บทความ

โตโยตา โครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขยายผลสร้างธุรกิจมืออาชีพ


 

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบ โตโยตา เข้าติดตามผลการไคเซนธุรกิจด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ “บริบูรณ์ คราฟท์” ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ธุรกิจชุมชนในโครงการฯ ปี 2561 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในการยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แห่งที่ 4 ศูนย์กลางการถ่ายทอดประสบการณ์การไคเซนธุรกิจประจำ จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

 

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี เป็นผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึกจากไม้ไผ่ ภายใต้บแรนด์ บริบูรณ์ คราฟท์ บริหารงานโดย นายคมกฤช บริบูรณ์ ที่มีแนวทางมุ่งเน้นการรักษาภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ และส่งเสริมการถ่ายทอดฝีมือของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่คู่กับชาวพนัสนิคม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านใน อ. พนัสนิคมผ่านการจ้างงานกว่า 85 ครัวเรือน  โดยธุรกิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการไคเซนธุรกิจภายใต้ โครงการ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี 2561 โดยได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา เข้าปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

  1. แนะนำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Just in time เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนการขายและแผนการผลิตอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมของสภาวะตลาด และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. แนะนำระบบการมองเห็น (Visualization) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • วางแผนควบคุมและติดตามสถานะในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต และกำหนดส่งมอบ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทางธุรกิจ สร้างความเป็นมืออาชีพ
    • วางแผนการกระจายงานแก่ลูกบ้าน โดยมีการประเมินความสามารถในการผลิตของลูกบ้านแต่ละราย ก่อนทำการวางแผนการกระจายงาน และติดตามงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกระจายงานได้เต็มความสามารถในการผลิต ลดการเสียโอกาสจากการกระจายงานไม่มีประสิทธิภาพ ลดงานคงค้างและเงินจม

ทั้งนี้ จากการใช้ระบบการมองเห็น ส่งผลให้ธุรกิจสามารถกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการผลิตจากเดิมที่เฉลี่ย 160 ชิ้น/เดือน เป็น 220 ชิ้น/เดือน

  1. แนะนำความรู้ การจัดการสินค้าคงคลังแบบ โตโยตา ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และสินค้าพร้อมจำหน่าย โดยสอนให้คัดแยกประเภทพร้อมระบุมูลค่า การหาแนวทางการจัดการสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม ตลอดจนการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการบริหารคลังสินค้า อาทิ ระบบการมองเห็น ระบบคัมบัง โดยผลจากการนำระบบจัดการคลังสินค้ามาใช้ส่งผลให้ธุรกิจตรวจสอบพบเงินจมในคลังสินค้า และงานกระจายตามบ้านเป็นมูลค่ากว่า 1,260,000 บาท ซึ่งปัจจุบันธุรกิจสามารถลดมูลค่าเงินจมจากสินค้าคงค้างในกระบวนการและสินค้าไม่เคลื่อนไหวไปได้แล้วกว่า 440,000 บาท

 

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ จ. ชลบุรี เป็น หนึ่งในธุรกิจชุมชนที่ผ่านการไคเซนธุรกิจภายใต้โครงการ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงต่อยอดธุรกิจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีศักยภาพในการยกระดับการดำเนินงานให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่จะเปิดดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 โดยภายหลังการตรวจประเมินในครั้งนี้ โตโยตา จะเข้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์สื่อการสอน ตลอดจนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์การไคเซนธุรกิจแก่ผู้เยี่ยมชม และธุรกิจที่มีความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขแก่สังคมไทย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2B88X
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th