บทความ

เชลล์ สนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืน เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20


BE1CF45A-B335-44E7-80AA-B495E2840A93

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์ พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนและการใช้น้ำมัน บี 20 ของภาครัฐ ด้วยการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

F6BBB538-EA3E-4B8C-A35D-59F691F01DF7

 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวล รวมถึงส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งรัดมาตรการในการแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันในการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบให้มากขึ้น กระทรวงพลังงานขอขอบคุณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความรวมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

 

CF28C5EA-3360-47F2-9610-492B8048E582

 

ปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการน้ำมันบริการเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิต บริษัท พงษ์ระวี จำกัด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในการใช้น้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในสายการขนส่ง รวมถึงส่วนผสมของน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล 100 % ที่เชลล์ซื้อและผสมในน้ำมัน ได้การรับรองหรือชดเชยให้ครอบคลุมตามระบบมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ผลิต ทั้งนี้การรับรองของ RSPO ครอบคลุมแนวทางต่างๆ อาทิ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกบนพื้นที่ชุ่มชื้น การดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชน สิทธิของเกษตรกร การจ่ายเงินที่เป็นธรรม และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เป็นต้น

 

7C48C370-1BC6-4F82-BB8C-E17FDC0FF85E

 

ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการเร่งออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการผลิตรวมถึงการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 เช่น การปรับราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับแกสธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการเร่งขยายเครือข่ายสถานีบริการที่มีหัวจ่ายน้ำมันดีเซล บี 20 เพิ่มเติม เพื่อดูดซับสตอคน้ำมันปาล์มดิบ การที่เชลล์เปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในวันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างสมดุลราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

 

6B431B8D-8394-472A-A02B-7585030F5D8B

 

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เชลล์ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ การจำหน่ายน้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการของเชลล์ในวันนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้เชลล์ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการออกแบบในสถานีบริการน้ำมัน ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้น้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการขยะอันตรายอีก สอดคล้องกับแนวคิด เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต

 

8D90EDD8-60FC-42F4-BC3A-9079C7564C26

 

เชลล์เดินหน้าสู่ทิศทางของพลังงานที่ยั่งยืสำหรับประเทศไทย โดยกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ” ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการลดการปล่อยแกสเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุด โดยผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทย  เชลล์ได้นำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ประเทศไทยเช่น น้ำมันเชลล์ วีเพาเวอร์ น้ำมันเกรดพรีเมียม ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ เผาไหม้สมบูรณ์ลดการเกิดเขม่าไอเสีย
2. การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทน้ำมันและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเชลล์ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วยดีเสมอมา นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ของเชลล์เป็นอย่างดี
3. การพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากร คือ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เองเราจึงสนับสนุนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานของประเทศ

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qr8xS
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12:59 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th