บทความ

โตโยตา โครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ ขยายผลสร้างธุรกิจมืออาชีพ


 

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบ โตโยตา เข้าติดตามผลการไคเซนธุรกิจด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ “บริบูรณ์ คราฟท์” ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ธุรกิจชุมชนในโครงการฯ ปี 2561 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในการยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แห่งที่ 4 ศูนย์กลางการถ่ายทอดประสบการณ์การไคเซนธุรกิจประจำ จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

 

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี เป็นผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึกจากไม้ไผ่ ภายใต้บแรนด์ บริบูรณ์ คราฟท์ บริหารงานโดย นายคมกฤช บริบูรณ์ ที่มีแนวทางมุ่งเน้นการรักษาภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ และส่งเสริมการถ่ายทอดฝีมือของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่คู่กับชาวพนัสนิคม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านใน อ. พนัสนิคมผ่านการจ้างงานกว่า 85 ครัวเรือน  โดยธุรกิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการไคเซนธุรกิจภายใต้ โครงการ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี 2561 โดยได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา เข้าปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

  1. แนะนำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Just in time เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนการขายและแผนการผลิตอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมของสภาวะตลาด และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. แนะนำระบบการมองเห็น (Visualization) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • วางแผนควบคุมและติดตามสถานะในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต และกำหนดส่งมอบ เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทางธุรกิจ สร้างความเป็นมืออาชีพ
    • วางแผนการกระจายงานแก่ลูกบ้าน โดยมีการประเมินความสามารถในการผลิตของลูกบ้านแต่ละราย ก่อนทำการวางแผนการกระจายงาน และติดตามงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกระจายงานได้เต็มความสามารถในการผลิต ลดการเสียโอกาสจากการกระจายงานไม่มีประสิทธิภาพ ลดงานคงค้างและเงินจม

ทั้งนี้ จากการใช้ระบบการมองเห็น ส่งผลให้ธุรกิจสามารถกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการผลิตจากเดิมที่เฉลี่ย 160 ชิ้น/เดือน เป็น 220 ชิ้น/เดือน

  1. แนะนำความรู้ การจัดการสินค้าคงคลังแบบ โตโยตา ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ และสินค้าพร้อมจำหน่าย โดยสอนให้คัดแยกประเภทพร้อมระบุมูลค่า การหาแนวทางการจัดการสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม ตลอดจนการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการบริหารคลังสินค้า อาทิ ระบบการมองเห็น ระบบคัมบัง โดยผลจากการนำระบบจัดการคลังสินค้ามาใช้ส่งผลให้ธุรกิจตรวจสอบพบเงินจมในคลังสินค้า และงานกระจายตามบ้านเป็นมูลค่ากว่า 1,260,000 บาท ซึ่งปัจจุบันธุรกิจสามารถลดมูลค่าเงินจมจากสินค้าคงค้างในกระบวนการและสินค้าไม่เคลื่อนไหวไปได้แล้วกว่า 440,000 บาท

 

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ จ. ชลบุรี เป็น หนึ่งในธุรกิจชุมชนที่ผ่านการไคเซนธุรกิจภายใต้โครงการ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงต่อยอดธุรกิจได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีศักยภาพในการยกระดับการดำเนินงานให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่จะเปิดดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 โดยภายหลังการตรวจประเมินในครั้งนี้ โตโยตา จะเข้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์สื่อการสอน ตลอดจนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อให้ธุรกิจสามารถส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์การไคเซนธุรกิจแก่ผู้เยี่ยมชม และธุรกิจที่มีความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความสุขแก่สังคมไทย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2B88X
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th