บทความ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่


กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร และเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่น ผู้ประสงค์ยื่นคำขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถึง 3 สิงหาคม 2561

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดที่มีแนวโน้มในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการขยายสถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัด ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม  

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเขตพื้นที่ตำบลปากทาง ป่ามะคาบ คลองคะเชนทร์ ท่าหลวง โรงช้าง บ้านบุ่ง และตำบลในเมือง เมืองเก่า เขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีขนาดของที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร โดยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากย่านชุมชนมากนัก ผู้สนใจที่ประสงค์จะมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว ยื่นคำขอหรือติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2271 – 8506 – 7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ (056) 990 – 372 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดพิจิตรเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ อีกทั้งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านการกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เพราะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารมีความแออัด ไม่สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐาน และสามารถรองรับการกระจายการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารถโดยสารประจำทางไม่มีสถานที่จอดและรับส่งผู้โดยสาร ปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัด เนื่องมาจากผู้ประกอบการต้องนำรถมาจอดรับส่งผู้โดยสารริมถนน และปัญหาความแออัดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารพิจิตรแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม โดยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสาร ที่จำหน่วยตั๋ว ห้องสุขา ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผู้โดยสาร ที่รับฝากของ และลานจอดรถที่มีทางเข้าออกที่สะดวกต่อการจราจรภายในสถานีขนส่งด้วย      ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vrSki
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th