บทความ

เอ.พี.ฮอนด้า ฯ จัดประกวดแผนการตลาด


สุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า โครงการประกวดแผนการตลาด MARKETING PLAN CONTEST BY A.P.HONDA ครั้งที่ 8 เน้นความคิดสร้างสรรค์ และการต่อยอดจากแผนงานสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1. การอบรมเนื้อหาด้านการตลาด และการจัดกิจกรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในแวดวงการตลาด 2. นำเสนอแผนการตลาด และความคิดสร้างสรรค์ต่อหน้าคณะกรรมการโดยสมาชิกกลุ่ม 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำแผนการตลาดที่ได้เคยนำเสนอมาปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรม สู่เป้าหมายเป็นเวลา 1 วัน โดย เอ.พี.ฮอนด้า ฯ และร้านผู้จำหน่าย ฯ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ และบริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/B2Jec

Follow autoinfo.co.th