บทความ

“อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 19


กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 19 แก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ

ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อีซูซุ ตระหนักดีถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำที่เกินมาตรฐานจนไม่สามารถนำมาบริโภคได้ของโรงเรียนต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะมีปัญหาจากแหล่งน้ำที่มีกลิ่นและขุ่น ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเดือนละมากกว่า 200 ถัง การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของ โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุ ยังมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ อีซูซุ ยังตั้งใจให้โรงเรียนต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ นำรายได้มาเป็นค่าบำรุงรักษา เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากครู นักเรียนและคนในชุมชนอย่างดียิ่ง ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ต่างได้ร่วมมือลงแรงทาสีอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม และบรรจุสิ่งของที่ระลึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ เยาวชนกันอย่างแข็งขัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ej5If
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th