บทความ

อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ส่งมอบน้ำใสสะอาด แห่งที่ 29 จ. อุทัยธานี


 

2

โครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต โดยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบน้ำดื่มสะอาดแก่เหล่านักเรียน-ครู และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประเดิมที่แรกของปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี โรงเรียนแห่งที่ 29 นี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอย่างมาก ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นประจำ

1

อะคิระ ทาเบตะ Executive Officer บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ที่ดำเนินการต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 โดยส่งทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอีซูซุ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาอย่างจริงจัง ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนบ้านเนินมะค่า จ. อุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 173 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ใช้แหล่งน้ำผิวดิน และสระน้ำของวัด แต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แหล่งน้ำจะแห้งแล้งถึงขั้นขาดแคลน โดยก่อนหน้านี้น้ำที่ทางโรงเรียนใช้บริโภคมีกลิ่น อีกทั้งเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่อุดตันเร็ว หมดสภาพ ทำให้ต้องเปลี่ยนมาซื้อน้ำไว้เพื่อบริโภคเป็นประจำ โครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต จึงยินดีที่จะมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้ทางโรงเรียนบ้านเนินมะค่าแห่งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน และคนในชุมชนต่อไป

WfL 217

 

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานในโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้แก่โรงเรียน พร้อมยังได้อบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่าย และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย

4

 

นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุ ยังได้มอบสนามเด็กเล่น มูลค่า 50,000 บาท และบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเพอร์พรีเซนเตอร์ อีซูซุ ร่วมมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

3

โครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุ ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นและความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาด ในระยะยาวให้แก่โรงเรียนที่เดือดร้อน จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจตาม วิถีอีซูซุ นั่นคือ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Cs63B
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:17 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th