บทความ

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจสอบรถตู้-รถแทกซีครบกำหนดอายุ


กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด ! ตรวจสอบรถตู้-รถแทกซีครบกำหนดอายุการใช้งานทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะประชาชนเลือกใช้รถแทกซีทุกครั้ง สังเกตหมวดอักษรก่อนใช้บริการ พบรถโดยสารกระทำความผิดแจ้ง โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ เข้มข้นจริงจังทันที พร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณจุดจอดรอขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อให้การเดินรถมีเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะกรณีฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารสาธารณะครบกำหนดอายุ 10 ปี และรถแทกซีครบกำหนดอายุ 9 ปี นำมาวิ่งให้บริการประชาชน ทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และรถแทกซีในกรุงเทพฯ รวม 25,473 คัน พบการกระทำความผิดรวม 1,769 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 10,766 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 763 คัน ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 36 คัน ซึ่งไม่พบการฝ่าฝืนนำรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปีมาให้บริการ ส่วนรถแทกซีตรวจสอบการให้บริการ จำนวน 14,707 คัน พบการกระทำความผิด 1,006 คัน ในจำนวนนี้เป็นการฝ่าฝืนนำรถแทกซีครบกำหนดอายุการใช้งานเกิน 9 ปี มาให้บริการ จำนวน 93 คัน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มค. 61) มีรถตู้ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานแล้วทั้งสิ้น 813 คัน เปลี่ยนเป็นรถตู้คันใหม่แทนรถตู้คันเดิมที่หมดอายุ 374 คัน และเปลี่ยนเป็นรถโดยสารมาตรฐานใหม่ (มีนีบัส) จำนวน 140 คัน ซึ่งรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารที่ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและยกระดับระบบรถโดยสารสาธารณะ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสภาพรถเก่าเครื่องอุปกรณ์ชำรุดมีการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำประชาชน ขอให้สังเกตรถแทกซีก่อนเลือกใช้บริการ โดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง หมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีรถแทกซีนิติบุคคล ที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน หมวด “ท” ได้แก่ ทศ, ทษ, ทส, ทห และ ทฬ กรณีเป็นรถแทกซีบุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง หมวด“ม” ได้แก่ มฉ  มช มฎ 1 มก 1 มข และ 1 มค และรถแทกซีที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กรณีแทกซีบุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง ได้แก่ หมวด ทจ มก มข มค มง และ มจ ส่วนแทกซีนิติบุคคลที่ครบอายุแล้ว ได้แก่ หมวด ทฉ ทต ทท ทธ ทน ทพ ทม ทย ทร ทล ทว ทั้งนี้หากผู้ขับรถแทกซีที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พศ. 2522 มาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zhcKW
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th