึงได้จัดตั้ง MAT ขึ้นมา โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

 

สำหรับรถยนต์นำเข้าที่มาสเตอร์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ ไม่ว่าจะเป็น แอสตัน มาร์ทิน โรลล์ส-รอยศ์ และมาเซราตี ถือว่าเป็นรถยนต์ลักชัวรี ที่ยังไม่มีบริษัทแม่ในประเทศไทย โดยต้องส่งพนักงานไปอบรม พัฒนาในทุกส่วนที่ต่างประเทศ แต่มาสเตอร์ฯ มองว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากรถยนต์ประเภทนี้ ต้องดูแลลูกค้าให้มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ดังนั้นพนักงานต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อดูแลลูกค้า ลดความผิดพลาด อีกทั้งยังพัฒนาพนักงานให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำในหลายๆ ส่วน โดยปัจจุบัน รถยนต์ แอสตัน มาร์ทิน ใช้ มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ เป็นศูนย์อบรมพนักงานในภูมิภาคนี้อีกด้วย ส่วนบแรนด์อื่นอยู่ระหว่างการเจรจา

 

ต่อมา ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สร้างสรรค์หลักสูตร โดยส่งเสริมการศึกษามากขึ้น และมองว่าจุดนี้ยังไม่มีใครทำในตลาด และ ABAC ยังไม่มีหลักสูตร นี้ อีกส่วนหนึ่งมองเห็นว่าตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในหลายบแรนด์ที่เข้ามาบริหาร จะมีความเสี่ยง แต่ถ้ามีการเรียนรู้ ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่า จึงสร้างหลักสูตรขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และพัฒนาผู้บริหารด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

 

อีกส่วนหนึ่ง สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรตามความต้องการของบริษัทรถยนต์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตรจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และส่วนสุดท้าย ปัจจุบัน ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียน มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ ธุรกิจยานยนต์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จะเปิดสอนเกี่ยวกับช่าง รับนักเรียนที่จบอาชีวศึกษาเพื่อมาเรียนรู้หลักสูตรในภาคปฏิบัติ โดยผู้จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าจะเปิดได้ในปีหน้า

 

ฟอร์มูลา : หลักสูตรที่ทำร่วมกับ ABAC คือ หลักสูตรอะไร ?

 

อนุสรณ์ : หลักสูตร MINI-MBA ซึ่งเกี่ยวกับ AUTOMOTIVE DEALER MANAGEMENT รองรับผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์ หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ รวมถึงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากในหลายด้าน ทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั่ง คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงรูป-แบบและฟังค์ชันการใช้งานของรถที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนั้น ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ไปปรับใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ฟอร์มูลา : เนื้อหาของหลักสูตรเป็นอย่างไร และมีจุดเด่นอย่างไร ?

 

อนุสรณ์ : เนื้อหาของหลักสูตร MINI-MBA AUTOMOTIVE DEALER MANAGEMENT แบ่งเป็น 3 วิชาหลัก คือ MARKETING MANAGEMENT (การจัดการด้านการตลาด) OPERATION MANAGEMENT (การจัดการด้านปฏิบัติการ) โดย 2 วิชานี้เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนวิชา AUTOMOTIVE DEALER MANAGEMENT (การบริหารผู้แทนจำหน่ายยานยนต์) เรียนที่สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง (ลาดพร้าว 112) ใช้เวลาเรียน 4 เดือน ซึ่งทุกวิชาจะถูกถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์ ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตรงที่ไม่มีในตำราเรียน ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน พร้อมเปิดโอกาสให้ไขข้อข้องใจ หรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เคยพบในธุรกิจยานยนต์

 

อีกส่วนหนึ่งผู้เรียนต้องออกไปเรียนรู้โดย ตรงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บแรนด์ต่างๆ แล้วนำความรู้ที่เห็นมาพรีเซนท์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางว่าหากคุณยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จะเริ่มต้นอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจ ความคุ้นเคย และมองเห็นความเป็นไปได้ หรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อยู่แล้ว ก็จะสามารถนำไปพัฒนา แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจบหลักสูตรนี้แล้ว 2 รุ่น และในอนาคตสถาบันยังเตรียมความพร้อมในส่วนการขยายไปสู่ หลักสูตร MBA ระดับปริญญาโท ต้องเรียน 40 หน่วยกิท ขยายวิชาย่อย เช่น การขาย บริการ อะไหล่ บอดีแอนด์-เพนท์ ไฟแนนศ์ และลีซิง จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้ก็ยังไม่มีใครทำ

 

นอกจากนั้น MAT เหนือกว่าศูนย์ฝึกอบรม ทั่วไป คือ มีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดแค่รถยนต์ แต่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเพิ่มความสามารถเฉพาะตัว เช่น การสอนภาษา การใช้พโรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงเทคนิคการบริหารทีมงาน สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต เป็นต้น

 

ฟอร์มูลา : ความพร้อมของหลักสูตรที่เกี่ยวกับรถยนต์มีมากน้อยแค่ไหน ?

 

อนุสรณ์ : MAT จัดคอร์สฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ครอบคลุมทั้งการขาย การบริการ และการบริหารผู้แทนจำหน่าย ประกอบด้วยหลักสูตรอันหลากหลาย เช่น ความรู้และทักษะด้านเทคนิคยานยนต์ แบ่ง 4 ระดับ คือ เชคสภาพ ซ่อมบำรุง วินิจฉัย และการวิเคราะห์ขั้นสูง ความรู้ด้านการบริการและจัดการต่างๆ เช่น การขายและการตลาด ความเป็นผู้นำและการจัดการบริหารตัวแทนจำหน่าย บัญชีและการเงิน การรับประกันภัย และการบริการลูกค้า ความรู้ด้านบริการหลังการขาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริหารจัดการบริการ การรับประกัน การจัดการอุปกรณ์และคลังสินค้า รวมถึงความรู้เฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในศูนย์รถยนต์ การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด เช่น การขับขี่ปลอดภัย การสร้างประสบการณ์การขับขี่ และการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2561
คอลัมน์ : สนทนาธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/n8Oog
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th