บทความ

ไทยบริดจสโตนฯ รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง ฟื้นคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วยพนักงานบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่าย และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “Green Hands Special บริดจ์สโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องทะเลไทยและฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนชายฝั่งทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการ Green Hands Special เป็นเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจ์สโตน ภายใต้ “Our Way to Serve” หรือ “วิถีการดำเนินงานของเรา” ด้านการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม “ผมขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกัน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลูกจิตสำนึกในการรักษ์ป่า และเพิ่มความสุขใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงาน ในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม”

Green Hands Special-4

อาสาสมัครบริดจ์สโตน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศ

 

นอกจากการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไทยบริดจสโตนฯ ยังใส่ใจถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ประกอบกับเห็นว่า พื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ยังไม่มีเสื้อชูชีพรองรับนักอนุรักษ์ที่เข้าร่วมปลูกป่า จึงได้ส่งมอบเสื้อชูชีพจำนวน 200 ตัว เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

Green Hands Special-2

ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ มอบเสื้อชูชีพแก่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

 

ทั้งนี้ โครงการ Green Hands Special จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 บริดจ์สโตน ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เนื่องจากระยะแรกในบางโครงการที่จัดกิจกรรมปลูกข้าว จะดำเนินการปี 2 ละครั้ง คือ ช่วงหว่านกล้า และเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งทุกกิจกรรมที่ผ่านมา บริดจ์สโตนตั้งใจส่งเสริมให้พนักงานเกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนทุกยุคสมัย และจากพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจนี้เอง จะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนต่อไป

Green Hands Special-3------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bqBNj
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th