บทความ

ฟอร์ด ประเทศไทย รวมพลังจิตอาสาปล่อยเต่าทะเล


ฟอร์ด ประเทศไทย นำทีมอาสาสมัคร ผู้จำหน่าย ฟอร์ด และสื่อมวลชน ร่วมกันปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพื่อใช้ในการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งสนับสนุนการจัดอบรมนักเรียนมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนชุมชนรอบเกาะมันใน จ. ระยอง

 

ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “การเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกเต่าทะเลเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลในธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยฯ จะนำไข่เต่าทะเลมาฟักและอนุบาลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ขั้นตอนต่างๆ ต้องมีค่าใช้จ่าย ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักถึงความต้องการเหล่านี้ จึงเข้าร่วมสนับสนุนโดยมอบงบประมาณในการบริหารจัดการเพาะฟักและอนุบาลลูกเต่าทะเลมาโดยตลอด นอกจากนี้ ฟอร์ด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเข้าค่ายอบรมนักเรียนมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนชุมชนรอบเกาะมันใน โดยมัคคุเทศก์น้อยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเล และถ่ายทอดความรู้ในการทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติที่ถูกต้องให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมที่เกาะมันใน”

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ชุดแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 10 แผง เครื่องแปลงไฟฟ้าและปั๊มน้ำที่สามารถสูบน้ำทะเลได้สูงสุด 6,000 ลิตร/ชม. ให้แก่ศูนย์วิจัยฯ โดยจะสูบน้ำทะเลไปสำรองไว้ในถังขนาด 300 ลบม. บนเกาะเพื่อใช้ในการล้างบ่อเต่าและบ่อปะการัง ระบบนี้จะช่วยเสริมระบบสูบน้ำเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันได้ส่วนหนึ่ง

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากการสนับสนุนของคนในชุมชน ด้วยความร่วมมือจาก สมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่าย ฟอร์ด และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอก กรุ๊ป หนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลใน จ. ระยอง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QLCbT

Follow autoinfo.co.th