บทความ

อีซูซุ คาราวานสัญจร 2557


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 4 ความสุข สนุกทุกเส้นทางกับ อีซูซุ คาราวานสัญจร ประจำปี 2557 เส้นทางที่ 4 ไทย (แม่สอด)-เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจทีโย) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 เพื่อสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ในประเทศสหภาพพม่า

ผู้ร่วมคาราวานมารวมตัวกันที่ โรงแรม เซนทารา แม่สอด ฮิลล์ อ. แม่สอด จ. ตาก เพื่อฟังบรรยายสรุปเส้นทาง และข้อแนะนำ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าและถุงเท้า กรุณาเตรียมรองเท้าแตะ เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม และห้ามสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น บางแห่งมีการเก็บค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ เวลาพม่าช้ากว่าไทย 30 นาที ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า ตามสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ สกุลเงินที่ใช้ คือ จ๊าด

วันรุ่งขึ้น คาราวานตั้งขบวนที่โชว์รูม บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด สาขาแม่สอด ก่อนเดินทางไปยังหน้าด่าน หลังผ่านพิธีการด้านเอกสารผ่านแดน และเข้าพม่า ประมาณ 30 นาที ถนนช่วงบนเขากำลังปรับปรุงเส้นทาง ซึ่งหลักการวันเวย์ วันเลขคู่เข้า วันเลขคี่ออก มุ่งหน้าสู่เมืองพะอัน ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาไป 4.30 ชม. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม ZWE KA BIN เมืองพะอัน และเดินทางต่ออีก 293 กม. สู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลา 5 ชม. กว่าจะถึงที่พักโรงแรม SKY STAR เมืองย่างกุ้ง

วันที่ 2 ในพม่า ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในย่างกุ้ง เริ่มจาก เจดีย์กาบาเอ ความหมาย “โลกแห่งสันติสุข” ในภาษาพม่า เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน สร้างขึ้นโดย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก

จากนั้นแวะไปสักการะเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

ช่วงบ่ายชอพพิงที่ตลาดสกอทท์ (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสกอทท์สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซื้อหาของที่ระลึก อาทิ งานไม้ แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน สามารถใช้เงินไทยได้

ต่อมาชมพระนอนตาหวาน พระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 ม. อยู่ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในพม่า คนไทยเรียกพระนอนตาหวาน

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะเมีย) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ มานมัสการอย่างไม่ขาดสาย และเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

วันที่ 3 เราออกจากย่างกุ้งไปหงสาวดี ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม. ชมพระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ในอดีตพระธาตุมุเตา เป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า

พระนอนชเวตาเลียว หรือ พระนอนหนุนสมบัติ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะเมื่อปี 2533 และเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย พระสมณโคดม (ทิศเหนือ) พระโกนาคม (ทิศใต้) พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

หลังรับประทานอาหารกลางวันที่ KYAW SWA RESTAURANT เราก็ออกเดินทางสู่ไจทีโย เพื่อมาขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ไปยังพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที กว่าจะถึงที่พัก โรงแรม KYAIKHTO ในบริเวณพระธาตุ

พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

วันสุดท้ายในพม่า หลังจากพระธาตุอินทร์แขวน มาที่ไจทีโย ขบวนคาราวานเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพะอัน และเดินทางเข้าประเทศไทยทางแม่สอด ส่วนสื่อมวลชนเดินทางกลับมาย่างกุ้ง รับประทานอาหารกลางวันที่ PADONMAR RESTAURANT ก่อนไปท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG708------------------------------
เรื่องโดย : ธนสาร เสาวมล
ภาพโดย : ธนสาร เสาวมล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2557
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cfZ02
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th