บทความ

โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

โตโยต้า มอเตอร์ ฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันได้ปลูกต้นโกงกางไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 470,000 ต้น ช่วยดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตัน/ปี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานแก่ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯ กว่า 50 ล้านบาท

โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12 ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ประกอบด้วย ตัวแทนบริษัทในเครือ กลุ่มพนักงาน โตโยตา และครอบครัว สมาชิกชมรม โตโยตา จิตอาสา สมาชิกเครือข่าย TOYOTA CSR FACEBOOK สมาชิก โตโยตา คาร์คลับ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 4,000 คน ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น

นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับ โตโยตา เมืองสีเขียว โดยกิจกรรม โตโยตา ปลูกป่าชายเลน ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โตโยตา ในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืนแก่ผู้สนใจต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศอย่างแท้จริง ก่อให้เกิด สังคมคาร์บอนต่ำ ที่เป็นรูปธรรม------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LlESX
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th