ธุรกิจ

นครชัยแอร์ฯ เดินหน้าสานต่อโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 53”


nca08

 

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 53 ของ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด แก่พนักงานขับรถนครชัยแอร์ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณารอบการประเมินผลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยมีพนักงานขับรถ นครชัยแอร์ เข้ารับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 292 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 164 คน, ขับรถดี 42 คน, รางวัลชมเชย 27 คน, รางวัลเสริมกำลังใจ 59 คน และในจำนวนดังกล่าวฯ มีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-11 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 72 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 9,260,000 บาท

 

nca04

 

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ นครชัยแอร์ ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 28 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรม และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 53 โดยมีพนักงานขับรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น ติดต่อกัน 11 ครั้ง (ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน) ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการฯ มา ได้แก่ สำเริง พงษ์ภุมมา พนักงานขับรถประจำเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ร่วมงานกับ นครชัยแอร์ มาแล้วกว่า 11 ปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ นอกเหนือจากการขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ยังรวมถึงการพิจารณาด้านความประพฤติ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ

 

เครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายของ นครชัยแอร์ ที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 นี้ นครชัยแอร์ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกเที่ยวบริการก่อนปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ให้บริการบนรถ ตรวจสอบความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ กำหนดชั่วโมงการขับขี่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถของ นครชัยแอร์ ทุกคนจะต้องพักผ่อนวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากในช่วงเทศกาลจราจรคับคั่ง ส่งผลให้ต้องอยู่บนรถเป็นเวลานาน มีเจ้าหน้าที่ Transport Safety Management (TSM) พูดคุยทบทวนเส้นทางการเดินรถ และแจ้งถึงการปรับแผนการเดินรถในช่วงเทศกาล รวมถึงกำหนดจุดจอด/จุดพักรถ และจุดตรวจ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบนถนนสายหลัก และสายรอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EwGeo
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th