บทความ

“อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 19


กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 19 แก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ

ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อีซูซุ ตระหนักดีถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำที่เกินมาตรฐานจนไม่สามารถนำมาบริโภคได้ของโรงเรียนต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะมีปัญหาจากแหล่งน้ำที่มีกลิ่นและขุ่น ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเดือนละมากกว่า 200 ถัง การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของ โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุ ยังมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ อีซูซุ ยังตั้งใจให้โรงเรียนต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ นำรายได้มาเป็นค่าบำรุงรักษา เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากครู นักเรียนและคนในชุมชนอย่างดียิ่ง ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ต่างได้ร่วมมือลงแรงทาสีอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม และบรรจุสิ่งของที่ระลึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ เยาวชนกันอย่างแข็งขัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ej5If
อัพเดทล่าสุด
21 Oct 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
4,299,000
2.
2,149,000
3.
6,060,000
6.
686,000
9.
547,000
10.
605,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th