บทความ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ฯ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำผลิตภัณฑ์บแรนด์ คโรแมกซ์, สปีส์ เฮคเกอร์, สแตนดอกซ์, เนสัน พร้อมเครื่องค้นหาสูตรสีสเปคทโรโฟโทมิเตอร์และ แอกซอลทา คัลเลอร์ อินสเปคเตอร์ ในงาน การาจ อีควิพเมนท์ งานแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในอู่ซ่อมสี และคาร์แคร์ ครั้งแรกในประเทศไทย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2560
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hdM8p

Follow autoinfo.co.th