บทความ

ปตท. ส่งมอบอาคารประหยัดพลังงาน


ปตท. โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ส่งมอบ “โครงการอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน” และ “โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม” ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส

อรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. โดยมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ก่อตั้งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน รวมถึง “โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม” ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 92 ตารางเมตร และได้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ขนาดการผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ที่จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 88,000 บาท/ปี

ส่วนอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน สำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

อรรถวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม” เป็นโรงเรือนระบบปิดขนาด 6×18 เมตร มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 120 ตารางเมตร ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

ความร่วมมือกันครั้งนี้ ระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ทรงคุณค่าของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง ประเทศมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับการส่งมอบอาคารประหยัดพลังงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบ “โครงการอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน” และ “โครงการปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zyl2R
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:34 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th