บทความ

โตโยตา เปิดศูนย์ ชีวพนาเวศ


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดศูนย์การเรียนรู้ ชีวพนาเวศ ณ โรงงาน โตโยตา บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

ตามนโยบายของ โตโยตา ที่ต้องการให้อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กันได้อย่างกลมกลืน โตโยตา จึงเริ่มต้นปลูกป่านิเวศ ในโรงงานบ้านโพธิ์ขึ้นในปี 2551 และต่อยอดริเริ่มโครงการ โตโยตา ไบโอโทพ แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างระบบนิเวศให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

 

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงต่อยอดโครงการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ โดยจะให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักเรียน ภายในปี 2559 นี้ จะเริ่มการทดลองหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ ชีวพนาเวศ กับโรงเรียนใน จ. ฉะเชิงเทรา ก่อนจะมีการวัดผลและขยายผลต่อไปในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nbSME

Follow autoinfo.co.th