บทความ

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” มอบทุนการศึกษาผู้ชนะการประกวด


ชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการ/ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ซึ่งก่อตั้งโดย “สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เปิดเผยว่า กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิ ฯ ประจำปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประกวดเรียงความ 2. ประกวดร้องเพลง 3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 4. ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน 5. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมูลนิธิ ฯ ได้จัดพิธีประกาศผลกว่า 70 รางวัล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งทุนการศึกษา และสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก

“ในปีที่ผ่านมากิจกรรมการประกวดทั้ง 5 ประเภท ได้รับการตอบรับจากเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากที่รุ่นพี่ชักชวน และบอกเล่าถึงกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ ให้รุ่นน้องได้รับทราบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ ในการสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนรักความซื่อสัตย์ต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี”

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 5 กิจกรรม ในปีการศึกษา 2558 มีทั้งสิ้นเกือบ 2,000 ชิ้น เทียบกับปีแรกที่เริ่มดำเนินการ มีผลงานส่งเข้าประกวดเพียงไม่กี่ 100 ชิ้น จำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นกำลังใจที่ดีให้ทีมงานเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่เวบไซท์ www.lomhaijai.org, www.dcy.go.th หรือ พูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือโทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 ในวันและเวลาราชการ

 

ผลการประกวดกิจกรรม มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2558

1) ประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”

ผู้ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงอรพินท์ กีบขุนทด โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ. นครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ. ลำปาง

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ วิภาวี สิเนหะวัฒนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

 

2) ประกวดร้องเพลง
แบ่งเป็น 2 บทเพลง

2.1 ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายธรรมศักดิ์ สิงห์คำ โรงเรียนวัดม่วง กรุงเทพ ฯ

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม KP BAND โรงเรียนวัดกำแพง กรุงเทพ ฯ

 

2.2 ประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ อติภา ตันตยานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมดุริยกวีศิลป์

 

3) ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “เด็กดี” รางวัลชนะเลิศ

ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม โรงเรียนอุดมวิทยา จ. ราชบุรี

 

หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์” รางวัลชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพ ฯ

 

หัวข้อ “ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของเด็กดี” รางวัลชนะเลิศ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ แพรวพรรณ ล้วนศิริ โรงเรียนดาราสมุทร จ. ชลบุรี

 

4) ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน
หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ได้แก่ เด็กหญิงรุสนี ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จ. สตูล

 

5) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ

ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ. ปทุมธานี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2559
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/beCwm
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th