บทความ

โตโยตา เดินหน้าโครงการสาทร โมเดล


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าว การทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 โครงการสาทร โมเดล

นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการสาทร โมเดล ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 โดยความร่วมมือของ 4 องค์กร คือ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน 70 บริษัท และภาครัฐ

สำหรับการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการ ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ให้ติดตั้ง LOOP COIL SENSOR และ CCTV แบบ THERMAL SENSOR เพื่อตรวจวัดปริมาณการจราจรและนำข้อมูลแบบ REAL TIME มาประมวลผลสำหรับการปรับตั้งเวลาสัญญาณไฟแต่ละทิศทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนการใช้มาตรการบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัว ภายใต้การสนับสนุนและดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้การทดลองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสาทรให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2559
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Iix1r

Follow autoinfo.co.th