ผลการทดสอบจากเครื่องมือวัดสมรรถนะดาทรอน

HONDA ACCORD HYBRID TECH
ACCELERATION อัตราเร่ง (วินาที)
0-100 กม./ชม.9.1
0-160 กม./ชม.24.5
0-400 ม.16.9
0-1,000 ม.30.6
SPEED UP อัตราเร่งแซง (วินาที)
40-120 กม./ชม.10.5
60-100 กม./ชม.4.7
80-120 กม./ชม.6.2
BRAKES ห้ามล้อเมื่อหยุดกระทันหัน (ม.)
60-0 กม./ชม.15.1
80-0 กม./ชม.26.7
100-0 กม./ชม.42.1
NOISE เสียงรบกวนในห้องโดยสาร dB(A)
ที่ความเร็ว 0 กม./ชม. (จอดนิ่ง)35
ที่ความเร็ว 60 กม./ชม.58
ที่ความเร็ว 80 กม./ชม.60
ที่ความเร็ว 100 กม./ชม.63
ที่ความเร็ว 120 กม./ชม.65
CONSUMPTION อัตราสื้นเปลือง (กม./ลิตร)
60 กม./ชม.29.6
80 กม./ชม.22.6
100 กม./ชม.17.1
120 กม./ชม.14.0

เรื่องเด่นพลาดไม่ได้

โตโยตา แคมรี