บทความ

วิริยะประกันภัย พาเที่ยว “บัตดอมบอง”


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “วิริยะ เปิดเส้นทาง AEC ตามรอยวิถีอารยธรรมขอม” พาสื่อมวลชนไทย เดินทางสู่จังหวัดพระตะบอง หรือ บัตดอมบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อแถลงผลประกอบการ ปี 2557 และนโยบายใหม่ในปี 2558 พร้อมจัดเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

วันแรกเรียกน้ำย่อย ด้วยการแวะค่ายทหาร จังหวัดสระแก้ว เยี่ยมชมพร้อมสาธิต การยิงฉับพลัน การเตรียมความพร้อมของทหาร ในรูปแบบต่างๆ และยังเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนได้สัมผัสกับอาวุธทางการทหารมากมาย ก่อนเปลี่ยนรถข้ามแดนสู่กัมพูชา หรือเขมร

จากชายแดนไทยสู่จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง ถึงที่หมาย ณ โรงแรมเขมรา ทาง วิริยะประกันภัย ฯ เริ่มการแถลงข่าว โดยผู้บริหารด้านประกันภัยจากส่วนกลาง และจากแต่ละภาค ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูล

ผลประกอบการในปี 2557 วิริยะประกันภัย ฯ มีเบี้ยประกันภัย โดยรวมทั้งสิ้น 33,368.29 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.79 % โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 30,513.03 ล้านบาท แยกเป็นภาคสมัครใจ 27,556.40 ล้านบาท ภาคบังคับ 2,956.63 ล้านบาท และงานนอกเหนือจากรถยนต์ หรือ (NON MOTOR) อีก 2,855.26 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 251.02 ล้านบาท เบี้ยประกันทางทะเล และขนส่ง 238.10 ล้านบาท และเบี้ยประกันเบ็ดเตล็ด 2,366.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา เป็นการเคลมระบบงานสินไหมแบบอัจฉริยะ หรือ VIB SMART CLAIM ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ช่วยให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วกว่าเดิม และการบริการลูกค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และในอนาคต ยังมีโครงการ FAST TRACK REPAIRS มาใช้ในศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย เน้นความสะดวกรวดเร็วในการซ่อม ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับแผลทั่วไป ครั้งละไม่เกิน 4 ชิ้น

ต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2558 พร้อมกิจกรรมมากมาย บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง

ก่อนเดินทางกลับ สัมผัสบางส่วนของศิลปวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนาน ในเมืองพระตะบอง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการถวายผ้าป่าที่ วัดดำเรยซอ หรือ วัดช้างเผือก วัดเก่าแก่และยังเป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง มีโอกาสเห็นลวดลายลักษณะศิลปะปูนปั้น ส่วนด้านในของโบสถ์มีพระประทาน และภาพเขียนอยู่โดยรอบของผนัง เสาไม้ภายในแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ และที่สำคัญยังมีร่องรอยที่เห็นตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบด้านหน้าและหลังพระอุโบสถ ตรานั้นทราบว่าเป็นตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม ด้านหน้าของวัดช้างเผือกชาวบ้านที่นั่นชี้ให้ดูว่ามีรูปปั้นพระเวสสันดรทรงช้างเผือกปัจจัยนาเคนทร์ พราหมณ์ เมืองคลิงราชเข้ามากราบของพระราชทาน

เยี่ยมชมศาลาว่าการ ในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งตัวอาคารเก่า สร้างโดย พระยาอภัยภูเบศร แวะไหว้อนุสรณ์พญาโคตรตะบองขยุง เป็นที่มาของชื่อเมืองพระตะบอง เคยถูกทำลายในสมัยเขมรแดง แต่ทางการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งชาวบ้านที่นั่นต่างให้ความเคารพเป็นอย่างมาก

ปิดท้ายรายการที่ ปราสาทบานอน สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 และ ศตวรรษที่ 12 ตอนต้น ในยุคพระเจ้าอุทัยอาทิตย์วรมันที่ 2 (คศ. 1050-1066) บูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พศ. 1181-1219) ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 100 เมตร นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องปีนบันได 352 ขั้น------------------------------
เรื่องโดย : ณัฐเวช ยอดแสง
ภาพโดย : โรงงาน
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2558
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/D0cSc
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th