บทความ

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


หากไม่มีอะไรพลิกผัน การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ มีชัย คงใกล้ถึงมือปวงชนชาวไทยไม่เกินเดือนหน้า (พฤษภาคม 2559) เพื่อนคงคิดเหมือนเราว่า วาระนี้แหละ คือ การตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ประเทศครั้งยิ่งใหญ่ของภาคประชาชน

บ้านเมืองของเราต้องการความเปลี่ยนแปลง มากกว่าเพียงแค่ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งของประเทศ

โดยคำว่า “เปลี่ยนแปลง” เราหมายถึง CHANGE นักการเมืองเลวร้าย และการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยคำว่า “ประสบการณ์” เราคงไม่ได้หมายความว่า คือ มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้มากประสบการณ์  แต่เราอยากพุ่งชนเศรษฐทัศน์ให้สะใจกับการเสียภาษีอากรตามหน้าที่พลเมือง โดยคำว่า “ภาษีอากร” คือ มูลค่าที่เราชำระเพื่ออารยสังคม

เพื่อนคงเห็นด้วย หากเราจะบอกว่า

“เราควรชำระภาษี ให้ได้มาในสิ่งซึ่งเราปรารถนา เพื่อความมั่นคงของชีวิต”

รัฐ ต้องทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการลงทุนด้านการ ศึกษา สาธารณสุข คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต

นับแต่ปี 2475 พุทธศักราชแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เราเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 19 ฉบับ ซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเช่นปี 2475 แต่เพราะเราเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 นี้ เราหวังและท้าทายการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เราจึงหวังที่จะเห็นเพื่อนลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยสติปัญญา ใช้วิจารณญาณด้วยความสุขุม และสำคัญที่สุดด้วยความเข้าใจกฎหมายสูงสุดของประเทศ

การทำความเข้าใจ ร่างรัฐธรรมนูญ ก็มีประตูเดียว ต้องอ่านกฎหมายทีละมาตรา ต้องรู้ความหมายของชื่อกฎหมาย โครงสร้าง และหัวข้อเรื่องทั้งใหญ่และย่อย แล้วลงมืออ่าน บทมาตราต่างๆ เรียงลำดับไปตั้งแต่มาตราแรก

หากมีคำใด ไม่มีคำนิยามความหมายไว้ในกฎหมาย หรือเราเกิดความไม่แน่ใจว่า เราทราบความหมายได้ถูกต้องหรือไม่ เราก็ต้องดูคำนิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พยายามทำความเข้าใจ

การอ่านกฎหมาย ต้องคอยดูสารบัญว่า มาตราที่เรากำลังอ่านนั้น อยู่ส่วนใด ภาคใด ลักษณะใด หมวดใด ด้วยวิธีอ่านเที่ยวแรกอาจเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ถ้าเข้าใจไม่ได้ทั้งหมด ก็ต้องอ่านทบทวนอีกหลายๆ ครั้ง

บทบัญญัติที่เป็นกฎหมายมี 2 ประเภท คือ (1) บทบัญญัติที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน (2) บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับบุคคลในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง

โดยคำว่า “บทบัญญัติ” เราต้องรู้ว่า “บท” คือ คำนาม หมายความว่า ข้อความเรื่องหนึ่ง หรือตอนหนึ่ง และ “บัญญัติ” เป็นคำนามเหมือนกัน แต่หมายถึง ข้อความที่ตราไว้ หรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ เป็นกฎหมาย

และต้องไม่ลืมว่า เราไม่ได้ใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการแปลกฎหมาย หรือตีความตัวบทกฎหมาย แต่เราใช้พจนานุกรมเพื่อการแปลถ้อยคำภาษาไทยที่เขียนไว้ในกฎหมาย ตามระเบียบของทางราชการ…!?!------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2559
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/oQ0jQ
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th