บทความ

ไทยบริดจสโตนฯ จัดโครงการ Green Hands Special 2018


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดกิจกรรม โครงการ Green Hands Special 2018 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงคราม

ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Green Hands Special เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

EEB33B0F-782C-4DBD-9015-2B0666A66AA1

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานไทยบริดจสโตนฯ, พนักงานในเครือ บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย)ฯ และครอบครัว ผู้แทนจำหน่าย (Dealer) ชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงคราม กว่า 2,000 ต้น

การดำเนินโครงการ Green Hands Special มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศไทย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2550 จนถึงปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 15 กิจกรรม ดังนี้

2550 – 2553 กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จ. ปทุมธานี

2553 – 2557 กิจกรรมปลูกข้าวใน จ. ปทุมธานี (โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้)

2557 – Green Hands Special ครั้งที่ 1 (มิย.): รวมใจพลิกฟื้นวิถีไทย ร่วมใจลงแรง…ดำนา                      ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

Green Hands Special ครั้งที่ 2 (ตค.): เกี่ยวข้าวที่ปลูกไปเมื่อเดือน มิย. ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

2558 – Green Hands Special ครั้งที่ 1 (มิย.): เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่ากลางกรุง ณ พื้นที่อนุรักษ์สีเขียวชุมชนบางกะเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ

Green Hands Special ครั้งที่ 2 (ตค.): Follow-up ครั้งที่ 1

2559 – Green Hands Special ครั้งที่ 1(มิย.): หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

Green Hands Special ครั้งที่ 2 (ตค.): คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ) ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ. สระบุรี

2560 – ไม่ได้จัด

2561 – Green Hands Special: บริดจ์สโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ. สมุทรสงคราม

1FA6CB0E-55CA-4F80-9970-A0548E84C9DD

 “ความตั้งใจของบริดจ์สโตน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินภายใต้โครงการ Green Hands Special สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ Our Way to Serve หรือวิถีการดำเนินงานของเรา ด้านการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการปลูกป่า จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เพิ่มพื้นที่ป่าเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์ป่า และเพิ่มความสุขใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนและป่าอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตอาสา

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FpQNj
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:48 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th