บทความ

กรมการขนส่งทางบก เชิญผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา


กรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา รวม 279 ฉบับ ยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้-23 เมษายน 2562

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างศักยภาพในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เปิดรับคำขอผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 61 ฉบับ และเปิดรับคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว จำนวน 218 ฉบับ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 – 2271 – 8491 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 – 2271 – 8521 ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-23 เมษายน 2562 หรือดาวน์โหลดคำขอได้ทางเวบไซท์ www.dlt.go.th

บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งข้ามแดน ลดความซับซ้อนด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน ตลอดจนส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ในการขอรับใบอนุญาตภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ อาทิ เป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนและการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางถนนในประเทศที่มีแผนจะทำการเดินรถ และต้องรักษามาตรฐานการประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1wbV5
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th