บทความ

เชลล์ สนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืน เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20


BE1CF45A-B335-44E7-80AA-B495E2840A93

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์ พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนและการใช้น้ำมัน บี 20 ของภาครัฐ ด้วยการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

F6BBB538-EA3E-4B8C-A35D-59F691F01DF7

 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวล รวมถึงส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งรัดมาตรการในการแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันในการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบให้มากขึ้น กระทรวงพลังงานขอขอบคุณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความรวมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

 

CF28C5EA-3360-47F2-9610-492B8048E582

 

ปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการน้ำมันบริการเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิต บริษัท พงษ์ระวี จำกัด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ในการใช้น้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในสายการขนส่ง รวมถึงส่วนผสมของน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล 100 % ที่เชลล์ซื้อและผสมในน้ำมัน ได้การรับรองหรือชดเชยให้ครอบคลุมตามระบบมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ผลิต ทั้งนี้การรับรองของ RSPO ครอบคลุมแนวทางต่างๆ อาทิ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกบนพื้นที่ชุ่มชื้น การดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชน สิทธิของเกษตรกร การจ่ายเงินที่เป็นธรรม และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เป็นต้น

 

7C48C370-1BC6-4F82-BB8C-E17FDC0FF85E

 

ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการเร่งออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการผลิตรวมถึงการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 เช่น การปรับราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับแกสธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการเร่งขยายเครือข่ายสถานีบริการที่มีหัวจ่ายน้ำมันดีเซล บี 20 เพิ่มเติม เพื่อดูดซับสตอคน้ำมันปาล์มดิบ การที่เชลล์เปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในวันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างสมดุลราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

 

6B431B8D-8394-472A-A02B-7585030F5D8B

 

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เชลล์ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ การจำหน่ายน้ำมันเชลล์ ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการของเชลล์ในวันนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้เชลล์ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการออกแบบในสถานีบริการน้ำมัน ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการใช้น้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการขยะอันตรายอีก สอดคล้องกับแนวคิด เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต

 

8D90EDD8-60FC-42F4-BC3A-9079C7564C26

 

เชลล์เดินหน้าสู่ทิศทางของพลังงานที่ยั่งยืสำหรับประเทศไทย โดยกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ” ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการลดการปล่อยแกสเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุด โดยผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ก้าวหน้ามาสู่ประเทศไทย  เชลล์ได้นำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อันทันสมัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ประเทศไทยเช่น น้ำมันเชลล์ วีเพาเวอร์ น้ำมันเกรดพรีเมียม ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ เผาไหม้สมบูรณ์ลดการเกิดเขม่าไอเสีย
2. การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทน้ำมันและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเชลล์ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วยดีเสมอมา นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ของเชลล์เป็นอย่างดี
3. การพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากร คือ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เองเราจึงสนับสนุนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ภาคเกษตรกรรม รวมถึงการให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานของประเทศ

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qr8xS
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12:59 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
18 Jul 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th