บทความ

โตโยตา จัดกิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี”


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” โดยมีกลุ่มลูกค้า โตโยตา สมาชิก Toyota CSR Facebook และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน “โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” ในครั้งนี้ ทาง โตโยตา ได้จัดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางไป/กลับจาก โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา-วัดศาลาปูน-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ-พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-วัดโลกยสุธาราม-โตโยตาเมืองสีเขียว อยุธยา รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงานของ โตโยตา ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของ โตโยตา มานำเสนอเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน อันได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่ 10 กิจกรรมทาสีรั้ววัด และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดศาลาปูน ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนมีโอกาสได้สักการะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระนอนวัดโลกยสุธาราม ซึ่งถือเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

กิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ โตโยตา จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/w23zE
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th