ธุรกิจ

เคทีซี เปิดตัวธุรกิจสินเชื่อใหม่ “พี่เบิ้ม”


เคทีซี เปิดตัวธุรกิจสินเชื่อใหม่เคทีซี พี่เบิ้มรุกชิงเค้กสินเชื่อทะเบียนรถ เจาะกลุ่มคนไม่ท้อทุกอาชีพ  ชูจุดแข็งวงเงินใหญ่ อนุมัติไวถึงที่ รับเงินทันที

เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้มบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถว่า เคทีซี ได้มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ และเพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงฉับไว จึงได้สร้างทีมเล็กๆ   ขึ้นมาทำงานในลักษณะเดียวกับสตาร์ทอัพ โดยรวมตัวคน 6 คนจากหน่วยงานหลักต่างๆ ของ เคทีซี ตามแผนกลยุทธ์การเป็นองค์กรคล่องตัว (Agile Organization) ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ของสินเชื่อ เป็นทางออกให้กับคนไทยสู้ชีวิตที่อยากเติมเต็มความฝัน ความต้องการ และมีทรัพย์สินรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระเป็นของตนเอง แต่ขาดโอกาสด้านการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องได้ ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทำให้เราเกิดความสนใจและเริ่มศึกษาโมเดลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นบแรนด์ เคทีซี พี่เบิ้ม กับแนวคิด ทางเลือกคนไม่ท้อ และนับเป็นก้าวสำคัญของ เคทีซี ที่หันมารุกธุรกิจสินเชื่อแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นครั้งแรก

จากแนวคิดข้างต้น เราได้สร้างจุดเด่น และความแตกต่างในการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยใช้หลักการDigital Twin” คือ การนำเทคโนโลยีผสมผสานการทำงานของคนในการให้บริการสินเชื่อ เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ด้วยการรับสมัครสินเชื่อผ่านระบบแอพพลิเคชัน บนแทบเลท (Tablet) เจ้าหน้าที่ เคทีซี จึงสามารถไปทำรายการสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ถึงที่หมาย โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปที่สาขา และลูกค้าจะทราบผลการอนุมัติ พร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายในระยะเวลาทำรายการเพียง 2 ชม.

ภาพรวมการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีจำนวนกว่า 3,392,032 บัญชี และมียอดสินเชื่อคงค้างในระบบถึง 137,637 ล้านบาท อีกทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ และมาตรการข้อบังคับต่างๆ ในฐานะผู้เข้ามาเริ่มทำธุรกิจ ถือว่ามีความท้าทายสูงในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ แต่ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ และการติดตามทำความเข้าใจกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ประกอบกับโครงสร้างการทำธุรกิจ และระบบการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการ และเครือข่ายที่เป็นจุดแข็งของ เคทีซี เชื่อว่าจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการได้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าสิ้นปี 2564 จะมีพอร์ทสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท”  

ธิดา บุณยเลขา ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้มกล่าวถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจว่า เคทีซี พี่เบิ้ม ใช้จุดแข็งเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายของ เคทีซี ในการรุกตลาด โดยมุ่งเน้นให้บริการ รับสมัคร และอนุมัติสินเชื่อถึงที่ หรือ พี่เบิ้ม เดลิเวอรี แทนที่จะใช้โมเดลการขยายสาขาอย่างผู้ประกอบการรายอื่น เราจึงสามารถทำรายการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามจุดนัดพบที่ลูกค้าสะดวก ไม่เว้นวันหยุด โดยลูกค้าสามารถทราบผลการอนุมัติ และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายใน 2 ชม. ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ สำหรับแผนการตลาดในระยะเริ่มแรกนี้ จะเน้นเข้าถึงสมาชิกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจะขยายไปในหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสรรหาพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขอสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้มโดยล่าสุดได้ร่วมกับลาลามูฟเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเครือข่ายของลาลามูฟ ประเทศไทย สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อเงินสดได้สะดวกรวดเร็ว เพียงใช้ข้อมูลการรับงานจาก ลาลามูฟ ยื่นสมัครสินเชื่อ แทนสลิพเงินเดือน และเอกสารทางการเงิน โดยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม และจะขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

สิ่งที่โดดเด่นของสินเชื่อทะเบียนรถ เคทีซี พี่เบิ้ม คือ การทำทุกอย่างให้ง่าย และลดภาระความยุ่งยากของลูกค้าในการเข้าถึงสินเชื่อให้มากที่สุด ด้วย 3 จุดแข็งที่แตกต่างจากตลาด คือ วงเงินใหญ่สูงสุดถึง 700,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้นเพียง 0.98 %/เดือน หรือเท่ากับ 21 %/ปีแบบลดต้นลดดอก อนุมัติถึงที่ รู้ผลใน 2 ชม. พร้อมรับเงินทันที เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีสลิพเงินเดือน หรือทะเบียนการค้า นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังสามารถนำรถไปใช้ต่อได้ทันทีโดยที่ชีวิตไม่สะดุด

วรพงศ วงษ์กะพันธ์  ผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้มกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียดของสินเชื่อว่า กลุ่มลูกค้าเคทีซี พี่เบิ้มคือ คนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือนสำหรับเจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องเป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียนเล่มเป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้าเคทีซี ทัช” (KTC Touch) ทุกสาขา หรือ พี่เบิ้ม เดลิเวอรี โทรศัพท์ 0-2123-5300”

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์เคทีซี พี่เบิ้ม สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินอนุมัติสูงสุด 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 21 %/ปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถเล่มจริงที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของยื่นสมัคร พร้อมนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เคทีซี พี่เบิ้ม สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24 %/ปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถจักรยานยนต์เล่มจริงที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของรถยื่นสมัครสินเชื่อ พร้อมนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสภาพ”

KTC_๒๐๐๙๑๘_3

ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTC_๒๐๐๙๑๘

เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้ม” 

KTC_๒๐๐๙๑๘_0

ธิดา บุณยเลขา ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้ม

KTC_๒๐๐๙๑๘_1

วรพงศ วงษ์กะพันธ์  ผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้ม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/J6aSk
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:23 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน