บทความ

ฟอร์ด จัดกิจกรรม GLOBAL CARING MONTH


ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม FORD GLOBAL CARING MONTH เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีขององค์กรอาสาสมัครของ ฟอร์ด

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม FORD GLOBAL CARING MONTH นี้จัดขึ้นพร้อมกันในเดือนกันยายนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาของ ฟอร์ด ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บริษัท ฯ ได้นำพนักงานอาสาสมัครของ ฟอร์ด เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 382 คน ร่วมพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในความดูแลของมูลนิธิ บริเวณโรงเรียนสัจจศึกษา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตรถยนต์ของ ฟอร์ด ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดหัวถนน พร้อมซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตลอดเดือนกันยายน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2558
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nhcCU

Follow autoinfo.co.th