ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ผนึกพลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความรู้พัฒนาต่อยอดการให้บริการ


ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผนึกพลังต่อยอดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ให้ความรู้อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล “Data Science” ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่พนักงาน ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 11 เดือน และนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการให้บริการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความล้ำสมัยมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์ วิชัย ลิขิตชัยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร. ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. วิบูลย์ศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/BUtmE
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน