บทความ

เชลล์แห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจำปี ครั้งที่ 10 พร้อมจัดการประกวดการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย SAFETY AWARDS 2016

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงหลักการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ภายใต้คอนเซพท์ “การบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์…เพราะเราห่วงใย” เราจึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การขับรถ และการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความรู้ จัดอบรมให้แก่ชุมชนรอบข้าง ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์ ในการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย SAFETY AWARDS 2016 โดยมีพนักงาน คู่ค้า และพนักงานจากสถานีน้ำมันจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากมาย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2559
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ew4XM

Follow autoinfo.co.th