สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เริ่มแล้ววันนี้ ! กทม. ประกาศเก็บค่าจอดรถ ถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

DSC_3778

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม โดยเห็นสมควรให้ปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดยานยนต์ พศ. 2536 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

9

ในประกาศยังระบุยกเลิก ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับเก่า 5 ฉบับ เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ที่ลงประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 (ฉบับที่ 1), เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 (ฉบับที่ 2), เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 (ฉบับที่ 3), เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 (ฉบับที่ 4) และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ เขตถนนราชดำริ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 (ฉบับที่ 5) โดยกำหนดที่จอดยานยนต์ในช่วงนอกเวลาห้ามจอดรถ ในถนนสายต่างๆ ดังนี้

DSC_4726

1. ถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนเยาวราช
2. ถนนพาดสาย ตั้งแต่แยกถนนเยาวพานิช ถึงแยกถนนทรงสวัสดิ์
3. ถนนเยาวพานิช ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนพาดสาย
4. ถนนทรงวาด ตั้งแต่แยกถนนราชวงศ์ ถึงแยกถนนเจริญกรุง
5. ถนนมหาจักร ตั้งแต่แยกถนนหลวง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
6. ถนนสันติภพ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนกรุงเกษม
7. ถนนไมตรีจิตต์ ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกสะพานเจริญสวัสดิ์
8. ถนนมิตตพันธ์ ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนกรุงเกษม
9. ถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม ฝั่งรอบนอกวงเวียน 22 กรกฎาคม
10. ถนนลำภุญไชย ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนเยาวราช
11. ซอยธนาคารกรุงเทพอุทิศ ตั้งแต่แยกถนนเสือป่า ถึงแยกถนนพลับพลาไชย
12. ถนนยมราชสุขุม ตั้งแต่แยกถนนวรจักร ถึงแยกถนนพลับพลาไชย
13. ถนนหลวง ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
14. ถนนสาลีรัฐวิภาค ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย
15. ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกถนนพระรามที่ 6
16. ถนนรองเมือง ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนพระรามที่ 1
17. ซอยรองเมือง 1 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
18. ซอยรองเมือง 2 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
19. ซอยรองเมือง 3 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
20. ซอยรองเมือง 4 ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกซอยรองเมือง 5
21. ซอยรองเมือง 5 ตั้งแต่แยกถนนจรัสเมือง ถึงแยกถนนพระรามที่ 1
22. ถนนจรัสเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
23. ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่แยกถนนรองเมือง ถึงแยกถนนบรรทัดทอง
24. ถนนมหานคร ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนสี่พระยา
25. ถนนมหรรณพ ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนตะนาว
26. ถนนบริพัตร ตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนดำรงรักษ์
27. ถนนพาหุรัด ตั้งแต่แยกถนนบ้านหม้อ ถึงแยกถนนจักรเพชร
28. ถนนบูรพา ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนพาหุรัด
29. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงหน้าป้อมพระสุเมรุ
30. ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
31. ถนนบ้านหม้อ ตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง
32. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนสามเสน
33. ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกถนนสวรรคโลก ถึงแยกถนนสามเสน
34. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกถนนประชาราษฎร์สาย 1
35. ถนนท่าดินแดง ตั้งแต่ถนนลาดหญ้า ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
36. ถนนรอบตลาดใต้สะพานรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) ตั้งแต่แยกถนนเทอดไท ถึงท่าน้ำคลองบางหลวง
37. ถนนรามบุตรี ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตะนาว
38. ถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่ทางเข้าวัดสังเวช ถึงแยกถนนเจ้าฟ้า
39. ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินกลาง ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
40. ถนนมหาราช ตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชินี ถึงแยกถนนหน้าพระลาน
41. ถนนเจริญรัถ ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกถนนเจริญนคร
42. ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตั้งแต่แยกถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงสะพานข้ามคลองชักพระ
43. ถนนเจ้าสาย (กะทะ) ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
44. ถนนมังกร ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงแยกถนนกรุงเกษม
45. ซอยพันธ์จิตต์ ตั้งแต่แยกถนนมิตตพันธ์ ถึงแยกถนนกรุงเกษม
46. ซอยนานา ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนไมตรีจิตต์
47. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
48. ถนนพลับพลาไชย ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง
49. ถนนพรานนก ตั้งแต่แยกถนนอิสรภาพ ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์
50. ถนนข้าวสาร ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนตะนาว
51. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกถนนหลานหลวง
52. ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนหลานหลวง
53. ถนนอำนวยสงคราม ตั้งแต่แยกถนนสามเสน ถึงแยกถนนพิชัย
54. ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตั้งแต่เชิงสะพานพิบูลสงคราม ถึงเชิงสะพานพระรามที่ 6
55. ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตั้งแต่แยกถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงทางรถไฟ
56. ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง
57. ถนนบุญศิริ ตั้งแต่แยกถนนตะนาว ถึงแยกถนนอัษฎางค์
58. ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี
59. ถนนพระพิพิธ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนราชินี
60. ถนนสนามไชย ตั้งแต่แยกถนนมหาราช ถึงแยกถนนราชดำเนินใน
61. ซอยเศรษฐการ ตั้งแต่แยกถนนสนามไชย ถึงแยกถนนมหาราช
62. ถนนดำรงรักษ์ ตั้งแต่แยกถนนบริพัตร ถึงแยกถนนกรุงเกษม
63. ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงแยกซอยอารีย์ 5
64. ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิญสะพานคลองมอญ
65. ถนนสารสิน ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึงแยกถนนราชดำริ
66. เขตทางถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกถนนสารสิน ถึงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

DSC_7477

อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในถนนเส้นต่างๆ ข้างต้น คือ
1. รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท

*** เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

สรุปแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังใช้อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิม แต่สิ่งที่แก้ไขเพิ่มเติม คือเขตถนนราชดำริ เดิมได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าจอดรถในวันอาทิตย์ แต่ประกาศฉบับใหม่นี้ ออกมาเพื่อจะแจ้งว่าทาง กทม. จะจัดเก็บวันอาทิตย์แล้ว โดยได้รับการยกเว้นเฉพาะช่วงเวลา 04.00-08.00 น. ของทุกวันเท่านั้น และคนจัดเก็บยังเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. เช่นเดิม------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/svuoZ
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10:19 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน