บทความ

SPEAKER AUDISON รุ่น APK163


ลำโพงแยกชิ้นแบบ 3 ทาง ประกอบด้วย ลำโพงทวีเตอร์รุ่น AP1 ขนาด 1 นิ้ว มีสวิทช์ปรับเลือกความไวเสียงแหลม (0, +2 ดีบี) ลำโพงมิดเบสส์รุ่น AP4 ขนาด 4 นิ้ว ลำโพงวูเฟอร์รุ่น AP6.5 ขนาด 6 1/2 นิ้ว ชุดขดลวดเป็นทองแดงบริสุทธิ์ ทำให้รับกำลังขับได้ต่อเนื่อง พร้อมชุดครอสส์โอเวอร์แยกอิสระ มีชุดโลว์พาสส์ที่ความถี่ 600 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 6 ดีบี/ออคเทฟ ชุดไฮพาสส์มี 2 แบบที่ 600/3,500 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 6/6 ดีบี/ออคเทฟ ชุดไฮพาสส์ที่ 3,500 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 6 ดีบี/ออคเทฟ และช่วยลดความยุ่งยากในการอัพเกรดลำโพง OEM ที่สำคัญลดปัญหาติดตั้งกับตำแหน่งเดิม ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 50-20,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความต้านทาน 4 โอห์ม------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4wheels
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2560
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Mu5J7

Follow autoinfo.co.th