บทความ

10 ปี “ลมหายใจไร้มลทิน”


ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีก่อน บริษัท สื่อสากล จำกัด มีความปรารถนาที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดความใสสะอาดทั้งในอากาศและในจิตใจของคนไทย

แนวคิดและวัตถุประสงค์ซึ่งเหมือนความฝันที่เป็นไปไม่ได้นี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในสองสถานะ นั่นคือ สถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

ขณะเดียวกัน เราได้เล็งเห็นว่า ปัญหาของยานยนต์คือเป็นตัวการสร้างมลพิษในอากาศ ส่วนปัญหาใหญ่ของสังคมไทย คือ การทุจริตคอร์รัพชันที่เกิดขึ้นในทุกระดับ

 

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฯ ในด้านยานยนต์ จึงได้แก่ การสนับสนุนให้อากาศและสภาพแวดล้อมของเราปลอดมลพิษจากการผลิตและการใช้ยานยนต์ ซึ่งเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษในอากาศ โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับบริษัทรถยนต์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประจำทุกปี

 

ส่วนด้านสังคม มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นแกนนำในการรณรงค์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนและสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กว่า 20,000 คน และมีสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ กว่า 2,000 แห่ง

 

ผลจากการมุ่งมั่นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน ทำให้ผมได้รับโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่งตอบแทนการทำคุณงามความดีในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

อย่างไรก็ตาม พวกเรารำลึกเสมอว่า เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเชื่อถือ การยอมรับ และความสำเร็จทั้งหมดที่มูลนิธิฯ ได้รับ ล้วนมาจากการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสื่อมวลชนทุกแขนง

 

รวมไปถึงความอนุเคราะห์จากประชาชนที่ซื้อบัตรเข้าชมงาน “มหกรรมยานยนต์” ในวันแรกของงาน ซึ่งเป็นวันมหากุศล โดยเรานำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันนั้นทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

 

เมื่อมีแรงผลักดันและเกื้อหนุนอย่างแข็งขันเช่นนี้ ผมสัญญาว่ามูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใส และสังคมไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

แม้หลายคนจะมองว่ามันเป็นเพียง “ความฝันอันเหลือเชื่อ” ก็ตาม------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2560
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fMcMQ
อัพเดทล่าสุด
26 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
970,000
2.
22,500,000
3.
5,499,000
4.
2,490,000
5.
1,500,000
6.
5,099,000
8.
2,379,000
9.
3,999,000
10.
16,900,000
11.
689,000
13.
655,000
14.
1,350,000
15.
21,500,000
16.
5,350,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th